Samfunn

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, Libe Rieber-Mohn Direktør i Imdi, og UDI-direktør Frode Forfang.

Åpen, tydelig og modig

Publisert Sist oppdatert

Da Arbeiderpartiet denne uken sto i spissen for forslaget om de såkalte «oktoberbarna», som påførte regjeringen et nederlag i Stortinget, bruke Ap-leder Jonas Gahr Støre UDI-direktør Frode Forfang som kronargument.

– UDI-direktøren sier at regjeringens poltikk om midlertid opphold for unge enslige asylsøkere befinner seg helt på yttergrensen av hva som er akseptabelt. Der skal ikke Norge være. Vi skal være godt innenfor den grensen, sa Støre gjentatte ganger både i stortingssalen og i debattene som fulgte stortingsvedtaket.

Frode Forfang har vært UDI-direktør i seks år. Han er en toppbyråkrat som tør si i fra, som har autoritet og som lyttes til av politikerne.

Han har for eksempel kommet med oppskriften på en bedre asylpolitikk på sin egen blogg. Han har foreslått endringer i egne instrukser og skrevet skarpe brev til departementet. Blant annet har han bedt om at Sylvi Listhaug revurderer bestemmelsen som sier at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i et fosterhjem eller i en kommune.

Bakgrunnen var at en stadig større gruppe risikerte å måtte bo i mottak over flere år. «Dette fremmer ikke god integrering, og kan heller skape grobunn for utfordringer på både individ- og samfunnsnivå», het det i brevet.

Det er faglige argumenter, men hvor trekker man grensen opp mot det politiske?

I et annet brev til departementet har Forfang foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap. «Dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige», skrev han i det brevet.

Frode Forfang er en byråkrat som også har gjort seg populær i pressen. I fjor mottok Forfang åpenhetsprisen for måten han loset UDI og informerte offentligheten gjennom flyktningkrisen i 2015. Blant annet offentliggjorde Forfang en svært kritisk intern evaluerings rapport som konkluderte med at UDI ikke var godt nok forberedt på flyktningkrisen i 2015.

Forfangs meninger har ikke alltid blitt like godt tolerert av politikerne. Han er blitt kritisert flere ganger av Frp-politikere. Blant annet mente partiets innvandringspolitiske talsperson i 2016, Mazyar Keshvari, at Frode Forfang går for langt i å si sin mening om asylpolitikken.

– UDI-direktøren bør konsentrere seg om jobben sin her i Norge framfor å opptre som en utenrikspolitisk kommentator, sa Keshvari til Klassekampen.

Forfangs seksårige åremål som UDI-sjef går ut i 2018, og han har allerede signalisert at han ønsker å fortsette i nye seks år, slik regelverket åpner for. Dersom regjeringen skulle komme til å vrake Forfang, er det ikke fordi han er en dårlig UDI-sjef, men fordi han er blitt for sterk – og for brysom.

De har maktens øre


Hvem opererer i maktens randsoner og gir politikerne innspill, råd og advarsler? Hvem foreslår ny politikk? Hvilke formelle og uformelle roller påvirker en regjerings arbeid?

Dagens Perspektiv har snakket med tidligere statsråder, statssekretærer og rådgivere. Vi har intervjuet tidligere departementsråder og andre nøkkelpersoner i embetsverket. Vi har snakket med lobbyister, konsulenter og organisasjonsfolk. Lest bøker, biografer og analyser.

I denne artikkelserien vil vi forsøke å komme litt nærmere svaret på spørsmålet: Hvem er de viktigste premissleverandørene til norsk politikk?

ALT OM PREMISSLEVERANDØRENE HER:

INTRO

ORGANISASJONENE

KLIMAKAMP OG OLJELOBBY

HODEJEGERNE

STATSFORVALTNINGEN

EU

HELSE

ØKONOMI

MAT OG DRIKKE

BISTAND

TANKESMIENE

ARBEIDSLIVET


Powered by Labrador CMS