Arbeidsliv

− Vi har tillatt sosial dumping

LOs sjeføkonom sier han er «veldig opprørt over logikken» når høyresiden kritiserer høye trygdeytelser. Det er ikke trygdene som må ned, men de laveste lønningene som må opp, mener han.

Publisert Sist oppdatert

At trygdeytelsene oppleves som høye for flere av dem som faller utenfor arbeidsmarkedet er ikke fordi staten betaler dem for mye i trygd, men fordi arbeidsgivere betaler for lav lønn i yrker der lønna i utgangspunktet er lav.

Foto Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, mener arbeids­innvandring har ført med seg sosial dumping i Norge. (Foto: Trond Isaksen)

Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Han blir provosert av argumenter som går på at trygdeytelsene i Norge er så høye at folk ikke gidder å jobbe.

− Arbeidsgiverne har utnyttet arbeidsinnvandringen til å innføre lavere lønn for mange arbeidsoppgaver. Så angriper man da trygdesystemet i etterkant, fordi det ligger på et for høyt nivå?

− Dette er sosial dumping. Og derfor er det å øke lønningene også for de lavest lønnede den beste måten å få norsk ungdom utenfor arbeidslivet inn i jobb, mener Roger Bjørnstad.

«Arbeidsgiverne har utnyttet arbeidsinnvandringen til å innføre lavere lønn for mange arbeidsoppgaver. Dette er sosial dumping»

Perspektivmeldingen

Bjørnstad delte sine oppfatninger om de utfordringer Perspektivmeldingen skisserer under et digitalt frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda onsdag formiddag.

Som NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tidligere har framholdt i Dagens Perspekte, ser også Roger Bjørnstad noen grunnleggende tendenser og utfordringer i Perspektivmeldingen vi må forholde oss til: Vi blir stadig flere eldre som ikke er i jobb. Blant annet vil vi se en tredobling av antall 80-åringer fram mot 2026. Vi vil få mindre oljeinntekter. Klimakrisen må håndteres og vi må løse ulikhetskrisen. At den offentlige fattigdommen blir større mens den private rikdommen øker, er et paradoks, mener LO-økonomen. Men Roger Bjørnstad mener ikke at situasjonen er håpløs.

− Ja, vi har store utfordringer, men den norske modellen er veldig adaptiv, og har gjort oss dyktige til omstilling. Vi er jo rike fordi vi har en velfungerende økonomi, sier han.

Bjørnstad er enig med «alle andre» om at det aller viktigste grepet for å trygge velferdsstatens framtid og minske ulikhetene i samfunnet er å få flere i jobb.

− Hvis vi aksepterer utenforskapet så bryter det med den norske modellen og kan skape stor splittelse i samfunnet.

− Men Norge har et stort potensial. Vi må bare ta de riktige grepene, sier Bjørnstad og gjentar sin kritikk av arbeidsinnvandringen:

− Vi må sørge for å ha et relativt høyt lønnsnivå også for de med lavtlønnede jobber. Det holder folk unna trygd, og vil være lønnsomt fordi de da ikke vil belaste trygdesystemet.

Men her er arbeidsinnvandringen den store utfordringen. Arbeidsinnvandrere jobber for mye lavere lønn enn andre i Norge. Og arbeidsgiverne tillater det. Det er dette som er sosial dumping.

− Vi har tillatt sosial dumping, slik at arbeidsinnvandrere har klart å utkonkurrere norsk ungdom.

− Og det er farlig. Hvis denne tendensen får bre om seg så vil det bli stadig færre tariffavtaler og da ryker til slutt frontfagsmodellen.

Videre mener Roger Bjørnstad at yrkesfag-satsingen har vært altfor dårlig mens arbeidslivet som opplæringsarena har sviktet.

− Her må det tas grep, mener LOs sjeføkonom.

Eksport, ikke velferd

Roger Bjørnstad har også sterke meninger om økt privatisering av velferdssektoren.

− Den private kapitalen må søke seg mot nye eksportinntekter, ikke til tjenester i offentlig sektor. Å åpne for flere private i helse- og velferdssektoren kan føre til lavere eksportinntekter, sier han.

Bjørnstad påpeker at privat kapital søker seg dit det er sikrest avkastning. Og det offentlige er et stort marked med sikre betalere.

− Men private aktører må jo ha misforstått hva slags omstilling Norge trenger. Vi trenger nye, smarte bedrifter som kan konkurrere på eksportmarkedet, ikke flere private barnehager eller barnevernsinstitusjoner, framhever LOs sjeføkonom.

− Når private går inn som leverandører av offentlige tjenester, så risikerer vi å segmentere markedet. Markedsprinsipper blir borte. Vi får monopoltendenser og overskuddene går ut av landet.

Powered by Labrador CMS