konkurranseutsetting

Virke mot NHO

Virke går til kamp mot NHO som saksøker Oslo kommune for å utelate kommersielle i anbudsrunder om barnevernstjenester. Vinner NHO slaget i retten, kan de tape kampen i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Publisert Sist oppdatert

EØS-reglene om tjenestefrihet og etableringsrett er det ikke noe å gjøre med. Norge er forpliktet på alle EØS-direktiv enten vi vil eller ikke. Det følger av EØS-avtalen. Syv bedrifter som tilbyr barnevernstjenester, møtte Oslo kommune i retten i går. De hevder at Oslo kommune ikke kan hindre dem i å legge inn anbud når kommunen vil ha tilbydere til en rammeavtale for 40-60 plasser innen barnevernet fra 1.juni neste år. Byrådet vil forbeholde denne anbudsrunden for ideelle organisasjoner. De syv bedriften mener det strider mot EØS-avtalen. NHO er enig og fronter saken på deres vegne.

Virke, som organiserer en rekke ideelle organisasjoner, viser i Klassekampen i dag til at det er en innarbeidet praksis at det kan legges opp til anbudsprosesser der kun ideelle organisasjoner deltar. Stortinget har vedtatt at dette fortsatt skal være mulig. Hva Stortinget og Oslo kommune mener, er ikke avgjørende, mener NHO. Det er EØS-avtalen som gjelder.

Thorkildsen sier nei

Byrådet i Oslo har gjort det klart at de ikke vil satse på kommersielle aktører innen helse og omsorg. Byråd for helse, eldre og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), levner ingen tvil om at hun mener dette på ramme alvor. Hun mener ideelle organisasjoner utfyller det kommunale tilbudet. Kommunen har dessuten lange og gode tradisjoner for å samarbeide med flere av disse aktørene.

De kommersielle driverne har Torkildsen lite sans for. Det er to argumenter hun bringer til torgs. De kommersielle tilbyr ansatte dårligere pensjonsordninger. Det betyr at de får lavere driftskostnader og kan tilby kommune en lavere pris. Den slags innsparinger er ikke Inga Marta Thorkildsen interessert i. Det andre argumentet er at kommersielle aktører betaler utbytte. Hun vil at offentlige skattepenger skal gå til det de er ment for, til brukere, beboere, pasienter og ansatte. De skal ikke havne i private lommer.

I praksis trengs private aktører som et supplement til det offentlige på mange områder. Også under de rødgrønnes styre drev private omfattende velferdsvirksomhet. For å komme i mål med SVs løfte om full barnehagedekning, måtte stat og kommune legge opp til at en rekke nye private barnehager ble etablert.

Byrådet i Oslo har rett til å føre den politikken de har størst tro på. EØS-avtalen kommer de riktignok ikke utenom. Det er greit at vi får en rettslig avklaring. Hvis EØS-avtalen ikke tillater egne anbudsrunder for ideelle, bør de syv aktørene vente med å juble. Inga Marte Thorkildsen er ikke lett å bryne seg på. Taper kommune, er det mest sannsynlig at Oslo kommune selv bestemmer seg for å drive de fleste av de 40-60 plassene.

Gedigent nederlag

For de ideelle organisasjonene vil dette bli et gedigent nederlag. Det betyr ikke nødvendigvis at de er slått ut. De må starte med styrketrening og ta opp konkurransen med de kommersielle aktørene. Det betyr at de må tilby de ansatte en dårligere pensjonsordning. Det har alt Kirkens Bymisjon gjort. De har bestemt seg for å konkurrere om driften av en del sykehjem på lik linje med de kommersielle aktørene. De ideelle organisasjonene har ingen eiere som krever utbytte. Det betyr at de ikke trenger å regne inn den samme fortjenesten i anbudet som de kommersielle aktørene. Ideelle organisasjoner burde ha mulighet til å utkonkurrere de kommersielle.

Det er vanskelig å ha en formening om hva retten vil komme fram til. De ideelle organisasjonen gjør klokt i å ha klart for seg hva de vil gjøre om NHO vinner fram med søksmålet sitt. Enten må de kaste inn håndkle eller de må konkurrere på lik linje med de kommersielle. I Oslo kan det være at de ikke får slippe til i det hele tatt.

Powered by Labrador CMS