Samfunn

30 prosent av de spurte mener at omfanget av smitteverntiltak bør økes, mens 55 prosent mener at tiltakene i egen kommune bør bestå som i dag. Ni prosent mener de bør reduseres.

Folk vil at smitteverntiltakene skal bestå eller bli strengere

Undersøkelsen viser at folk flest har økende tillit til at kommunen kan tilby en koronatest.

Publisert Sist oppdatert

Over 80 prosent av oss mener at koronatiltakene bør bestå som i dag eller økes.

Folk flest stoler også på at det er tilstrekkelig kapasitet til koronatesting i kommunen og stoler på informasjonen de får fra kommunen, viser en undersøkelse fra KS.

30 prosent av de spurte mener at omfanget av smitteverntiltak bør økes, mens 55 prosent mener at tiltakene i egen kommune bør bestå som i dag. Ni prosent mener de bør reduseres.

– At så mange har så høy tillit til både tiltak og informasjon er den beste tilbakemeldingen kommunene kan få i en situasjon som fortsatt er krevende for mange, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS i en melding.

Målingene er gjort av Opinion i Norsk Koronamonitor for KS. Spørsmålene er stilt til et landsrepresentativt utvalg av befolkningen i uke 47.

Kvinner har høyere tillit

Undersøkelsen viser også at folk flest har økende tillit til at kommunen kan tilby en koronatest.

84 prosent tror kommunen har kapasitet til dette, noe som er en økning på nesten 20 prosentpoeng siden august i år. Andelen som har tillit til dette er noe høyere blant yngre enn eldre.

Gjennom hele pandemien er 60.000 nordmenn spurt om tillit til informasjon som kommer fra egen kommune.

Tilliten er økende gjennom hele perioden, med unntak av en forbigående nedgang i sommer.

Mer enn sju av ti har tillit til informasjon fra kommunen. Kvinner har høyere tillit til informasjonen enn menn.

For informasjon som kommer fra regjeringen stiger også tilliten i befolkningen. Vi stoler mest på informasjon som kommer fra helsemyndighetene og minst på informasjon vi får gjennom media.

Powered by Labrador CMS