Annonse

justisdepartementet

Ikke lenger gratisUtvalg vil ta betaling for rettshjelp

I dag er kun 9 prosent av befolkningen kvalifisert for fri rettshjelp. Et offentlig utvalg foreslår å utvide kriteriene, slik at en fjerdedel av oss vil kunne få støtte til rettshjelp. Men da må vi selv betale en del av kaka.

Justisdepartementet svarer på reform-kritikkEr på vakt mot byråkratisering av politiet

Politisk ledelse i Justisdepartementet stiller spørsmål ved hvordan politiet utnytter ressursene sine.

Hodejegere har blitt pengesluk for staten

Organisasjonspsykolog Paul Moxnes roper varsku mot økende tendenser til å overlate rekrutteringen av ledere i staten til eksterne konsulenter.

Beate Gangås er ny politimester i Oslo.

Beate Gangås Oslos nye politimester

Forlater PST og blir historiens andre kvinnelige toppleder i Oslo-politiet.

Are Skjold-Frykholm leder fagforeningen Politijuristene og fyrer løs mot politimesteren i Øst politidistrikt.

Politijuristene– Dårlige resultater og masseflukt av påtalejurister

Politijuristene med flengende kritikk av politimesteren i Øst politidistrikt.

Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole kan bli slått sammen. Bildet er fra en tidligere vitnemålsutdeling for politistudentene. NTB scanpix

Felles politi- og fengselshøgskole allerede avgjort?

Rune Glomseth ved Politihøgskolen frykter at Justisdepartementet har bestemt seg før hasteutredningene er ferdige.

Lederutfordringen

Jøran Kallmyr er ny justisministerUriaspost til svingdørs­politiker

Hvis Jøran Kallmyr senker ambisjonene for politi­reformen og unngår for mange parti­politiske Frp-utspill, kan han både overleve og få suksess som justisminister. Det mener ­eksperter Dagens Perspektiv har snakket med.

Lederutfordringen
Hva slags utfordringer venter? Justisminister Jøran Kallmyr er denne ukens lederutfordring i Dagens Perspektiv. Foto: NTB scanpix

– Personlige egenskaper avgjør hvor god han blir

Professor Anne Lise Fimreite mener Jøran Kallmyr som jurist er faglig godt rustet: – Så gjenstår det å se om hans personlig egenskaper er av et kaliber som gjør ham til en god justisminister, sier hun.

SvingdørNy justisminister jobbet med politisk påvirkning i advokatkontor

I to år har den nyutnevnte justisministeren Jøran Kallmyr hatt som jobb å påvirke politiske prosesser. – Det går på tilliten og omdømmet løs, raser Senterpartiet.

Han blir den femte justisministeren fra Frp på fem år

Advokat Jøran Kallmyr tar over statsrådposten i justisdepartementet etter Tor Mikkel Wara.

Wara i permisjon – samferdselsminister Jon Georg Dale overtar som fungerende justisminister

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) får permisjon etter at samboeren er siktet for ildspåsettelse. Samferdselsminister Jon Georg Dale overtar midlertidig.

Frp kan ikke kalle seg «lov og orden-partiet», mener Ap

– Stortinget vedtar mandag et justisbudsjett som vil svekke rettssikkerheten, mener justiskomiteens leder Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.

IntegreringsstrategienDyre nye tiltak - og ingen nye penger

– De viktigste tiltakene i strategien er også de dyreste for kommunene å utføre, sier Helge Eide i KS. Strategien bruker ordet «styrke» 90 ganger.

Justisdepartementet får kritikk for manglende terrorsikring

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Tenkere på Tinget

Venstres Sveinung Rotevatn– Stortinget må bli mer fantasifulle

Venstres statssekretær Sveinung Rotevatn i det Frp-styrte Justisdepartementet går hver dag på jobb for den liberale verdensbevegelsen.

Ansatt hevder Politihøgskolen bryter loven

En ansatt ved Politihøgskolen hevder skolen ikke har rettet seg etter føringene fra Justisdepartementet og ulovlig har hentet inn persondata om søkere.

Comeback for Wara i Frp – blir ny justisminister

Frp-leder Siv Jensen har i mange år lyttet til hans råd og brukt ham som samtalepartner. Nå gjør Tor Mikkel Wara rikspolitisk comeback som ny justisminister.

Sandberg ute av tenkeboksen

Regjeringen avholder ekstraordinært statsråd senere i dag. Der vil det bli utnevnt en ny permanent justisminister og muligens også en ny fiskeriminister.

Departementsråd ber Listhaug om å få slutte

Fengselsansatte roper varsku om budsjettkutt

Flere år med budsjettkutt går på sikkerheten løs, mener fengselsansatte, som vil ta opp lav bemanning på et møte med Sylvi Listhaug (Frp) neste uke.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Særorganutvalgets anbefalingerGir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Vil slå sammen Kripos og Økokrim og legge ned UP og PU.

Norge forlenger grensekontrollene i et halvt år

Norge forlenger den midlertidige grensekontrollen på ferjekaier med seks nye måneder, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Den enes brød, den andres dødRettssystemet kan få kjempetrøbbel om politireformen blir en suksess

Domstolene sto ute i kulden da den omfattende Nærpolitireformen ble utformet. Nå frykter de at flere oppklarte saker resulterer i et så stort press på dommere at det går ut over kvaliteten i den tredje statsmakt.

Alle skal medRegjeringen sier nei til fritak fra ostehøvelen

Domstolene er bunnskrapt, sykehusene likeså. Vakante stillinger forblir tomme. Men regjeringen avviser alle ønsker og krav om fritak fra ostehøvelkutt i jakten på effektivisering.

Hadia Tajik– Regjeringens krav går på innholdet og kvaliteten løs

Lederen for justiskomiteen på Stortinget mener regjeringens forsøk på å reformere domstolene er feilslått. – De forsøker å effektivisere noe som allerede er effektivt.

PST skjerper trusselvurderingen– Vi må ikke være naive

Det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart

Forslagene om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd, fører Norge et skritt bort fra en human strafferettspleie, mener ekspertgruppe.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

13 departementer får innsynskritikk

13 av regjeringens 16 departementer har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, hevder Pressens Offentlighetsutvalg (POU) i en ny rapport.

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Eks-politimester fortsetter med millionlønn som rådgiver i POD

Den tidligere politimesteren i Hordaland Geir Gudmundsen får millionlønn «på livstid» i ny jobb som rådgiver i Politidirektoratet etter at han måtte gå fra stillingen sin som følge av handteringen av Monika-saken i Bergen.

– Å fjerne Politidirektoratet vil være direkte uansvarlig

Høyre mener Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er uklokt. Men Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets kritikk.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

Snart kommer EU-asylantene til Norge

Anundsen mener det er nødvendig å etablere nye, nasjonale retningslinjer for bevislagring så snart som mulig.

Nye regler skal hindre at bevis kastes

To rapporter om hvordan bevis i straffesaker kan lagres, har samlet støv i Politidirektoratet siden 2008. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det hele er «hårreisende».

Domstolene sliter oftere med å holde tidsfristene

Selv om antall anmeldte lovbrudd har gått ned de siste årene, øker arbeidsmengden for domstolene, og tidsfristene brytes oftere.

Tvangsreturnerte kommer tilbake til Norge

Tvangsretur av afghanske asylsøkere står øverst på agendaen til Justisdepartementet, men ifølge en ny bok har politikken store svakheter.

Annonse
Annonse
Annonse