Annonse

personlighetstester

De siste fire årene er bruken av personlighetstester mer enn tredoblet

Planmessige lader batteriet lenge før det går tomt

Og andre ting forskningen har dokumentert om hva telefonbruken din sier om deg som person. Det er ikke lite.

Disse personlighetstypene tjener best

TestverktøySlik gjør de det i Telenor

Disse testene avslører om du kommer til å prestere eller ikke

Glem erfaring, karaktersnitt og praktiske oppgaver. Ifølge en ny kjempestudie er det IQ og integritet som gjelder.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar en personlighetstest?

DP-juristene svarer.

Sosiale medier – den nye personlighetstesten

Har du noen gang prøvd å framstille deg selv som en annen person i jobbsammenheng enn du er til vanlig? Den tiden er over. Aktiviteten din på sosiale medier reflekterer deg som person, og skal nå derfor brukes i rekruttering.

– Interessante innspill om EQ

Å predikere jobbsuksess krever at en benytter seleksjonsverktøy med høy validitet og at den som foretar vurderingen er en godt trenet rådgiver, hevder administrerende direktør i rekrutteringsbedriften ISCO Group, Ole Petter Melleby.

– Det er menneskene som utgjør forskjellen

Det er stor grad av enighet blant eksperter om at personligheten er forholdsvis stabil gjennom hele vårt voksne liv, og at personlighet er en av de faktorene som påvirker vår atferd, hevder rekrutteringsekspert Ole I. Iversen.

«Personlighetstester er i dag en stor industri, og da er det fristende å gi blaffen i hva forskning viser»

Psykolog Paul Moxnes slakter den «blinde entusiasmen for personlighetstester».

Sta unger blir oftere suksessrike voksne

Visse personlighetstrekk som man oppdager tidlig, gir klare indikasjoner på suksess senere i livet.

Annonse
Annonse
Annonse