Annonse

stillingsvern

Juristene svarer

Kan vi sparke ledere uten saklig grunn?

Juristene svarer.

Synspunkt

Stillingsvern under press?

Hvor reelt er stillingsvernet dersom arbeidsgiver foreslår at dere inngår en sluttavtale? Det hjelper ikke å ha ‘juridisk rett’ dersom arbeidsgiver i praksis kan avtale rettsbeskyttelsen bort.

Synspunkt

Stillingsvern under press?

Hvor reelt er stillingsvernet dersom arbeidsgiver foreslår at dere inngår en sluttavtale? Det hjelper ikke å ha ‘juridisk rett’ dersom arbeidsgiver i praksis kan avtale rettsbeskyttelsen bort.

– Ta en runde med deg selv

Ledere bør gå en runde med seg selv, og sjekke med sitt eget moralske kompass før de hiver seg på etterlønnsavtalene, mener BI-professor.

– Ikke juster lovgivningen

Tom Bolstad har et poeng når han sier at utviklingen der oppsigelsesvern byttes mot etterlønnsavtaler må diskuteres. Men lovgivningen bør ikke justeres, sier arbeidsrettekspert Nicolay Skarning.

– Kjenner ikke valgmulighetene

Mange ledere i småbedrifter kjenner ikke til valgmulighetene mellom stillingsvern og etterlønnsavtaler.

Ledere bytter bort oppsigelsesvernet

Stadig flere ledere, også i små bedrifter, mister jobben uten noen form for dialog, forklaring eller begrunnelse. Det har de ofte valgt selv.

Tusenvis kan ha krav på «betydelig» etterbetaling etter Høyesterettsdom

Gir støttekontakter og avlastere rett til fast ansettelse.

Ledigheten i oljebransjen skaper kriser i domstolene

Tredobling i antallet arbeidsrettssaker i Stavanger på ett år.

Ny lov om aldersgrenser: Husk fristen 1. juli

Fra 1. juli er det slutt på overgangsordninger, og den generelle pensjonsaldersgrensen blir økt til 72 år. Dersom din bedrift ønsker unntak fra dette, og sette grensen til 70 år, må det innberettes innen 1. juli.

Annonse
Annonse
Annonse