Annonse

Økte helseutfordringer for kommunene

Kommunene får ansvar for stadig flere yngre brukere med mer omfattende hjelpebehov enn før, uten at ressursene øker i takt, ifølge ny rapport. En omfattende problemstilling, mener KS.

– Kommunene kunne hatt godt av en litt høyere endringstakt

Jo Audun Øverby gikk fra rådmannskontoret til IKT-jobb.

Kommunesektoren mister lærere og sykepleiere

13 prosent av lærerne og drøyt 11 prosent av sykepleierne som var ansatt i norske kommuner har sluttet de siste fire årene.

Kommunene sliter med digitalisering

Omstilling, innovasjon og digitalisering skal ta Norge inn i fremtiden. Men kommunesektoren sliter med å realisere gevinstene av disse prosjektene.

Frykt for «store personlige belastninger» stanser varsling i kommunene

Nær halvparten av de som varsler om kritikkverdige forhold i kommunesektoren ser aldri en vesentlig endring. Like mange nektes å snakke offentlig om alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ifølge ny rapport.

KS– Norges forhold til Oljefondet kommer til å endre seg dramatisk

Kommune-Norge kommer til å møte formidable finansielle utfordringer de nærmeste årene. Samtidig vil de i mindre grad kunne lene seg på olje-krykken. Økte skatter alene kan ikke redde dem.

Dette er de sykeste – og friskeste – kommunene i landet

Mer enn ti prosent sykefravær skiller den beste fra den verste kommunen i Norge, ifølge en oversikten fra KS.

Kommune-Norge trenger 60.000 flere ansatte

Norske kommuner får stadig mer å gjøre. Fram mot 2026 vil det være behov for 60.000 flere ansatte, viser en kartlegging KS har utført. Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene.

Annonse
Annonse
Annonse