Annonse

lederne

Synspunkt

Lederne– Feil prioritering å legge ned tiltaksplasser

Det er et paradoks at man reduserer antall tiltaksplasser for dem som står langt unna arbeidslivet, mener Lederne.

Synspunkt

Nav svarer Lederne: – Lokale behov er styrende

Navs portefølje av tiltak i fylkene er basert på en analyse av behovene lokalt og regionalt, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav i dette innlegget.

Arendalsuka 2019

Ledere i staten har minst innflytelse på strategi og retningsvalg

Norske ledere mener jevnt over at de har ganske stor innflytelse på valg av langsiktig strategi i den virksomheten de jobber. Men i statlig sektor har lederne mindre innflytelse på retningsvalgene, sier lederne selv.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

Ingen streik i oljenæringa

Etter fire timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Norsk olje og gass og forbundet Lederne.

– Trenger ledere som er godt rustet for digitalisering

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, ber politikerne ta inn formuleringer om ledelse når de begynner å forhandle om en ny regjeringserklæring.

LederlønnLedere i statsaksjeselskap har høyest snittlønn

Bedrifter med utenlandske eiere lønner sine ledere 17 prosent bedre enn hva norskeide virksomheter gjør. Men ledere i statsaksjeselskap tjener aller mest.

– Ledelsesbegrepet er utdatert

Handler om hva man gjør, ikke hvilken tittel man har, mener Lederne.

I disse bransjene får du bestemme mest på jobb

Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre?

SokkeloppgjøretOljebransjen på bristepunktet

Oljebransjens hovedorganisasjon for arbeidsgivere nådde kun enighet i ett av tre parallelle oppgjør tirsdag kveld. Lederne på norsk sokkel varsler streik.

Drømmer om en master i den norske måten å lede på

​HIOA danner senter for ledelse. – Vi har funnet våre nisjer. Vi er for eksempel sterke på den norske modellen, sier senterleder Kristi Agerup. Susanne Slaatsveen i Lederne drømmer om en master i norsk ledelse.

LedelsesbarometeretKontroll og styring skaper fryktkultur

Arbeidsplasser med strenge kontrollregimer og styring gjør at ansatte ikke tør å si ifra. De frie og autonome arbeiderne, derimot, kan varsle i vei uten å frykte for jobben sin.

Ny streik truer skoler og sykehus

Meklingsfristen for arbeidstakere i flere Virke-bedrifter går ut ved midnatt.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Unio, Akademikerne og Lederne bryter forhandlingene med Virke

Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund mener Virke vil ta styringsretten over pensjonsordningene. Nå trenger de meklerens hjelp i lønnsoppgjøret i helse-, utdanning-, og kulturområdet.

Én av ti varslere mister jobben

Gode varslingsrutiner er en av mange byggesteiner for god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Kritikkverdige forhold bør kritiseres, og håndteres. Nå viser en fersk undersøkelse at hver tredje varsler blir personlig straffet.

– SAFE lider av en stor mangel på demokrati

Leder i Industri Energi er ikke nådig i sin vurdering av hvorfor de to arbeidstakerorganisasjonene ikke lenger klarer å samarbeide. Også organisasjonen Lederne får gjennomgå.

Disse lederstillingene er best betalt

Lederne til kamp mot regjeringens Arbeidstidsutvalg: – Siste ord er ikke sagt

Her tjener ledere mest og minst i Norge

Store geografiske forskjeller.

– Flere får karakterer på jobben

Tre av ti mellomledere vurderes etter karaktersystemer på jobben, viser medlemsundersøkelse fra Lederne. Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, er sterkt kritisk.

jan_olav_brekke.jpg

Innlandet sakker akterut på lønninger

Innlandsfylkene ligger nederst på lista over lønnsnivå år etter år, viser en ny undersøkelse.

mann_dress_snak.jpg

Tjener best i Rogaland

Norske lederlønninger varierer mye fra fylke til fylke. De best betalte lederne bor i Rogaland.

bolstad.jpg

– Bildet er mer nyansert

Mindre makt til tillitsvalgte kan bety mindre innflytelse for ansatte, men det må ikke nødvendigvis bli slik, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

penger.jpg

Mellomledere ikke fornøyd med lønnen

Under halvparten av norske mellomledere er fornøyde med lønnen sin.

Annonse
Annonse
Annonse