Arbeidsliv

Mister du jobben som 55 åring, tar det dobbelt så lang tid å skaffe ny

Andelen som går ledige lenger enn ett år i aldersgruppen 55–61 år er dobbelt så høy som blant unge under 30 år. I Danmark vil man ha flere arbeidsmarkedstiltak rettet spesielt mot eldre.

Publisert Sist oppdatert
Foto Direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud. (Foto: Øivind Haug)

Også i Danmark snakkes det pent om at folk må stå lenger i jobb og at samfunnet trenger at eldre jobber så lenge som mulig. Men, som i Norge, sliter også danskene med at seniorer ikke jobber lenger enn de strengt tatt må, selv om det ligger en enorm samfunnsverdi i at eldre arbeidstakere for eksempel står i jobb ett år lenger enn i dag.

I en rapport laget av den danske Seniortenketanken, foreslås en rekke tiltak for å få seniorer til å stå lenger i jobb. Et gjennomgående trekk er at det må legges bedre til rette på den enkelte arbeidsplass. Også seniorer må føle at de er en del av bedriftens fremtidsplaner.

Vi har få arbeidsmarkedstilbud som er godt nok tilpasset de eldste arbeidssøkernes behov

Den enkelte arbeidsplass er avgjørende

– Forslagene i den danske rapporten passer godt med våre anbefalinger og er godt forankret i vår forskning på området, nemlig at arbeidsplassen har stor betydning for hvor lenge folk arbeider, sier direktør ved Senter for seniorpolitikk i Norge, Kari Østerud.

– Hvordan man har det på jobben er sannsynligvis den avgjørende faktoren for veldig mange. Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsadferden både i positiv og negativ retning, sier hun.

«Et godt arbeidsmiljø» oppgis som en av de viktigste årsakene til å fortsette i jobb etter fylte 62 år, viser undersøkelser Senter for seniorpolitikk har utført. Det å arbeide forebyggende med generelle arbeidsmiljøfaktorer vil dermed ha betydning for seniorenes valg mellom arbeid og pensjon, ifølge Østerud.

– Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer». Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid kan forbygge diskriminering og aldersstereotype holdninger som bidrar til utstøting av eldre arbeidstakere.

 

Eldre er ledige lenger

Et felles trekk med både dansk og norsk arbeidsliv er at det er vanskeligere å få ny jobb når du har rundet 55. Arbeidsledigheten er lav blant eldre, men mister du først jobben, så er man gjerne arbeidsledig mye lenger enn tilfellet er for yngre arbeidstakere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som går ledige lenger enn ett år i aldersgruppen 55–61 år er dobbelt så høy som blant unge blant unge under 30 år, viser SSB-tallene.

Den danske tenketanken foreslår å spisse flere arbeidsmarked direkte inn mot eldre som er arbeidsledig. Blant annet gjennom påfyll av kompetanse og tettere oppfølging av den enkelte. Det mener Kari Østerud er en god idé.

– Det er godt dokumentert at det er vanskeligere å få ny jobb jo eldre du er. Vi har få arbeidsmarkedstilbud som er godt nok tilpasset de eldste arbeidssøkernes behov i Norge. Her kan det gjøres mer, konstaterer Østerud.

Powered by Labrador CMS