Synspunkt

RAMMER UNGE: Flere unge har havnet på sosialhjelp gjennom krisa, og i vår ble det nær en tredobling av unge arbeidsledige, påpeker stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i dette innlegget.

De som har lite å gå på rammes verst

Nå trengs kraftfulle tiltak for å hindre langvarig arbeidsløshet, flere fattige og mange med dårlig psykisk helse, skriver stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

Publisert Sist oppdatert

Karin Andersen er stortingsrepresentant for SV fra Hedmark og leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

SYNSPUNKT. Koronaen rammer de som har lite penger, en liten eller ingen jobb, de som er sjuke og ikke minst barn og unge veldig hardt. SV har foreslått en rekke tiltak for å berge bedrifter over krisen og for at de som mister jobben og blir permitterte, skal ha noe å leve av mens dette pågår.

Men som i alle kriser, rammes de som har lite å gå på verst. Nav mener at arbeidsledigheten ikke vil komme tilbake på nivået før koronakrisen de nærmeste årene.

19. januar var det totalt registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Over 137.000 er nå helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak som ikke er permittert, og tallet har ikke vært så høyt siden mai 2020.

FLERE UNGE HAR havnet på sosialhjelp gjennom krisa, og i vår ble det nær en tredobling av unge arbeidsledige. Tall fra Nav viser at ledigheten fortsatt er størst blant de unge.

Det må settes av mye mer penger for å hjelpe folk i psykisk krise, både små og store.

Fra regjeringen har det kommet lite til dem. Det kommer til å ta lang tid før det blir jobber å få for den som sliter med helsa, mangler erfaring og ikke har rett utdanning til de få ledige jobbene. Mange kommer til å gå uten arbeid, og for dem som har dårlig helse i tillegg, er det ingen utsikt til jobb, uansett hvor mye Erna kutter i ytelser eller presser på.

NÅ TRENGS KRAFTFULLE tiltak for å hindre langvarig arbeidsløshet, flere fattige og mange med dårlig psykisk helse. Forslaget om en krisepakke for psykisk helse blir et eget forslag, – og det haster virkelig, for koronatiltakene har rammet mange steinhardt.

Folk må først og fremst ha ei inntekt å leve av nå. De som kastes ut av den statlige ordningen AAP, må få fortsette på ordningen til krisen er over, hvis de ikke kan få uføretrygd nå. Bostøtten må økes så flere får hjelp med høye boutgifter.

Alle de smålige kravene som stilles om å selge eiendeler og bli raka fant før du får sosialhjelp må vekk. De var feil før og de er feil nå. Folk må få nok til hus, strøm og mat.

Nav må styrkes, og de som er arbeidsløse må få mulighet til å fullføre kvalifisering på tiltak.

Det må settes av mye mer penger for å hjelpe folk i psykisk krise, både små og store. Nå fremmer SV en tiltakspakke med mange deler, både ytelser og tiltak. Jeg har nevnt noe, og det er mer som må til.

NAV MÅ STYRKES, og de som er arbeidsløse må få mulighet til å fullføre kvalifisering på tiltak. Det kastes bort altfor mye tid og penger på tiltak som ikke hjelper. Skal en få jobb, må en ha kunnskaper en arbeidsgiver trenger. Da må mange flere kunne bruke tida de går uten arbeid til å skaffe seg slik kvalifisering.

Vi må øke lærlingtilskuddet for at flere bedrifter tar inn lærlinger nå og ikke lar være fordi tidene er usikre. For disse ungdommene er det helt nødvendig for å få fullført utdanningen sin. Og unge må prioriteres på arbeidsmarkedstiltakene. Vi må også lage en aktivitetsplan for å holde sysselsettingen oppe.

DET ER MYE som trenger vedlikehold og modernisering. Det kan være fylkesveger og kommunale veger, kommunale boliger for vanskeligstilte, det er mange steder det trengs ras- og skredsikring, vann og avløp har store behov i mange kommuner og mange bygg trenger vedlikehold, for å nevne noe.

Bruker vi penger på dette nå, kan vi holde hjula i gang i deler av næringslivet og gi arbeid til flere. Vi kan sørge for at alle disse tingene vi eier sammen blir satt i bedre stand., for eksempel gjennom å gjøre nødvendig vedlikehold i fylker og kommuner, og vi må ha en plan for oppfølging av dem som trenger ekstra bistand.

Powered by Labrador CMS