Annonse

Arbeidsplassen

Fire år med kontorforskning er over – dette må du vite

YS mener det er behov for flere tiltak mot seksuell trakassering

Ett år etter Metoo-kampanjen melder YS at det fortsatt forekommer alvorlig trakassering på norske arbeidsplasser. Nå etterlyser forbundet flere tiltak.

Derfor feiler mentorene

Hygiene på arbeidsplassen– Slapp jobbhygiene gir høyere sykefravær

Mobiltelefoner, pc–tastaturer, dørhåndtak og håndtrykk er de største smittesprederne på arbeidsplassen, viser ny undersøkelse.

Lederverktøy

– Av og til er det greit å bryte reglene

Regler er trygge og gode, ikke minst viktige i krisesituasjoner. Men minst like viktig er evnen og muligheten til å bryte dem.

Fem tips til smugmosjon på arbeidsplassen

Det er ikke bare på ski vi nordmenn er best. Vi er også i verdenstoppen når det kommer til stillesitting.

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Åpne kontorlandskapStatens retningslinjer går imot forskningen

Overlege fra Arbeidstilsynet mener at det er bekymringsfullt at Statsbygg vil bruke mange hundre millioner på å reise bygg som strider mot de forskningsbaserte tilrådningene.

Lederverktøy

MobbingUnngå fryktkultur på arbeidsplassen

Det destruktive i oss kommer frem når vi føler oss truet. Slike forsvarsmekanismer er ikke uvanlige i arbeidsmiljøer, og derfor er det desto viktigere at ledelsen både fanger dem opp og gjør noe med dem, mener organisasjonskonsulent Kjell Dahl.

Sier du fra hvis sjefen har mat mellom tennene?

Ville du ha kommet en kollega til utsetning for at hen ikke skulle dumme seg ut? Færre enn du kanskje tror gir beskjed i småkleine situasjoner.

Én av fem nyutdannede sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

– En måte å møte det økte behovet på er ved å utdanne flere. I tillegg er det viktig at utdannede sykepleiere ønsker å forbli i yrket gjennom et langt arbeidsliv, påpeker SSB.

LikestillingGro spanderte råd om likestilling på norske toppledere

Et enkelt likestillingstiltak: spandér en lunsj og snakk om likestilling. Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland (78) vil spandere en lunsj på Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron for å ta praten om ubevisst diskriminering i næringslivet.

Nordiske ledere mest skeptiske til å ta i mot råd fra roboter

Skepsisen er knyttet til det å bli overvåket og evaluert av intelligente maskiner, men også hvorvidt rådene faktisk er til å stole på.

9 av 10 ledere mener læringsmulighetene på jobben er gode

40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene.

Mobbing og seksuell trakasseringServitører og sykepleiere mest utsatt

Unge kvinner mer utsatt for mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen sammenlignet med jevnaldrende menn.

Hagen-forslag om religiøse symboler behandles i kommunen

Torsdag skal Oslo kommune behandle Carl I. Hagens forslag om å forby politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.

Slik stopper du mobberen fra å terrorisere kollegaer på jobb

Folk tror mobbere har dårlig selvtillit. Sannheten er at mobbing er en måte å takle skam.

– Humor er undervurdert i arbeidslivet

Humorens potensial og effekt er vanligvis ikke et tema på arbeidsplassene, konstaterer gründerne bak selskapet Galskaperne.

LederrollaSorg på arbeidsplassen

Sorg er noko me alle opplever frå tid til annan. Nokre gonger rammar sorga så hardt at ein ikkje klarer å fungere på jobben. Korleis skal ein som sjef, som kollega eller som tilsett handtere ein kraftig sorgreaksjon?

LederrollaSorg på arbeidsplassen

Sorg er noko me alle opplever frå tid til annan. Nokre gonger rammar sorga så hardt at ein ikkje klarer å fungere på jobben. Korleis skal ein som sjef, som kollega eller som tilsett handtere ein kraftig sorgreaksjon?

Fokus på forbedret helse og trivsel på jobb

Med enkle grep kan du bidra til at sykefraværet reduseres og produktiviteten økes.

Annonse
Annonse
Annonse