Samfunn

Illustrasjonsfoto. Nye kvinnelige soldater ble møtt med råd om «ikke ta guttene for seriøst» under registrering til førstegangstjenesten.

Nye kvinnelige soldater rådes til å unngå «den trangeste uniformen» og «ikke ta guttene for seriøst»

Samtidig ligger 40 konkrete tips til bedre likestilling på forsvarssjefens bord.

Publisert Sist oppdatert

Nye kvinnelige soldater ble under sommerens registrering til førstegangstjenesten på Sessvollmoen møtt med et informasjonsskriv med råd om å ikke velge en trang uniform for å se «bedre ut» og «ikke ta guttene for seriøst, det er som regel bare tull som kommer fra dem».

Det skriver VG, som har vært i kontakt med blivende soldat Thea Engvik.

– Det er heller guttene som skulle fått beskjed om å oppføre seg ordentlig enn at vi skal «tåle» oppførselen deres, sier hun til avisen.

Skriver ble delt ut av en tillitsvalgt i Brigade nord, og er ikke et offisielt skriv fra Hæren. Forsvarets pressekontor opplyser at slik informasjon ble etterspurt da allmenn verneplikt ble innført i 2015, og at skriver også ble delt ut ved forrige innrykk.

Kjønnsforsker Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Oslo mener skriver er problematisk.

Hun har blant bidratt til en bok fra 2017 som tar for seg de positive sidene ved å ha mangfold i Forsvaret.

– Jeg reagerer spesielt på det punktet om «å ikke ta gutter seriøst» fordi som helt ny, som de jentene som kommer i førstegangstjenesten er, så er det vanskelig å vite hva som forventes og hvor grensene går. Og her får man på en måte kommunisert at man skal godta en oppførsel som man kanskje egentlig ikke synes er OK. Dette er veldig spesielt med tanke på alt som har vært skrevet rundt #metoo-kampanjen det siste året, sier forskeren til VG.

Dagens Perspektiv har de seneste dagene satt søkelyset på likestillingsarbeidet i Forsvaret.

I en intern rapport som vi har fått innsyn i, nedsables for eksempel arbeidet med rekruttering av kvinner til militære stillinger.

Allmenn verneplikt kan bedre dette, mener gruppen, men det er store utfordringer knyttet til å beholde kvinnelig personell. Dette henger sammen med en «hypermaskulin» organisasjonskultur som det er på høy tid å endre, skriver gruppen i sin rapport.

Forskere og eksperter i og utenfor Forsvaret har deltatt i arbeidsgruppen, og har utarbeidet 40 konkrete anbefalinger som ifølge dem vil bedre likestillingen og fremme mangfoldet i Forsvaret.

Utformingen av uniformene er et av punktene, oppfølging og varsling av trakassering et annet.

Et av poengene i rapporten er at Forsvaret i stor grad er laget for menn, og kun tilpasset kvinner, i stedet for å tilby fullverdige tilbud for alle kjønn.

Ti av anbefalingene bør ifølge arbeidsgruppen «prioriteres og iverksettes snarest for at Forsvaret skal løse sine oppdrag og hindre diskriminering».

Denne rapporten ligger på forsvarssjefens bord kort tid før tidenes mest omfattende kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret skal gjennomføres.

Powered by Labrador CMS