Annonse

arbeidsinnvandring

Flere utenlandske kommer til Norge for å jobbe, færre søker asyl

Innvandringen av sesongarbeidere til Norge er rekordhøy i 2019, med 2773 første halvår, mot 2416 samme tid i fjor.

Markerer at det er 50 år siden pakistanske arbeidsinnvandrere kom til Norge

Arbeidsinnvandrere – Norges B-lag

15 år med EU-utvidelse østover har ført til den største arbeidsinnvandringen til Norge noensinne. Og ja, den har sørget for et A- og et B-lag i norsk arbeidsliv.

Arbeid var den viktigste grunnen til innvandring i fjor

Innvandringen av ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2018 var den laveste siden 2006, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Arbeidsinnvandring førte til lavere ledighet for norskfødte

Men vi ble mindre produktive.

– Innvandring fra Øst-Europa kan nådd toppen

Norge må satse sterkere på selv å utdanne arbeiderne vi har behov for, i stedet for å legge opp til å dekke arbeidskraftbehov gjennom import av arbeidskraft, mener Fafo-forsker.

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

UDI– Arbeidsinnvandrings-gründere må ta ut overskudd

Det stilles krav til overskudd og næringsinntekt for arbeidsinnvandrere som ønsker å starte egne bedrifter i Norge. Gründere utenfor EU/EØS-området som ønsker å skyte pengene inn i bedriften igjen de første årene må være på vakt, for å unngå å bryte reglene, ifølge UDI.

ArbeidsinnvandringSendt ut av Sverige fordi han ikke tok ut lønn

Øl-gründer opplevde suksess, og hadde både inntekter fra andre virksomheter og oppsparte midler. Nå er han sendt hjem til USA fordi han ikke tok ut lønn.

Ap vil hindre utnyttelse av utenlandske arbeidere

Fellesforbundet og Ap vil sette en stopper for norske selskaper som utnytter østeuropeiske arbeidere ved å unndra seg kostnader.

Jobbsøkere fra Sør-Europa strømmer til Danmark

Rekordmange søreuropeere drar til Danmark for å jobbe. Antall innvandrere fra land som Italia, Spania og Portugal er fordoblet på fem år.

200.000 europeere til det norske arbeidsmarkedet

Arbeidsinnvandringen til Norge eksploderte etter at land som Polen og Litauen ble med i EU.

Fødsler viktigere enn innvandring for befolkningsveksten

Fødselsoverskuddet var viktigere for befolkningsveksten enn innvandringen til landet i andre kvartal. Det har ikke skjedd siden 2006.

Fri flyt utenfor EUSveits hyller innvandrerne britene vil kvitte seg med

Avtalen om fri flyt av arbeidskraft mellom EU og Sveits har tilført det sveitsiske arbeidsmarkedet høy kompetanse og økt omstillingstakten i landets økonomi, ifølge en rapport. Samtidig herjer debatten om livet etter EU videre på de britiske øyene.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

Største fall i midlertidigheten siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har det vært et større fall i midlertidige ansettelser enn det seneste halvåret. Mens effekten av regjeringens midlertidighetspolitikk er fraværende kan et endret innvandringsmønster gi norsk ungdom flere muligheter for jobb til sommeren.

Nå må innvandrere bevise at de er integrert i samfunnet

Australia strammer inn på kravene for statsborgerskap og vil utstede færre arbeidsvisum. – Australske jobber til australske folk, sier statsminister Malcolm Turnbull.

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

Nei til EU ønsker like regler for arbeidsinnvandring fra alle land. Vi mener særregler for borgere fra EU/EØS-land er diskriminerende.

Ferske tallInnvandrere står for all vekst i sysselsettingen

Lavere lønnsnivå er årsaken til om lag 60 prosent av utskiftingen i typiske innvandrernæringer, viser rapport.

Mener arbeidsgivere stiller for høye krav til norsk

Norskopplæring og arbeidserfaring er hovedingrediensene i en vellykket integreringsjobb. Og arbeidserfaring kommer ikke uten norskkunnskaper. Spørsmålet er om arbeidsgivere stiller for høye krav til norsken.

Utflyttende arbeidskraft

I en tid hvor globaliseringen og frihandel er i motvind, må EU fornye troen på at deres fire friheter er en ubestridt fordel for land og innbyggere, hvis ikke vil flere EU-land kreve sterkere nasjonal styring av marked og arbeidskraft, skriver redaktør Magne Lerø.

Rekordmange arbeidsinnvandrere flytter ut

Aldri før har utvandringen av utenlandsk arbeidskraft vært større enn den var i fjor, viser nye SSB-tall.

Øst-europeere har tatt halvparten av alle nye jobber i Danmark

I Norge gikk 3 av 4 nye jobber til innvandrere i 2014.

Svenskene reiser, men kanskje finnene kommer?

Skattedirektør Hans Christian Holte

Norge mangler kontroll på over én million ID-numre

Det finnes rundt 1,3 millioner ID-numre for utlendinger i Folkeregisteret som norske myndigheter ikke har kontroll over.

Nå er det skikkelig fart i svensk økonomi

Svensk økonomi utvikler seg svært sterkt både i år og neste år. Økonomien går like bra som en nyprodusert Tesla, sier finansminister Magdalena Andersson.

Svenskene reiser hjem

Etter ti år med sterk svensk innvandring har pilene snudd. I 2015 kan det bli nedgang i antall svensker som bor og jobber i Norge.

Stadig flere helsearbeidere med utenlandsk bakgrunn

Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning og som hadde utenlandsk bakgrunn økte med 7,4 prosent fra 2013 til 2014. Det viser nye tall fra SSB.

Nå reiser svenskene hjem igjen

Det har vært et kraftig fall i arbeidsinnvandringen i første kvartal i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er spesielt svensker, polakker og litauere som nå reiser hjem.

Polakkene ønsker å bli i Norge

Polakker topper fortsatt statistikken over arbeidsinnvandring til Norge. Nå kommer ektefellene etter. Mer enn 85.000 polakker bor i dag i Norge.

Per Sandberg frykter velferdskutt på grunn av innvandring

Arbeidsledigheten er fem ganger så høy blant innvandrere fra Afrika som for befolkningen samlet. – Horribelt, mener nestleder Per Sandberg i Frp, som frykter for fremtiden for norske velferdsgoder.

Partene i lønnsoppgjøret ber regjeringen om hjelp

Fellesforbundet og Norsk Industri ber i et felles brev til regjeringen om styrket opplæring av arbeidsinnvandrere.

238953_.jpg

Huitfeldt fjerner snarvei for arbeidsinnvandrere

Utlendinger som har tilbud om godt lønnet jobb i Norge, skal ikke lenger kunne ta snarveier i byråkratiet. Årsaken er omfattende misbruk av ordningen.

mann_arbeider_k.jpg

Klarer ikke å fylle arbeidsinnvandringskvoten

Norske bedrifter har aldri vært i nærheten av å kunne fylle kvoten på 5000 faglærte fra land utenfor EØS.

helge_solum_lar.jpg

Venstre: – Nye regler bare en kosmetisk endring

Regjeringens endring av regelverket for arbeidsinnvandring er et lite steg i riktig retning, men endringene er først og fremst av kosmetisk art, mener Venstre.

pass.jpg

Varsler nye regler for arbeidsinnvandring

Brudd på utlendingsloven fra asylsøkere skal ikke være til hinder for å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, opplyser Justisdepartementet.

Annonse
Annonse
Annonse