54 prosent av de som jobber i skiftbaserte yrker ønsker seg ny arbeidsgiver. Det som skaper mest misnøye er stress, lange arbeidsdager, lav lønn og dårlig lederskap.

Synspunkt: Stress og lav lønn gjør at mange ønsker å bytte jobb

Det å gi de ansatte større kontroll over egen arbeidshverdag er en viktig del av løsningen.

Publisert

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Erik Fjellborg er CEO i Quinyx.

SYNSPUNKT. 54 prosent av de som jobber i skiftbaserte yrker ønsker seg ny arbeidsgiver. Åtte av ti mener at deres kompetanse gjør at de lett kan bytte jobb. Det viser en undersøkelse vi har gjort mot 1026 norske arbeidstagere som jobber i yrker med skiftordning.

Det som skaper mest misnøye er stress, lange arbeidsdager, lav lønn, dårlig lederskap og mangel på karriereutvikling. Dette er faktorer som arbeidsgivere må ta på alvor om de ønsker å beholde sine dyktigste ansatte over tid, særlig siden to tredjedeler av de som jobber skift i dag oppgir at det er en del av deres langsiktige karrierevalg.

Høyere lønn er viktigste årsaken til å gjøre jobben mer attraktiv, men det er et virkemiddel som de færreste har stort handlingsrom rundt. Det en derimot kan gjøre noe med er å redusere stressnivået og innføre rutiner som skaper større fleksibilitet i arbeidsdagen, og her kan smart teknologi ha en positiv innvirkning. Stress gjør at folk ikke henter ut det beste av seg selv, og det er en faktor som fører til nedsatt produktivitet og også at det gjøres flere feil. 

Kultur, verdier og engasjement

Verdiene i selskapet og organisasjonskulturen er kanskje de viktigste virkemidlene om de forvaltes riktig. At de ansatte får lov til å bidra til å forme og etterleve ønsket kultur er en forutsetning for å tiltrekke seg, og beholde de dyktigste arbeidstakerne. Det at selskapet har engasjement for viktige saker og bryr seg om hvordan bidra til å skape et bedre samfunn er nærmest en forutsetning for nye generasjoner. Like viktig er det å ha en kultur der ansatte opplever at de blir sett, lyttet til og respektert.

En viktig del av løsningen ligger derfor i det å ha sjefer som har bedre tid til å følge opp ansatte. Det å bli sett, anerkjent for sitt gode bidrag og muligheten til å delta i karrierefremmende programmer gir et umiddelbart løft i motivasjonen for de fleste. Derfor er det viktig at ledere finner svarene på hva kollegene behøver for at de skal lykkes enda bedre i arbeidshverdagen. Digitale verktøy gir ansatte oversikt over alle forhold knyttet til arbeidshverdagen, deriblant oversikt over skift, muligheten til å bytte skift ved behov, og enkelt sende meldinger til ledere eller kolleger.

Mer kontroll gir større tilfredshet

En viktig del av løsningen ligger derfor i det å ha sjefer som har bedre tid til å følge opp ansatte

Forskning publisert av den amerikanske psykologforeningen bekrefter at ansatte som opplever at de har større kontroll på egne skift-tider sier at stressnivået går ned og tilfredsheten med arbeidsgiver øker. Like viktig er god internkommunikasjon for å øke den enkeltes lojalitet til arbeidsplassen. Sørg for at dere har en plattform for all relevant informasjon, som er enkelt tilgjengelig og som sender ut varsler når noe nytt og viktig publiseres.

Det å oppnå suksess er stadig vanskeligere i et konkurranseutsatt næringsliv. Alt kan kopieres foruten hvordan dere «har det på jobb». Det å ha en topp motivert arbeidsstyrke er et viktig konkurransefortrinn og kanskje noe av det viktigste for å levere på mål, få flere fornøyde kunder og sørge for at dine dyktigste kolleger forblir på lønningslisten. 

Powered by Labrador CMS