Annonse

Klimagassutslipp

Byråd overrasket over effekten av fossilfritt sentrum i Oslo

Et forbud mot fossilbiler innenfor ring 2 kan redusere Oslos klimagassutslipp fra transportsektoren med 13 prosent, ifølge en ny beregning.

Norge nådde ikke klimamålet for 2020

Klimagassutslippene gikk ned 3,2 prosent fra 2019 til 2020 til 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norge nådde dermed ikke klimamålet for 2020.

Klimagassutslipp i mer enn tre av fem kommunene går ned

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av norske kommuner hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser tall fra Miljødirektoratet.

Regjeringen vil samarbeide med EU om å kutte klimagassene med 55 prosent innen 2030

– Jeg og statsminister Erna Solberg har ved flere anledninger oppfordret EU til å forsterke målet sitt til 55 prosent, sier Sveinung Rotevatn (V).

LederEt steg videre i Katowice

Kampen for kutt i utslipp av klimagasser må gå sammen med kampen mot økende forskjeller. Svikter USA, bør det innføres sanksjoner mot vår allierte.

LederEt steg videre i Katowice

Kampen for kutt i utslipp av klimagasser må gå sammen med kampen mot økende forskjeller. Svikter USA, bør det innføres sanksjoner mot vår allierte.

Grønnere innkjøp i det offentlige kan redusere klimagassutslipp med 70 prosent

Stat og kommune kan sikre store miljøgevinster gjennom å stille strengere klimakrav til leverandører, viser en ny rapport.

Nedgang i klimagassutslipp i fjor

Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Nye framskrivingerNærmere å nå klimamålene

Avstanden fra å nå klimamålene har krympet fra åtte til drøyt tre millioner tonn CO2-utslipp de siste tre årene, viser tall fra Finansdepartementet.

EU med «siste advarsel» for brudd på klimaregler

Fem viktige medlemsland, blant andre Tyskland og Frankrike, får to måneder på seg til å bedre luftkvaliteten i landene. Ellers havner saken i EU-domstolen.

Norske klimagassutslipp opp 1 prosent i 2015

Mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri har vært med på å øke det norske klimagassutslippet med drøyt 1 prosent i 2015.

Regjeringen satser på drivstoff som kan øke globale klimautslipp

Storsatsing på biodrivstoff er et av regjeringens viktigste klimagrep. Men mye av drivstoffet bidrar trolig til økte globale utslipp, ifølge regjeringens beregninger.

ParisavtalenVi vil ikke nå klimamålene uten teknologi for CO2-håndtering

Verden klarer ikke å kutte klimautslippene dersom vi ikke klarer å finne gode løsninger som kan fange, transportere og lagre karbondioksid.

Miljøbevegelsen reagerer– Politikerne er livredde for å handle

Mange har hevdet at FNs klimapanel har vært veldig forsiktige i sin spådom om global oppvarming. Nå viser ny forskning at temperaturen kan øke med så mye som 7 grader innen 2100.

KlimakrisenForskere spår at temperaturen vil øke med over syv grader innen 2100

«Apokalyptisk, men realistisk» og «game over for klimakampen» er reaksjonene fra eksperter som har sett på den nye studien.

Ingen plan for norske klimakutt

Regjeringen innrømmer at de ikke har noen plan for å nå klimaforlikets mål om kutt av sju millioner tonn CO2 innen 2020.

– Regjeringen tåkelegger klimapolitikken

Regjeringen presenterte ikke oppdaterte tall for klimagassutslipp i forbindelse med statsbudsjettet. Ikke godt nok, mener SVs Kari Elisabeth Kaski.

Utslippskutt i landbruket kan koste flere tusen jobber

Helgesen mener luftfarten må bidra til klimakutt

Avgiften som ikke virket

Noen millioner i en overfylt statskasse, en flyplass mindre og noen hundre færre arbeidsplasser ser ut til å bli resultatet av den nye flyseteavgiften. Det må større avgiftsøkninger til i søkkrike Norge om det skal bidra til å redusere klimautslippene, skriver redaktør Magne Lerø.

Norge øker klimautslipp mens andre land kutter

– Norge har nesten ikke grønn vekst

Norge har knapt nok grønn vekst og er dårligst i den nordiske klassen, viser fersk studie.

Klimagassutslippene økte for første gang på 5 år

Økte utslipp i EU

I fjor økte EU-utslippene av klimagassen koldioxid fra fossilt brensel.

Mer utslipp i norsk transportsektor enn i olje og gass - nå skal det kuttes

Fagetatene foreslår omfattende grep for å få ned utslippet i norsk transportsektor. Få oversikt over dagens status og foreslåtte tiltak her.

Alarmerende nivåer av metan i atmosfæren

Nivåene av klimagassen metan stiger mer enn forventet både ved målestasjonene på Svalbard og i Sør-Norge. – Vi ser en alarmerende utvikling, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Tøffere klimatiltak

Avtalen etter klimatoppmøtet i Paris betyr ingen revolusjon, men politikerne med støtte i opinionen har skaffet seg en basis for å ta større skritt en musesteg for å få ned de farlige CO2-utslippene, skriver redaktør Magne Lerø.

Samfunn: Klimahåp: Gir klimahåp

En håndfull ingeniører i Porsgrunn kan hamle opp med klimagassutslipp tilsvarende 100 millioner tonn CO2 i året med sin oppfinnelse. Det er dobbelt så mye som Norge slipper ut samlet. I all stillhet har denne teknologien allerede fjernet klimagasser tilsvarende halvparten av Norges utslipp.

Alcoa Lista: Utslippene som forsvant

Alcoa Lista økte produksjonen med 10 prosent, mens utslippene av klimagasser ble redusert med 70 prosent. Metoden de fant opp har spredt seg, og har foreløpig ført til utslippskutt på mer enn ti millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Alcoa Lista: Utslippene som forsvant

Alcoa Lista økte produksjonen med 10 prosent, mens utslippene av klimagasser ble redusert med 70 prosent. Metoden de fant opp har spredt seg, og har foreløpig ført til utslippskutt på mer enn ti millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Havet kan stige 1,5 meter uten utslippskutt

Deler av Nordvest-Europa kan i verste fall vente seg en havnivåstigning på 1,5 meter i dette århundret, ifølge en ny, dansk studie.

Annonse
Annonse
Annonse