Annonse

Sykepleierforbundet– Det viktigste er at studentene gjennomfører

I år økte søkertallene til sykepleierstudiet med 6,2 prosent.

Utfordrer– Nesteårs studenter kan ikke bli en del av den tragiske frafallsstatistikken

135.587 søker seg til høyere utdanning. Mest sannsynlig vil 40 prosent av disse studentene slutte på utdanningen.

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

Tre av fire studenter har akademikerforeldre

Hver fjerde student i Norge har foreldre uten høyere utdannelse. Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.

NHO– Jenter bør vurdere teknologifag

Fristen for årets studieopptak nærmer seg. NHO oppfordrer spesielt jenter til å vurdere real- og teknologifag, og alle til å tenke tverrfaglighet.

Annonse

Europa inkluderes i INTPART

Ni millioner legges av til internasjonalt partnerskapssamarbeid med Frankrike og Tyskland om utdanning, forskning og innovasjon.

Humanister skal i større grad løse samfunnsutfordringer

«Humaniora i Norge» ble det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte

Humanistiske fag har et ufortjent dårlig rykte, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Nå vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur.

Sverige-Norge 1-0

Svenskene skal nå innføre koding som en del av skoleopplæringen, mens vi her hjemme ennå mangler en nasjonal digital framtidsstrategi for utdanningssektoren.

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

Kvinner har vært i flertall blant doktorandene de siste to årene. I fjor var det derimot flest menn.

Annonse

Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats i skolen

– Velkommen etter, sier Arbeiderpartiet.

Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig

Andelen midlertidige ansatte er mer enn dobbelt så høy ved høyere utdanningsinstitusjoner som i hele den norske arbeidsstyrken.

Flere kvinner tar utdanning på nett

Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12.000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

KlimaForskning er nøkkelen til nye arbeidsplasser

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

UtdanningSkal bli lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har forslått en ny ordning som skal gjøre det enklere for elever som har fullført første året studiespesialiserende å gå over til yrkesfag på andre året.

Annonse

Utdanning og kompetanseVi konkurrerer i VM, ikke NM

Norske utdanningsinstitusjoner bør lære av idretten.

På stedet hvilStudentene minst fornøyd med undervisning, veiledning og medvirkning

Studentenes dom over egen utdanning, Studiebarometeret, ble i dag presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Studentene etterlyser konkrete tiltak

– For å møte fremtiden er vi som samfunn avhengig konkrete tiltak som opprettholder bredden av kompetanse, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs.

Annonse

30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag

Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

Elever følger i foreldrenes fotspor

Barn bosatt i sentrale strøk med høyt utdannede foreldre og uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet, viser tall fra SSB.

Karakterkrav for sykepleiere kan snart bli en realitet

– Det er en myte å si at det ikke har noe å si hvem som kommer inn og at det er det du lærer som betyr noe. Det stemmer rett og slett ikke, sier kunnskapsministeren.

Ap– Skuffende å se at regjeringen ikke har en plan for å hindre frafall

I dag fullfører ikke 40 prosent av studenter studieløpet på normal tid. Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marianne Aasen, etterlyser tøffere tiltak.

Regjeringens midlertidighetsstrategi slaktes

Kunnskapsministeren sier at flere burde ansettes i faste stillinger og vurderer nå å sette inn flere tiltak. Det holder ikke. Statsråden er for passiv, mener Akademikerne, som etterlyser et skikkelig løft mot midlertidighet i akademia.

Studentene– Bekymret for at det tas midler fra institusjonenes basisfinansiering

Norsk studentorganisasjon mener det er bra at det satses på nasjonal konkurransearena, men er bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonens basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger.

SkoleledelseFra bestilling til samarbeid

Tillit, profesjonsutvikling og samarbeid mot samme mål var tema da lærere, skoleledere og politikere møttes for å diskutere hvordan samarbeidet mellom partene kan styrkes.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Voksne griper ikke inn når elever blir mobbet

– Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på dypeste alvor, sier Sylvia Lind, leder i elevorganisasjonen.

Skole brukte materiale fra Scientologikirken

Foreldre reagerte da en skole i Trøndelag nylig brukte materiale fra en kampanje som Scientologikirken står bak. Kunnskapsministeren advarer mot bruk av materiell fra kontroversielle grupper.

