Annonse

helsesektoren

Unge gutar meiner sjukepleiarar er yrke som er best eigna for kvinner

Ein ny rapport peikar på kvifor gutar i så liten grad vel å gå inn i helse-og omsorgssektoren.

To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp

En undersøkelse blant jordmødre viser at nesten to av tre av jordmødrene ved Ahus nylig har vurdert å si opp på grunn av arbeidspresset.

Pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat og YS fikk fullt gjennomslag i Rikslønnsnemnda - både for hovedkravet om pensjon fra første krone, og for et lønnsnivå på linje med det andre forbund i sykehussektoren har oppnådd for sine medlemmer.

FagforbundetLiten satsing på lederutdanning i helsesektoren

Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet hevder at en «sterk og tydelig ledelse» har blitt underkommunisert i helse- og omsorgssektoren av kommuner og regjeringen.

Kvinnelige deltidsarbeidere i helsesektoren er pensjonstapere

I den nye offentlige tjenestepensjonsordningen teller all inntekt og alle år i arbeid med i pensjonsgrunnlaget. Deltidsarbeid vil dermed gi lavere pensjon.

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

Ap vurderer forbud mot helsevikarer

Pioner­prosjekt for kronisk syke barn og unge på Vestlandet

En stor idrettshall med tribune, klatrevegg og utstyr for lek og aktivitet er det første som møter besøkende innenfor dørene til nyskapningen Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus. Her skal kronisk syke barn spille hovedrollen.

Karakterkrav for sykepleiere kan snart bli en realitet

– Det er en myte å si at det ikke har noe å si hvem som kommer inn og at det er det du lærer som betyr noe. Det stemmer rett og slett ikke, sier kunnskapsministeren.

Ytterligere opptrapping av sykehusstreiken denne uka

Sjefer i kvinnebransjer hadde ansvar for flest ansatte

Ledere i kvinnebransjer hadde ansvar for flere ansatte enn ledere i andre sektorer, viser en svensk kartlegging.

Unio, Akademikerne og Lederne bryter forhandlingene med Virke

Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund mener Virke vil ta styringsretten over pensjonsordningene. Nå trenger de meklerens hjelp i lønnsoppgjøret i helse-, utdanning-, og kulturområdet.

«Våre unike helsedata kan redde flere liv»

I mange år har norske helseforskere vært svært frustrerte over at vi har særdeles verdifull informasjon som er svært vanskelig å få brukt til forskning og medisinsk utvikling til nytte for pasientene og befolkningen. Nå kan dette være i ferd med å snu.

Høyere lønninger skal minske korrupsjon i Romania

Leger og sykepleiere får 25 prosent høyere lønn for å hindre bestikkelser. Kritikere tror ikke tiltaket virker for å fjerne den inngrodde korrupsjonen.

sykehuskorridor.jpg

Arbeidstilsynet: – Helsesektoren vikarversting

Offentlige institusjoner skiller seg klart ut som det desiderte verstingen når det gjelder vikarenes arbeidsforhold, viser Arbeidstilsynet foreløpige gransking av vikarbransjen.

sykepleier__yur.jpg

Jakter på milliarder

Private selskap i helse- og omsorgssektoren tilsluttet NHO og HSH ønsker større tilgang til de 70 milliarder kroner norske kommuner bruker på helse- og omsorgsoppgaver hvert år.

lisbeth_normann.jpg

Prinsipielt skeptisk til «nordsjøturnus» i helsesektoren

Flere steder jobber ansatte i helsesektoren såkalt nordsjøturnus – perioder med lange dager kombinert med lengre perioder fri. Ansatte og arbeidsgivere er fornøyde, men Sykepleierforbundet og andre fagorganisasjoner er likevel lite entusiastiske.

sykehus_lege_al.jpg

– Må bruke ulovlig overtid

Mens ulovlig arbeidstid i helsesektoren florerer, mener styreleder Bengt-Lasse Lund i Incita at dette er den eneste muligheten for å redde mennesker, siden ledige sykepleiere ikke finnes.

Annonse
Annonse
Annonse