Annonse

anbud

Nav betalte 7,1 milliarder til tiltaksleverandører i fjor – Fretex fikk mest

Kommersielle selskaper har vunnet store kontrakter etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Men Fretex holder stand som den største aktøren på dette markedet.

Regjeringen vil styrke ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester

Regjeringen gjør endringer i regelverket for anskaffelser slik at konkurranser om helse- og sosialtjenester kan reserveres for ideelle leverandører.

Ny rapportPrivat barnevern utfyller det offentlige tilbudet

Private barnevernstjenester utfyller det offentlige barnevernet, men innkjøpskompetansen i stat og kommuner må styrkes, ifølge ny rapport.

Navn i uken

Marius Martin HansenAnbudsdrømmen som ble et mareritt

Da pappa og styreleder Henry Hansen og sønn og daglig leder Marius startet luftambulansetjenesten Babcock Norge, så nok ingen av dem for seg at det skulle bli så mye bråk.

Leder

LederIdeelle opptrer som kommersielle

Det ser ut til at ESA ikke vil godta at det opprettes en egen anbudsklasse for ideelle. Da får de ideelle gjøre som Frelsesarmeen, slå seg sammen og opptre som de kommersielle.

Friskgården ASEtterlyser mer nyansert fremstilling av velferdsprofitører

De små og lokale kommersielle velferdsleverandørene taper i kampen mot de store kommersielle konsernene, advarer eierne av tidligere tiltaksarrangør for Nav i Trøndelag.

Nav-anbud i TrøndelagFlest kontrakter til kommersielle aktører

Kommersielle selskaper har trukket det lengste strået i anbudskampen om Nav-kontrakter i Trøndelag.

Debatt– Konkurranse om Nav-tiltak har fått flere i arbeid

Anbud på Nav-tiltak har gitt bedre tjenester og flere folk i arbeid for de samme pengene, ifølge administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling.

Analyse

Nav-anbud til besvær

Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster.

Bomsjefen i Oslo betalte millionhonorar til innleid eks-kollega uten anbud

Det største bomselskapet i Norge har tidoblet konsulentbruken på to år. En av de største utgiftene var toppsjefens tidligere kollega som ble innleid uten anbud.

SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

Oslo kommune velger bort eldreomsorg på anbud

Ap-nestleder Hadia Tajik kaller det forbilledlig når byrådet i Oslo takker nei til billigste alternativ innen eldreomsorg. – Kommunisme, sier Carl I. Hagen.

Nav-anbudKontrakter verdt 1,6 milliarder utlyst i januar og februar

I løpet av årets to første måneder utlyste Nav konkurranser om kontrakter på levering av arbeidsmarkedstiltak til en verdi av 1,6 milliarder kroner.

Leder Politikk for de store

Politikerne roser gjerne små bedrifter, men i praksis sørger de omfattende anbudsreglene for at små bedrifter feies av banen av de store.

Nav-anbudLeverandører frykter økt usikkerhet

Leverandører av Nav-tiltak har opplevd å måtte nedbemanne fordi Nav har brukt dem mindre enn forventet. Nå frykter de at økt satsing på tiltak i Navs egen regi kan øke usikkerheten.

– Nav-anbud i strid med regjeringsplattformen

Nav vil tildele kontrakter verdt milliarder uten å stille krav til erfaring og dokumenterte resultater. Det synes å stå i strid med regjeringens politikk, mener tiltaksleverandører.

Nav inviterer til kamp om kontrakter verdt milliarder

I løpet av få dager har Nav utlyst anbud på levering av arbeidsmarkedstiltak til en verdi av mer enn én milliard kroner. Nye konkurranser på kontrakter for flere milliarder vil komme.

LederMer privatisering

Det blir nok mer privatisering når KrF ikke lenger er fri til å sette foten ned. Vi oppnår fint lite med å utvikle gigantiske risikofrie kvasimarkeder der private aktører kun lever av betaling fra det offentlige.

Rundt 80 prosent av norske kommuner bruker private aktører

Andelen norske kommuner som har satt tjenester ut på anbud, økte kraftig fram til 2012, men nå er trenden i ferd med å snu.

Ideelle organisasjoner får alene konkurrere om velferdskontrakter– Et gjennombrudd

Kommersielle aktører vil dermed bli stengt ute fra bestemte anbudsrunder.

Rekordår for Din Utvikling i 2017Leverte Nav-tiltak for en kvart milliard kroner

En juridisk utredning konkluderte i fjor med at Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft både var lovstridig og i strid med selskapets avtale med Nav. Likevel styrket Din Utvikling i 2017 sin posisjon som den største tiltaksleverandøren til Nav.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

– Jeg innser at jeg ber om mer byråkrati. Men det kan hende resultatet forsvarer et slikt utsagn

NHO-forslag om offentlige innkjøp skytes ned fra høyre og venstre.

