Annonse

80 prosent av Siemens-ansatte er nå medeiere i selskapet

I år deler Siemens ut mer enn 700 000 aksjer til en verdi av 650 millioner til ansatte i 65 land.

Er ansatteide bedrifter mer produktive?

En gjennomgang av 129 studier viser at de fleste påviser positive effekter mellom ansatt-eierskap og produktivitet. Men det gjelder ikke alle.

Sp vil ha plan for å sikre norsk eierskap i strategiske bedrifter

Senterpartiet vil i Stortinget be regjeringen utarbeide en stortingsmelding om hvordan Norge kan sikre eierskap i strategisk viktige bedrifter.

Slik får de ansatte eierskap til visjonen din

Det holder ikke bare å ha en drøm...

RegjeringenVil styrke sikkerheten ved å gjøre sensitiv informasjon lettere tilgjengelig for private

Regjeringen vil gi flere private aktører tilgang til sensitiv informasjon om rikets sikkerhet, forutsatt at myndighetene får kontrollere hvem som eier selskapene.

Uenige eiere? Slik løser du eierkonflikten

Dårlige aksjonæravtaler, interesseulikheter og kompliserte forhold mellom eierne kan skape store utfordringer i en bedrift. Godt forebyggende arbeid og tidlig håndtering av problemene kan hindre at man blir låst i en komplisert eierstruktur, forklarer advokat Bjarte Bogstad og rådgiver Jørgen Bøhn.

Låst i en utfordrende eierstruktur?

Dårlige aksjonæravtaler, interesseulikheter og kompliserte forhold mellom eierne kan skape store utfordringer i å finne en løsning.

Slik bor vi i Norge

Vil du bo trangt? Flytt til byen! Ny statistikk om boforhold basert på administrative registre bekrefter at Norge er et land dominert av boligeiere.

Utlendinger kontrollerer 6965 bedrifter i Norge: Norsk næringsliv mer globalisert

Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet. Totalt finnes det 6.965 utenlandskontrollerte norske foretak i dag. Til sammen utgjør dette 22 prosent av sysselsettingen og 28 prosent av omsetningen innenfor norsk næringsliv.

LO: – Statlig eierskap er en suksesshistorie

LO-leder Gerd Kristiansen trakk frem norsk statlig eierskap som særlig vellykket under Arendalsuka.

Eieren som vil sparke ledelsen

Svakheten med et spredt eierskap er at eierne ofte griper for seint inn når ledelsen er på ville veier. Selv om Erik Henriksen ikke eier mer enn 10,1 prosent av selskapet Polarcus, har han god mulighet til å vinne fram når han nå offentlig ber et flertall av eierne bli med på en saftig opprydning.

statoil_i_libya.jpg

Vil ha endring i eierskapsreglene

På tre år har Statoil betalt nærmere 700 millioner kroner i skatt til Muammar Gaddafis regime. Nå etterlyser flere politikere endring i retningslinjene fra staten.

Annonse
Annonse
Annonse