Annonse

maler

h__ndtrykk_kont.jpg

Ny jobb? Hvordan skrive egen oppsigelse

Når du skal bytte jobb bør du trå varsomt i den bedriften du skal forlate. Hva du skal skrive i oppsigelsesbrevet er ofte vanskelig å vurdere; hva skal være med – og skal man skrive årsaken til oppsigelsen i brevet. Vi har laget en mal for oppsigelsesbrev som du kan laste ned og tilpasse til eget bruk.

anonym_menn_m__.jpg

Bytte jobb? Her er en mal for CV

Dersom det er lenge siden du sist byttet jobb har du kanskje ikke en oppdatert CV (Curriculum Vitae) liggende? Hos oss får du oppskriften.

Møteinnkalling og -referat

Møteinnkallinger og møtereferat er ikke bare for byråkrater – de er viktige verktøy.

Forhandlingsmøte

En arbeidstaker som er oppsagt eller avskjediget, og som mener at oppsigelsen er ulovlig, kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver.

Kursvirksomhet

Skal du holde kurs eller en samling for første gang? Her finner du en mal for planlegging, påmelding og kursbevis.

138422616_jobbi.jpg

Jobbintervjuet

Veiledning: Her får du råd om hvordan du strukturerer og gjennomfører et intervju, og forslag til spørsmål du kan stille.

Stillingsinstruks for daglig leder

Forholdet mellom styret og daglig leder kan representere en utfordring, men med en god instruks for daglig leder kan mye avverges.

Ny bedrift? Lag en forretningsplan

Når du skal starte en bedrift bør du tenke gjennom hvilken forretningsidé du har og hvordan du har tenkt å drive bedriften. Setter du dette ned på papiret får du en forretningsplan.

Sjekkliste ved start og slutt

Husker du å få tilbake id-kort fra alle som slutter i bedriften? En sjekkliste som forteller hva som skal gjøres og utleveres når det begynner en ny ansatt - og hva som skal leveres inn igjen når vedkommende slutter kan være greit å ha.

Skill deg ut blant jobbsøkerne

Å skrive en god jobbsøknad kan være en kunst. Søknaden din er viktig, og er den første «reklamen» du gir av deg selv til arbeidsgiver. Her får du noen råd og et forslag til utforming av søknaden som kanskje kan hjelpe deg på veien.

Taushetserklæring

Noen bedrifter har aktiviteter av en slik art – eller stillinger hvor den ansatte får tilgang til sensitiv informasjon – at de ansatte bør signere en taushetserklæring. Ofte er det også nødvendig at styremedlemmer signerer en taushetserklæring. Vi gir deg malene.

Sluttintervju

En medarbeider som skal slutte kan være en viktig kilde til informasjon. Ved å gjennomføre en sluttsamtale med den ansatte kan svarene dere får være et hjelpemiddel til forbedringer, blant annet av arbeidsmiljøet. Vi gir deg en mal for samtalen

Medarbeidersamtale

En medarbeidersamtale er et verktøy som kan gi hjelp til et godt arbeidsmiljø og en effektiv måloppnåelse. Dette er et mulig system for medarbeidersamtaler, og er et fleksibelt opplegg som den enkelte leder kan tilpasse sin egen bedrifts behov og situasjon.

Permitteringsvarsel

Det finnes ikke alminnelige lovregler som regulerer vilkårene for permittering eller saksbehandlingskrav før permittering kan iverksettes. Det er et følsomt område, og vi har laget en mal for å hjelpe deg som arbeidsgiver et stykke på vei.

Arbeidsavtale

Skal du ansette flere - eller har du akkurat blitt ansatt et sted? Da er det greit å være klar over at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Se våre retningslinjer og mal her.

Mal for attest

Når en ansatt slutter er det din oppgave som leder å skrive og gi en attest til vedkommende før hans siste arbeidsdag. Vi har laget en mal for dette til deg, for å hjelpe deg et stykke på veien.

Oppsigelse og avskjed

Skal du si opp en ansatt? Det er svært viktig at du setter deg nøye inn i reglene som gjelder ved oppsigelse eller avskjed.

Advarsel

En advarsel er et skritt på veien mot oppsigelse, og følger som regel etter at det blir oppdaget at en ansatt for eksempel misligholder arbeidsavtalen.

Drøftingsmøte før oppsigelse eller avskjed

Denne malen kan du benytte ved innkalling av en ansatt til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse eller avskjed.

Annonse
Annonse
Annonse