Annonse

Egenmelding

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Juristene svarer

Må ansatte velge mellom fullstendig egenmelding eller «ingenting»?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Tre spørsmål og svar om bruk av egenmelding

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skiller egenmelding-reglene mellom hverdag og helg?

DP-juristene svarer.

Statsansatte kan få færre egenmeldingsdager

Den nye IA-avtalen kan innskrenke retten til egenmelding ved sykdom for ansatte i staten, skriver Fri Fagbevegelse.

– LO og NHO stikker hodet i sanden

Legenes «snillhet» med sykefravær bidrar til at folk faller ut av arbeidslivet unødig. Og LO og NHO stikker hodet i sanden, skriver lege og universitetslektor Erik Shetelig i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Juristene svarer

Kan vi spørre kandidater i intervjuet om hvor mye de har brukt egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må egenmelding gis skriftlig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gradert sykmelding kombinert med egenmelding?

DP-juristene svarer.

Må egenmelding gis for hver fraværsdag?

DP-juristene svarer.

EgenmeldingKan vi bestride egenmeldingen?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Egenmelding for innleid arbeidskraft

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Når har ansatte rett til å bruke egenmelding?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Egenmeldingen

Bente Mørck Krogdahl

Egenmeldingen

Hans-Erik Skjæggerud

Arbeidsrett: Spør juristene: Rett til egenmelding

Kan jeg frata en ansatt retten til egenmelding?

Egenmeldingen

Einar Magnus Strand

Egenmeldingen

Hilde Britt Mellbye

Egenmeldingen

Lise Lyngsnes

Egenmeldingen

Lisbeth Dyrberg

Egenmeldingen: Kristian I. Fanghol

Ledere svarer på 21 spørsmål.

Egenmeldingen

Håvard Selby Ebbestad

Egenmeldingen

Finn Melbø

Egenmeldingen

Marta Færevaag Hjelle

Egenmeldingen

Petter Eiken

Egenmeldingen

Lars Erik Flatø

Egenmeldingen

Lill Tone Grahl-Jacobsen

Egenmeldingen

Astrid Johanne Nyquist

Egenmeldingen

Halvor Frihagen

Egenmeldingen:

Per Christian Opsahl

Egenmeldingen

Kristian Kåsastul Norheim

Egenmeldingen

Ingvild Næss Stub

Egenmeldingen

Gunvor Eldegard

Egenmelding

Rigmor Aaserud

Egenmeldingen

Margunn Ebbesen

Egenmeldingen

Sylvi Graham

Egenmeldingen

Stine Renate Håheim

Egenmeldingen

Per Sandberg

Egenmeldingen

Kjell Ingolf Ropstad

Egenmeldingen

Henrik Asheim

Egenmeldingen

Heidi Nordby Lunde

Egenmelding: Helge Andre Njåstad

Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet er leder av Kommunalkomiteen på Stortinget.

Egenmeldingen

Helge Andre Njåstad

Egenmelding

Egenmeldingen: Beate Aspdal

Beate Aspdal, direktør ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, ønsker å være åpen for innspill og læring, ærlig, involverende og ha godt humør!

sliten_kvinne.jpg

LO åpner for å utvide egenmeldingsordningen

Landsorganisasjonen (LO) mener at erfaringene med egenmeldinger er så gode at de ønsker å utvide ordningen.

Annonse
Annonse
Annonse