Annonse

matematikk

Flere lærere ønsker videreutdanning

Over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. Men fortsatt er det mange lærere som trenger mer utdanning for å kunne fortsette i yrket.

PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag

Matte-resultatene på stedet hvil.

Vil styrke voksnes regneferdigheter

152 millioner blir delt ut gjennom kompetansepluss i år.

Vil styrke rekrutteringenKarakterkrav til sykepleierne

Nå vil regjeringen innføre minimumskrav om karakter tre i fagene norsk og matematikk for studenter som vil inn på sykepleierutdanning.

Vil knekke mattekoden

Matte må verken være så dødsens kjedelig eller så uforståelig som ­mange elever opplever det. Det er måten det undervises i faget på som er feil, mener ildsjeler fra skolemiljøet som Plot har snakket med.

UngdomsskolenGuttene havner bakpå

Størst karakterforskjeller i norsk, minst i matematikk.

Taleevne – den undervurderte egenskapen

Evnen til å ytre ord og setninger på en god måte er nesten like viktig som lese- og skriveferdigheter, og kan til og med øke sannsynligheten for å bli leder, mener forskere med Universitetet i Cambridge.

To av tre søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk

I alt 292 av 441 søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk. Leder for Pedagogstudentene mener mattekravet må fjernes og at kurset fungerer dårlig.

TIMSSGod skoledelse har gitt bedre skolemiljø

Litt bedre matteresultater for de beste og de dårligste

Resultatene fra nasjonale prøver for 2016 viser endringer i begge ender av skalaen. Men for det store flertallet er regneferdighetene som årene før.

Regjeringens mattekrav slaktes av skolesjefer

Regjeringens nye krav til minimumskarakter i matematikk for lærerstudenter får strykkarakter av norske skolesjefer.

NOKUT: – Kan ikke stole på at resultatene gir et korrekt bilde av studentenes kunnskapsnivå

Lærerstudentenes elendige matte-resultater våren 2016 er undersøkt. NOKUT vil gjøre deleksamener tellende.

2 av 3 lærerstudenter fikk D eller dårligere på deleksamen i matematikk

Det er brøkregningen som er vanskelig

Matematikkpris til Trondheimslærer

Rekordmange lærere tar videreutdanning

Singapore-metoden fungerer i Storbritannia

Etter kun et år med en metode for undervisning i matematikk hentet fra Singapore, har britiske elever blitt bedre med tall. Nøkkelen er dybde - ikke bredde. Og alle barna skal med.

Annonse
Annonse
Annonse