Samfunnsansvar

Taleevne – den undervurderte egenskapen

Evnen til å ytre ord og setninger på en god måte er nesten like viktig som lese- og skriveferdigheter, og kan til og med øke sannsynligheten for å bli leder, mener forskere med Universitetet i Cambridge.

Publisert Sist oppdatert

Taleevne er en ofte oversett egenskap. Det er evnen til å uttrykke seg selv klart og tydelig gjennom tale, og er like viktig – kanskje til og med viktigere – enn matematikkunnskaper og lese- og skriveegenskaper, ifølge World Economic Forum.

Forskning viser nemlig at barn som har gode taleevner presterer bedre i både matematikk, naturfag og på resoneringstester. Det er også mer sannsynlig for at de ender opp i gode jobber og gjerne i ledelsesroller.

En forskningsgruppe ved Universitetet i Cambridge som studerer viktigheten av taleevne har derfor uttalt at «alle skoler må lære opp elevene i muntlige evner, både for å sørge for at de får en best mulig utdanning, og for å sørge for like muligheter for alle på jobbmarkedet», skriver World Economic Forum.

Foto Kilde: ordbok.uib.no

Positive ringvirkninger

Hvis det er en så viktig egenskap, hvorfor er det så mange barn og voksne som misliker å snakke framfor en forsamling?

Ifølge en studie gjort av den britiske tenketanken LKMco er det bare én av fire britiske lærere som bruker elevenes muntlige deltakelse som vurderingsgrunnlag, og 57 prosent av lærerne i undersøkelsen sier at de ikke har fått noen trening i hvordan de skal forbedre elevenes taleevne i løpet av de tre siste årene.

Lærere prioriterer heller andre felt, som lese-, skrive- og rekneferdigheter, som er viktigere for å gjøre det bra i dagens eksamenssystem.

Men ifølge professor Neil Mercer ved Universitetet i Cambridge er taleevne også en viktig brikke i utviklingen av disse øvrige ferdighetene.

– Taleevne gir elever bedre forutsetninger for å snakke sammen og løse problemer sammen, noe som i sin tur kan gjøre dem flinkere til å løse oppgaver alene. Elever med høy taleevne blir flinkere i både resonering, matematikk, naturfag og lesing og skriving, sier han til World Economic Forum.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Powered by Labrador CMS