Annonse

lederne

Fagforeninger i Skandinavia vil stoppe EU-direktiv om minimumslønn

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne i Norge, Sverige og Danmark retter nå en sterk advarsel mot å implementere EUs direktiv om minstelønn, og mener dette vil undergrave den nordiske arbeidslivsmodellen.

Arendalsuka 2019

Ledere i staten har minst innflytelse på strategi og retningsvalg

Norske ledere mener jevnt over at de har ganske stor innflytelse på valg av langsiktig strategi i den virksomheten de jobber. Men i statlig sektor har lederne mindre innflytelse på retningsvalgene, sier lederne selv.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

Ingen streik i oljenæringa

Etter fire timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Norsk olje og gass og forbundet Lederne.

– Trenger ledere som er godt rustet for digitalisering

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, ber politikerne ta inn formuleringer om ledelse når de begynner å forhandle om en ny regjeringserklæring.

LederlønnLedere i statsaksjeselskap har høyest snittlønn

Bedrifter med utenlandske eiere lønner sine ledere 17 prosent bedre enn hva norskeide virksomheter gjør. Men ledere i statsaksjeselskap tjener aller mest.

– Ledelsesbegrepet er utdatert

Handler om hva man gjør, ikke hvilken tittel man har, mener Lederne.

I disse bransjene får du bestemme mest på jobb

Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre?

SokkeloppgjøretOljebransjen på bristepunktet

Oljebransjens hovedorganisasjon for arbeidsgivere nådde kun enighet i ett av tre parallelle oppgjør tirsdag kveld. Lederne på norsk sokkel varsler streik.

Drømmer om en master i den norske måten å lede på

​HIOA danner senter for ledelse. – Vi har funnet våre nisjer. Vi er for eksempel sterke på den norske modellen, sier senterleder Kristi Agerup. Susanne Slaatsveen i Lederne drømmer om en master i norsk ledelse.

LedelsesbarometeretKontroll og styring skaper fryktkultur

Arbeidsplasser med strenge kontrollregimer og styring gjør at ansatte ikke tør å si ifra. De frie og autonome arbeiderne, derimot, kan varsle i vei uten å frykte for jobben sin.

Ny streik truer skoler og sykehus

Meklingsfristen for arbeidstakere i flere Virke-bedrifter går ut ved midnatt.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Unio, Akademikerne og Lederne bryter forhandlingene med Virke

Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund mener Virke vil ta styringsretten over pensjonsordningene. Nå trenger de meklerens hjelp i lønnsoppgjøret i helse-, utdanning-, og kulturområdet.

Én av ti varslere mister jobben

Gode varslingsrutiner er en av mange byggesteiner for god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Kritikkverdige forhold bør kritiseres, og håndteres. Nå viser en fersk undersøkelse at hver tredje varsler blir personlig straffet.

– SAFE lider av en stor mangel på demokrati

Leder i Industri Energi er ikke nådig i sin vurdering av hvorfor de to arbeidstakerorganisasjonene ikke lenger klarer å samarbeide. Også organisasjonen Lederne får gjennomgå.

Disse lederstillingene er best betalt

Lederne til kamp mot regjeringens Arbeidstidsutvalg: – Siste ord er ikke sagt

Her tjener ledere mest og minst i Norge

Store geografiske forskjeller.

Annonse
Annonse
Annonse