Annonse

fastlegeordningen

Høy legedekning i Norge

Norge hadde 4,7 praktiserende leger per tusen innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Norge er dermed blant landene med høyest legedekning.

StatsbudsjettetFlere sykehjemsplasser - kutt i tannregulering

Regjeringen vil øke antallet heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Samtidig foreslår de å kutte i kosmetisk begrunnede tannbehandlinger til barn.

– Digitale leger bidrar til et todelt helsevesen

De svakeste pasientene taper på at digitale leger vinner terreng, frykter medieviter Ida Aalen. Mobillegetjenesten Kry mener derimot organiseringen av det offentlige helsevesenet er problemet.

Gründer– Innovasjon i primærhelsetjenesten er nesten umulig

For å lykkes med innovasjonen som trengs i helsesektoren, må flere bedrifter slippes inn i det offentlige helsevesenet, mener daglig leder i Hjemmelegene Nicolai Skarsgård. Pasient- og brukerombudet er kritisk.

Stadig flere fastleger på kommunal fastlønn presser hovedmodellen for finansiering av fastlegeordningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Leger på fastlønn skviser fastlegemodellen

Fastlegene skal som hovedregel være næringsdrivende. Modellen utfordres av stadig flere fastleger på kommunal fastlønn. Finansieringen blir sentral når fastlegeordningen nå skal evalueres.

Regjeringen– Pasientlistene må ned og flere fastleger skal inn i ordningen

Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen har nå blitt enige om fastlegenes normaltariff.

180 millioner skiller legene og staten

Helseministeren mener staten har strekt seg langt for å imøtekomme fastlegenes krav. Likevel er det 180 millioner kroner som skiller partene.

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

– Dette understreker hvor viktig evalueringen av ordningen er, sier Gunn Marit Helgesen.

LederStyring av leger

Bent Høie vil la legene konkurrere med sin egen arbeidsgiver og later til å tro at det meste ordner seg på helsemarkedet om legene bare får stor frihet til å ordne seg slik det passer best.

Annonse
Annonse
Annonse