Annonse

Midlertidighet

Kulturinstitusjoner har spart millioner på midlertidig pensjonsordning

Tre av landets største kulturinstitusjoner betalte 140 millioner kroner mindre i pensjon i fjor enn i 2015 etter et midlertidig bytte av pensjonsordning.

Nakstad fikk sin egen jobb

Synspunkt

SynspunktFast arbeid i et mer usikkert arbeidsliv?

Bruk av løse, usikre, midlertidige ansettelsesformer i arbeidslivet er et tema som står høyt på dagsorden, både i mediene, i forskningen og i politikken. Men andelen midlertidig ansatte og innleide i norsk arbeidsliv er lav. Eller er den det?

Synspunkt

SynspunktFast arbeid i et mer usikkert arbeidsliv?

Bruk av løse, usikre, midlertidige ansettelsesformer i arbeidslivet er et tema som står høyt på dagsorden, både i mediene, i forskningen og i politikken. Men andelen midlertidig ansatte og innleide i norsk arbeidsliv er lav. Eller er den det?

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Flere er vikarer i årevis

Siden EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004 har bemanningsbransjen utgjort en større og større del av arbeidsstyrken i bygg- og anleggsbransjen i Norge, viser ny IFS-rapport.

Akademikerne– Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker

Akademikerne etterlyser ytterligere innstramminger av lovverket, og at reglene for ansettelser i akademia må ligge under arbeidsmiljøloven og statsansattloven.

Finansbyråden i Oslo benekter at halvparten av de ansatte i kommunen ikke har fast jobb

NTNUInstituttledere kan bli straffet økonomisk hvis midlertidigheten ikke blir redusert

Nå kan midlertidighet blir avgjørende for dekaner og ledere ved NTNU når lønna skal vurderes under de årlige lønnsforhandlingene lokalt hver høst.

Rører ikke adgangen til midlertidige ansettelser

Samtlige av virksomhetene som ble undersøkt av Arbeidstilsynet, brøt med reglene for midlertidig ansettelse. Men regjeringen vil ikke endre loven.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

NTNU vil redusere den høye andelen av midlertidige ansettelser på universitetet

Universitetets styre har vedtatt at flere forskere skal få faste jobber, også de som er finansiert med midler utenfra.

OVERBLIKKSlik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Flere mødre jobber heltid

Antallet mødre som jobber heltid har økt betydelig de siste ti årene. – En likestillingspolitikk som virker, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i SSB.

– Midlertidighet funker ikke for svake grupper

Midlertidige ansettelser er litt bedre for senere tilknytning til arbeidslivet enn arbeidsledighet, ifølge studie. Men det er ikke de svakeste gruppene som nyter best av tiltaket.

KommuneneBryr seg ikke om midlertidighet - vil kvitte seg med retten til økt stillingsprosent

Kommunene bryr seg ikke om den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Retten til stillingsprosent tilsvarende arbeidstid, derimot, vil de gjerne bli kvitt.

Vil gi deltidstilsette fortrinnsrett

Regjeringa foreslår å presisere i lova at deltidstilsette kan ha fortrinnsrett til ein del av ei utlyst stilling og at Tvisteløsningsnemnda sine avgjerder skal ha rettskraft.

Pilotleder– Det vil bli verre for Norwegian

Lederen i Norsk Pilotforbund mener pilotmangelen vil oppstå på nytt for Norwegian etter helgens mange kanselleringer.

MidlertidighetIkke uvanlig med leger som er vikarer for vikarer for vikarer

Over 900 av 1100 leger i spesialisering ved OUS kan være midlertidig ansatt. Sykehuset mangler oversikt, melder Dagens Næringsliv.

Handlingsplaner har forsvinnende liten effektFlere midlertidige forskere og undervisere

Handlingsplaner til tross – midlertidigheten blant forskere og undervisere ved norske universiteter og høyskoler gikk opp i fjor.

Største fall i midlertidigheten siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har det vært et større fall i midlertidige ansettelser enn det seneste halvåret. Mens effekten av regjeringens midlertidighetspolitikk er fraværende kan et endret innvandringsmønster gi norsk ungdom flere muligheter for jobb til sommeren.

LO og Ap vil midlertidighet til livs

En foreløpig rapport fra Fafo tyder på at det knapt er blitt flere midlertidig ansatte etter regjeringens omstridte lovendring. LO slår tilbake med SSB-tall.

Konfliktfylt i OperaenFrustrerte operasangere møtte kulturkomiteen

Sangsolistene på Operaen møtte tirsdag ettermiddag kulturkomiteen på Stortinget for å snakke om pensjoner og midlertidige ansettelser.

Vikarer skal ha samme lønn som ansatte – full seier i retten

Vikarer skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte. LO og Fellesforbundet fikk medhold i Arbeidsretten angående likebehandling i vikarbyråer.

Tillit i arbeidslivet– Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag er noe svineri

Norsk Industri lener seg i større grad på bemanningsselskaper for å sikre seg store oppdrag. – Ansett dem og permittert dem når det ikke er arbeid, svarer nestleder i LO.

NHO vil ha slutt på at innleide erstatter fast ansatte

NHO liker dårlig at innleie fra vikarbyråer erstatter faste ansettelser. Også Fellesforbundet vil stramme inn regelverket.

Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig

Andelen midlertidige ansatte er mer enn dobbelt så høy ved høyere utdanningsinstitusjoner som i hele den norske arbeidsstyrken.

Midlertidighet erstatter faste jobber

– Dette rammer spesielt unge mennesker som lever på sjefens nåde, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Midlertidigheten øker, men fra et rekordlavt nivå

Spør juristene: Innleid ansatt

Hva er greia med fire-årsregelen ved tariffbasert midlertidighet?

Annonse
Annonse
Annonse