Annonse

Tre negative signaler du kanskje sender dine ansatte

Det er små nyanser som signaliserer om du setter ansatte i første eller andre rekke, sier amerikansk markedsdirektør.

Frivillighet på sosiale medier– Mange har behov for å bli tatt på alvor

Det skapte spenninger mellom paraplyorganisasjonen Refugees Welcome to Norway og undergruppene da de ønsket å bli «mer en bare en Facebookgruppe».

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Sjøoffiserene vil inn i LO

Norsk Sjøoffisersforbund vil bli del av LO-familien og håper Maskinistforbundet følger etter.

LEGO ansetter sin første ikke-danske toppsjef

Den danske leketøysprodusenten Lego er i ferd med å foreta en av de største organisatoriske endringene i sin 84-år lange historie.

Annonse

10 ting en leder bør vite, men sjelden vet

– Ledere kan for lite om mennesker

Sliter med fravær, nærvær og lav produktivtet

Dette er tre av de store utfordringene i arbeidslivet, ifølge den britiske arbeidslivseksperten Cary Cooper. Han mener dårlig ledelse er en del av problemet.

Én medarbeider - flere sjefer

Er det mulig å gjøre flere sjefer til lags samtidig?

6 kjennetegn ved svenske fabrikker som klarer seg - tøff konkurranse til tross

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse

Kunstnere og kulturarbeidere inviteres inn i LO

Vil ruste opp kunstnerorganisasjonene i møtet med et tøffere arbeidsliv, ifølge LO.

Hermansens drøm

I sin nye bok, «En bedre styrt stat?» vil tidligere Ap-strateg og Telenor-sjef Tormod Hermansen organisere Norge på nytt.

– Kan laste og losse så mye de vil

Havnearbeidere håper at blokadeaksjoner fører til at alle rederier vil godta tariffestede avtaler. Rederiene ønsker derimot å bruke egne ansatte til arbeidet. Det kan de gjøre, hevder advokat.

138434407_outso.jpg

Slik outsourcer du

Konsulent Terje Instefjord anbefaler denne fremgangsmåten.

Annonse
138434405_perso.jpg

Outsourcings­begrepene

Her er det mange begreper å holde styr på. Vi har laget en oversikt for deg.

138431434_kotle.jpg

Vær paranoide

- Vær paranoide, oppfordrer den amerikanske markedsføringsguruen Philip Kotler.

138424840_istoc.jpg

Tips om prosjektledelse

Lær av gode prosjektledere.

Annonse
138421920_busin.jpg

Teknikker i å møte klager

Du må lære å ikke reagere automatisk på en rekke stimuli - som mennesker vanligvis reagerer automatisk på - som opplevelse av angrep.

Leder med familie?

Kvinnelige toppledere i Nidar har følgende tips for å få hverdagen til å gå opp:

138390799_kuvaa.jpg

Tenk jobbdesign

Bare rottefangere blir mer effektive av prestasjonslønn, for der er det kvantitet som teller. Slutt å eksperimentere med prestasjonsmålinger og belønningssystem. Skap heller interessante jobber.

138390798_kopi_.jpg

Selskapsledelse

De senere års store selskapsskandaler har ført til en bevisstgjøring innen selskapsledelse generelt. Oppgavene til eiere, styret og daglig leder er ulike, men kan ofte overlappe i praksis.