NHO ber om radikale endringer i anbudspolitikken

Men den nye Stortingsmeldingen som skulle legges frem i vår utsettes til neste år.

Leder

LederForenklingens pris

Nav-tiltak er slått sammen og satt ut på anbud. Det har gjort hverdagen enklere for Nav-ansatte, men forenklingen har sin pris: Den betales av dem som er mest bruk for hjelp fra Nav.

LederDet uklare ansvarets strategi

Ambulansetjenesten i nord er ute av kontroll. Det er meningen at det skal være uklart hvem som har ansvaret. De ansiktsløse byråkratene er praktisk å ha for Bent Høie.

Pøbelprosjektet– Straffet av Nav etter klager på anbud

Pøbelprosjektet og flere andre bedrifter i Rogaland mener de har blitt straffet av Nav etter å ha klaget på utfallet av anbudskonkurranser. Nav tilbakeviser anklagene.

LederBygg regjeringskvartalet nå

Regjeringen må sørge for at byggingen av regjeringskvartalet ikke blir en eneste uke forsinket på grunn av påstander om brudd på anbudsreglementet. Vi har ikke råd til en utsettelse som vil koste flere hundre millioner kroner, skriver redaktør Magne Lerø.

Virke– Privatisering av velferdstjenester kan femdobles

Private tjenesteleverandører bør i langt større grad slippe til på det norske arbeidsmarkedet, ifølge en rapport utarbeidet for hovedorganisasjonen Virke. De vil sette ut tjenester for over 500 milliarder mer enn i dag.

Miljøbevisste bedrifter taper anbud– Enkelte innkjøpere verdsetter ikke miljøansvar

Ny lov om offentlig anskaffelser skal gjøre det enklere for innkjøpere å stille miljøkrav til alle leverandører. Det tror Stiftelsen Miljøfyrtårn vil ha en positiv spiraleffekt.

LederAnbudsrot

I teorien skal anbud føre til bedre kvalitet til lavere pris. I praksis blir ofte kvaliteten katastrofal lav. Søppelkaoset i Oslo som Veireno har ansvaret for, og Kvikkas sine problemer med å få fram lørdagsavisene, er talende eksempler. Og ennå har ikke konkurrentene til NSB kommet på banen, skriver redaktør Magne Lerø.

Risikerer å tape anbud med for dårlig etisk standard

Ny regler for offentlige anskaffelser krever dokumentasjon av en viss etisk standard. Det kan skape trøbbel for mange leverandører.

Oslo kommune vant over NHO

Oslo kommune kan be om anbud for drift av barnevernsinstitusjoner kun fra ideelle aktører. Det slår Byfogden i Oslo fast. NHO Service saksøkte kommunen fordi kommersielle aktører ikke fikk delta i anbudsrunden.

Fjord1-rådgivere fikk millionkontrakt uten konkurranse

Konsulentene anbefalte å ikke legge oppdraget med å selge Fjord1 ut på anbud. Så fikk de jobben selv.

Virke mot NHO

Virke går til kamp mot NHO som saksøker Oslo kommune for å utelate kommersielle i anbudsrunder om barnevernstjenester. Vinner NHO slaget i retten, kan de tape kampen i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Kjemper mot kommersielle velferdsleverandører

NHO tar Oslo kommune for retten, siden byrådet vil skvise kommersielle velferdsaktører og la anbudene være forbeholdt ideelle organisasjoner.

Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

Sverdslag mot anbudsmonsteret

Monica Mæland har trukket sverdet for å hogge løs mot det anbudsmonsteret som overivrige politikere har skapt. Det hjelper ikke hva NHO mener; forhandlingsforbudet skal bort og det skal bli større muligheter for legge vekt på sunn fornuft, skiver redaktør Magne Lerø.

Få entreprenører med tilbud på Nasjonalmuseum-kontrakter

Stor interesse ved anbudsbefaring har ikke gitt utslag i praksis. Bare én tilbyder har levert tilbud på nytt Nasjonalmuseum.

Offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 432 milliarder

Et eget fond som kan avhjelpe risiko. Enklere anbudsregler for små bedrifter. Tydeligere signaler fra regjeringen og skarpere fokus på ledelse. Det mangler ikke på ideer til hvordan 432 millioner offentlige innkjøpskroner kan brukes til å fremme innovasjon.

Flytårn på anbud

Torp og Rygge vil konkurranseutsette flygelederne for å spare penger.

hurtigruten__ma.jpg

Utsetter Hurtigrute-anbudsfrist

Vilkårene for nytt anbud på drift av Hurtigruten utsettes i over en måned.

libe_rieber_moh.jpg

Ap: Ingen nye private sykehjemsplasser i Oslo

Arbeiderpartiet lanserer et nytt valgløfte i Oslo: Ingen flere kommunale sykehjem skal legges ut på anbud hvis Ap får makten i hovedstaden.

Annonse
Annonse
Annonse