Annonse

helseforetak

Senterpartiet ypper til strid om helseforetak

Det er duket for rødgrønn dragkamp om helseforetaksmodellen, varsler Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Leder

LederBilligere og bedre sykehusstyring

Det holder å bruke øksa mot de regionale helseforetakene og la politikerne ta direkte ansvar for sykehusene med en nasjonal helse- og sykehusdirektør som kan skjerpe styringskravene.

Leder

LederBilligere og bedre sykehusstyring

Det holder å bruke øksa mot de regionale helseforetakene og la politikerne ta direkte ansvar for sykehusene med en nasjonal helse- og sykehusdirektør som kan skjerpe styringskravene.

Helseforetakene frykter at for få får hjelp for koronaettervirkninger

Helseforetakene er bekymret for at langt færre som har vært koronasyke, får rehabilitering enn det tallene skulle tilsi.

Sp og SV ypper Ap til strid om helseforetak

Det brygger opp til knallhard strid om helseforetakene dersom de rødgrønne vinner valget til høsten. Sp og SV vil skrote foretaksmodellen – Ap sier nei.

491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehusene

Så langt i år har helseforetakene registrert 491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge helseminister Bent Høie. Tallet kan bli det høyeste på flere år.

Alvorlige bemanningsutfordringerSykehusene får ikke tak i nok sykepleiere og jordmødre

1 av 4 ledere ved norske sykehus har mislykkes med å rekruttere sykepleiere og jordmødre de siste tre månedene.

Karrieresteg

41-årig sykepleier ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal

LederSykehusdirektører på hodet ut

To av de tre sykehusdirektørene i Helse Midt-Norge har sluttet på et halvt år på grunn av at nedskjæringer har skapt samarbeidsproblemer med ansatte. Denne saken og striden om Ullevål viser at foretaksmodellen er moden for utskifting.

LederSykehusdirektører på hodet ut

To av de tre sykehusdirektørene i Helse Midt-Norge har sluttet på et halvt år på grunn av at nedskjæringer har skapt samarbeidsproblemer med ansatte. Denne saken og striden om Ullevål viser at foretaksmodellen er moden for utskifting.

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

HelseforetakeneVil stenge døren til styrerommet

Styreekspert tror lukkede styremøter i helseforetakene vil gi mer åpenhet og bedre beslutninger.

Leger ved norske sykehus– I ferd med å miste håpet

Bare 29 prosent av norske sykehusleger tror pasientene vil få det bedre på sykehuset de arbeider ved i nær fremtid. Kun 15 prosent har tro på at arbeidsforholdene vil bli bedre.

Helsedirektør foreslår å utsette sammenslåing av fødeavdelingene i Møre og Romsdal

Foretaksmodellen ligger fast

Regjeringen har absolutt ingen planer om å endre helseforetaksmodellen.

Bedre politisk styring over sykehusene– Legg ned styrene i de regionale helseforetakene

– Hvis man fjerner styrene ved de regionale helseforetakene vil politikerne lettere kunne stilles til ansvar, sier konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard.

LederSp-medvind som Ap-motvind

For tiden representerer Sp en større utfordring for Ap enn en noe sliten regjering som ikke har en plan for hvordan de skal roe ned distriktene når det gjelder sykehus og vindkraft.

LederSp-medvind som Ap-motvind

For tiden representerer Sp en større utfordring for Ap enn en noe sliten regjering som ikke har en plan for hvordan de skal roe ned distriktene når det gjelder sykehus og vindkraft.

Helse Nord-direktøren trekker seg etter 15 år

Ber styret starte arbeidet med å finne sin etterfølger.

Styrer i helseforetakene har for passiv oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet

Prosessen som Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har for valg av styrer for foretakene, sikrer ikke at de får en sammensetning med best mulig kompetanse, konstaterer Riksrevisjonen.

Store utskiftingar i helseføretakaSvein Gjedrem blir styreleiar i skandaleråka Helse Sør-Øst

Tre helseføretak får nye styreleiarar.

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

Tidligere statsråd blir helsedirektør i Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter henter Sylvia Brustad til en nyopprettet stilling som direktør for deres helseavdeling.

HelsetjenesterPrivate har 35 prosent av rusbehandlingen

Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. 35 prosent av driftskostnadene til rusbehandling går til private tjenestetilbydere.

LEDERSkrot helseforetakene

Bent Høie har fått rett i at dagens styringsmodell for sykehusene ikke holder mål. Nå bør han gjøre det stikk motsatte av det flertallet i «Kvinnsland-utvalget» anbefaler: Droppe de regionale foretakene, styre fra eget departement og gi større myndighet til styret for de enkelte sykehusene, skiver redaktør Magne Lerø.

LEDERSkrot helseforetakene

Bent Høie har fått rett i at dagens styringsmodell for sykehusene ikke holder mål. Nå bør han gjøre det stikk motsatte av det flertallet i «Kvinnsland-utvalget» anbefaler: Droppe de regionale foretakene, styre fra eget departement og gi større myndighet til styret for de enkelte sykehusene, skiver redaktør Magne Lerø.

Organisering av helse-Norge– Ingen av ­alternativene er ­ bedre enn det vi har

Kvinnsland-utvalget har sett på alternativer til organiseringen av helsevesenet. Utvalget har slitt med å bli enige.

Mannsdominerte næringar står på staden kvil

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå syner ubalanse i kjønnsfordeling i norske føretak.

Sykehusledelse: – Må skape en form for nærhet

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 ansatte og behandler rundt 700.000 pasienter årlig. Spørsmålet er: Hva skal til for å lede et så stort sykehus?

Høie svarer om helseforetakenes ledelsesstruktur: Grønt lys for "gjennomgående ledelsessystem"

Forvirring om ledelsesstruktur ved sjukehus: Nå svarer direktøren

Det stormer rundt helseforetaket for Møre og Romsdal. Alt fra plassering av nytt sjukehus til slett pasientbehandling har i løpet av en årelang fogderistrid splittet fylket.

Annonse
Annonse
Annonse