Annonse

leger

Legene vil jobbe mindre legevakt

Arbeidsbelastningen med legevakt er for stor, mener Legeforeningen, som vil benytte tariffoppgjøret til å se på avtaleverket.

Dette har legene lært om koronapasientene

Idet første smittebølge ebber ut, kan legene på Ahus fortelle om viktige framskritt i behandlingen av koronapasienter som blir alvorlig syke.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

Så mye helsepersonell har Norge i «reserve»

I fjor var det i overkant av en halv million mennesker som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge. Rundt 100.000 er derimot utenfor arbeidsstyrken.

Lege mener sykehus bør kunne nekte ansatte å reise utenlands

Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Oslo universitetssykehus mener ansatte i helsevesenet ikke bør reise utenlands så lenge koronaviruset sprer seg.

ArbeiderpartietLeger velger privatklinikker over å bli fastleger

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

20 leger fratatt retten til å sykemelde

20 leger er i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».

Synspunkt

VIP-losjen i sykehus-Norge

«Uten legene er Haukeland sykehus et sykehjem. Uten lederne er det fortsatt et sykehus.»

Økende andel kvinner blant legestudenter

Over halvparten av legene i Norge er menn, men kvinnene dominerer blant legestudentene, viser ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Helsedirektoratet vil ha inn 200 nyutdannede leger til

Legemangelen brer seg om i norske kommuner og operasjonssaler. Helsedirektoratet forslår 200 nye stillinger for nyutdannede leger, skriver Aftenposten.

Sykmeldingsdebatten– Nav bør ikke overprøve legenes skjønn

Nav og legene må jobbe tettere sammen slik at sykemeldte kan utnytte sin restarbeidsevne, sier seksjonssjef Sonja Skinnarland i Nav til Velferd.

LederStyring av leger

Bent Høie vil la legene konkurrere med sin egen arbeidsgiver og later til å tro at det meste ordner seg på helsemarkedet om legene bare får stor frihet til å ordne seg slik det passer best.

17 av 425 kommuner vil være med på fastlegeprosjekt

17 av 425 kommuner har søkt om å delta i regjeringens prøveordning med primærhelseteam. Det er helseministeren godt fornøyd med.

Ti kommuner har fortsatt reservasjonsleger

Fastleger mistet i 2015 retten til å reservere seg mot å henvise gravide til abort. Men fortsatt har ti kommuner reservasjonsleger.

Et meget meningsfylt arbeid

Siste året har jeg etter 15 år i sykehus vært fastlegevikar i Tromsø kommune, skriver Jo-Endre Midtbu.

E-helsePasientene krever klar tale fra leger

To av tre mener det bør stilles strengere krav til at helsepersonell skriver på et språk som pasienten forstår.

Pasienter mister rettigheter når leger taster feil

Pasienter kan forsvinne ut av ventelister og miste rett til behandling dersom legen overser et felt i journalen.

LederHuslege og digitale leger

Regjeringens krav om at elever i videregående må ha legeattest når de er syke, er sløsing med samfunnets medisinske ressurser. Men det positive er at leger må tenke nytt. Kjappe konsultasjoner på Skype og digitale attester er på vei, skriver redaktør Magne Lerø

Leger kritiske til alderstesting av asylsøkere

Legeforeningen ønsker ikke at norske leger skal bidra til alderstester av asylsøkere som sier de er under 18 år. Men helseminister Bent Høie (H) sier til TV 2 at legene ikke kan reservere seg.

Samtalene om løsning har brutt sammen: Sykehusstreiken trappes opp igjen

Samtalene mellom partene i sykehusstreiken ble gjenopptatt i går, men brøt få timer senere. Nå trappes streiken opp nok en gang, og konflikten står helt fastlåst.

Sykehusstreiken: Nå snakker partene sammen

I dag trappes streiken blant akademikere på norske sykehus ytterligere opp. Samtidig bekrefter partene at de er tilbake ved forhandlingsbordet.

Ytterligere opptrapping av sykehusstreiken denne uka

Streik ved flere av landets store sykehus

Forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse strandet rundt midnatt til onsdag. Dermed er leger og andre akademikere ved flere av landets store sykehus i streik.

Leger som mobbere

Når leger synker såpass dypt at de kaller Spekter-sjef Anne- Kari Bratten for «søppelfylling», bør en kunne forvente at president i Legeforeningen, Marit Hermansen, viser så pass styrke og mot at hun ber egne medlemmer skjerpe seg. Istedenfor går hun rundt grøten, skriver redaktør Magne Lerø.

Vurderer felles ordning mot "nomadeleger"

Avsløringer fra Danmarks Radio om såkalte "nomadeleger" har nå fått Nordisk Råd til å blåse støv av planene for et felles nordisk legeregister. Men inntil videre mener politikerne at EUs alarmsystem IMI, International Market Information System, er i stand til å løse problemet.

doktorer_leger_.jpg

Arbeidstilsynet vil granske legers arbeidstid

Arbeidstilsynet vil granske legenes arbeidstidsavtaler etter flere avisoppslag om uforsvarlige arbeidstider og overtidsbruk.

doktorer_leger_.jpg

Går utenlands etter leger

Akershus universitetssykehus mangler 35 overleger og 30 intensivsykepleiere tre uker før de overtar 160.000 innbyggere fra Alna i Oslo og Follo. Sykehuset ser nå mot utlandet.

Annonse
Annonse
Annonse