Annonse

Advokatbransjen

Lønnsforskjellene blant jurister har øktMannlige jurister tjener i snitt 219.584 kroner mer i året enn kvinnelige

Mens kvinnelige juristers andel av menns lønn var på 88 prosent i aldersgruppen 29–50 år i 2007, er den bare 76 prosent i 2020. – Oppsiktsvekkende, sier leder for kvinneutvalget i Juristforbundet Farah Ali.

Advokatfirma doblet kvinneandelen på fem år

Wiersholm har gått fra 10 prosent til over 20 prosent kvinnelige partnere siden 2016.

Toppleder i Haavind– Norsk språk er en av de største kildene til diskriminering

Dyveke Hamza har møtt glasstak på alle fronter mens hun har pløyd veien nesten alene til toppen av norsk næringsliv. – Stiller man seg åpen for hogg for noe man tror på og brenner for, hender det at man får en pil eller to i ryggen.

Leder advokater fra hjemmekontoret– Det er kort vei mellom hjerne og hjerte om dagen

Klientmøtene forsvant i det epidemien skylte over landet og juridiske prosesser ble lagt på is. Likevel har advokatbransjen funnet kreative måter å holde rettsprosesser i gang.

AdvokatbransjenMannlige partnere må slutte for å få plass til kvinnene

Landets største advokatfirma Thommessen har kun fem kvinner blant sine 47 partnere.

Advokatkollegene enigJuridisk rådgiving blir mer automatisert

Advokatbransjen digitaliseres​– Det som kan automatiseres vil bli det

– Dermed vil en god del av dagens arbeidsoppgaver bli automatisert, sier digitaliseringssjef i Advokatfirmaet Thommesen, Trine Melsether.

Advokatbransjen digitaliseresFærre fakturerbare timer når robotene tar seg av researchen

Livredd for at advokatbransjen skal bli akterutseilt

Anne Sofie Bjørkholt er en av to kvinnelige partnere av totalt 34 partnere i advokatfirmaet BAHR. Hun mener bransjen har en lang vei å gå for å oppnå likestilling på toppnivå.

Advokatfirma tilbyr juss digitalt

Advokatfirmaet Help tilbyr sine klienter digitale løsninger som chat-tjeneste gjennom en egen digital kundeportal.

Annonse
Annonse
Annonse