Annonse

kull

Kina lover å begrense kullbruken

Myndighetene i Kina forsikrer at kull vil bli en mindre viktig energikilde i framtida.

Kull taper selv med Trumps klimarevers

Mange mener Donald Trumps fjerning av klimatiltak vil skade folkehelsen, økonomien og arbeidsmarkedet. Og det kan neppe redde kullindustrien.

India kan bli kullfritt innen 2050

Men for å lykkes med målsetningen må fornybarprisene halveres, ifølge rapport.

Analytikerne stridesVil elbilen forårsake den neste oljekrisen?

Mange frykter at billigere elbiler og solceller kan utkonkurrere kull, olje og gass om ikke så lenge.

Comeback for kull

Etter å ha vært klimakrisens syndebukk og blitt dumpet av Oljefondet, ble 2016 kullselskapenes år.

Energiewende– Tyskland vil fase ut kull. Spørsmålet er ikke om, men når

Lykkes Tyskland med sitt eget grønne skifte? Craig Morris har skrevet historien om Energiewende. I dette intervjuet gjør han opp status for den store omstillingen høsten 2016.

Universitetet i Oslo får kritikk for kullinvesteringer

Gruve 7 på Svalbard, hvor Store Norske fortsatt driver kullproduksjon.

Kan trenge en milliard kroner til oppstart av Svalbard-gruve

Dersom arbeidet i Lunckefjell-gruva på Svalbard skal gjenopptas etter driftshvilen, kan Store Norske trenge så mye som en milliard kroner, ifølge en ny analyse.

Kull holder bedre stand enn gass i EU

Kraftproduksjonen i EU er blitt grønnere de siste årene. Samtidig holder kull bedre stand enn olje og gass.

Europa forbereder seg på gassimport fra mer ustabile regimer

Etter en rekke jordskjelv nær gassfeltene i Nederland, begynner det europeiske gassmarkedet å se seg om etter andre eksportører. Det kan øke importen fra ustabile regimer og markedsandelen til billig LNG fra USA, og kanskje senke gassprisene på sikt.

Gass forbi kull for første gang i USA

For første gang noensinne ble det i USA generert mer kraft fra gass enn fra kull denne våren. Det melder Financial Times.

Nå slåss klimaverstingene seg imellom

Minst 45 prosent av verdens fossile reserver må ligge igjen i grunnen. Men hvilke, kull eller olje?

Annonse
Annonse
Annonse