KunnskapsdepartementetLærestedene skal få «skreddersy» opptakskravene til utdanning

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) mener professorene har «et poeng» når de svarer at det er problematisk at mange av studentene er for dårlig forberedt og jobber for lite med studiene.

Studentene– Dagens undervisning er forhistorisk

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener undervisningen må gjenspeile den teknologiske tiden vi lever i og ikke basere den på eldgamle tradisjoner.

Late og dumme studenter?– Rom for forbedring

– Det blir mer krevende å lage et godt undervisningsopplegg når forutsetningene blant studentene varierer såpass mye, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. Han mener både studenter og lærerkrafter kan ta grep for å bedre situasjonen.

Undervisning i høyere utdanningSvakt nivå på mange studenter

Mange norske studenter har dårlige faglige forutsetninger. Dette er masseutdanningens pris, heter det i fersk rapport.

Tre av fire vil forby nikab i skolen

75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skole og høyere utdanning, viser en undersøkelse. Problematisk, mener religionshistoriker.

Fedrekvoten mer populær enn noen gang

I 2015 var fullt uttak av fedrekvote mer vanlig blant fedre enn noensinne.

Et farlig forslag fra arbeids- og sosialministeren

Det eneste alle elever som skårer svakt helt sikkert har til felles, er at de skårer lavt, skriver 2. nestleder i Utdanningsforbundet

Kulturministeren– Dagens utdanningssystem fungerer ikke

Kulturminister Linda Helleland mener at vi har et utdanningssystem som ikke ser verdien av at elevene tar samfunnsansvar eller oppmuntrer til frivillighet.

Studentene– Mye positivt – nå forventer vi at Stortinget innfrir

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.

Fagfolk for fremtiden– Vi skal løfte fagskolestudentene opp der de hører hjemme

Regjeringen legger opp til en fagskolereform med studiepoeng, finansiering med utviklingsmidler, mulighet for treårig fagskoleutdanning, og rett til deltakelse i studentsamskipnadene.

Arbeidslivets innflytelse i fagopplæringen er svekket

Utdanningsmyndighetenes rolle er derimot styret, viser en ny Fafo-rapport.

Petroleumsnæringen stuper mens helse og økonomi vokser sterkest

Vi kommer til å få en sterk vekst innen næringer med lang utdanning og innen tjenestesektoren frem mot 2030, viser en ny rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fra Statistisk sentralbyrå.

Boligområde– En gang utsatt, alltid utsatt

En ny dansk studie viser at det er lettere sagt enn gjort å bedre miljø—og leveforhold i utsatte boligområder.

Slik fikk kvinnene toppjobbene

For mange kvinner starter veien til toppen med prosjektansvar, viser undersøkelse blant 50 kvinnelige ledere.

Store sosiale helseforskjeller i Norge

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land.

Dette er de ti vanskeligste jobbene å finne folk til

Fagfolk til bygg og anlegg er den arbeidskraften som er vanskeligst å få tak i her i landet, ifølge norske arbeidsgivere.

Utdanningsgapet mellom kjønnene øker

Flere kvinner tar videreutdanning. Menn sakker akterut.

Tilbaketrekking av innvilget utdanningspermisjon

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Unio, Akademikerne og Lederne bryter forhandlingene med Virke

Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund mener Virke vil ta styringsretten over pensjonsordningene. Nå trenger de meklerens hjelp i lønnsoppgjøret i helse-, utdanning-, og kulturområdet.

Null krav for sykepleiere, mens lærere må ha minst 4 i matte

I dag ble det kjent at 554 studieplasser på landets lærerutdanninger står tomme, samtidig som 367 søkere til lærerstudiet fikk avslag etter å ha strøket på et omstridt forkurs i matematikk i sommer.

Flere lærere uten utdanning

Bruken av ukvalifiserte lærere i grunnskolen har økt med over 20 prosent, til tross for at regjeringen stiller strengere krav til dem som vil bli lærere.

Kunnskapsministeren enig med LO-leder

– Jeg er enig at fagskoler og yrkesfag er helt sentrale for å skaffe de arbeidstakerne vi trenger for å klare omstillingen norsk økonomi står oppe i, sier Torbjørn Røe Isaksen (H). Tall fra SSB viser at Norge vil mangle rundt 100.000 fagarbeidere i 2030 med dagens utdanningstakt.

Mastersyken fortsetter

Så lenge flest mulig skal få studere det de har lyst til og utdanning skal koste minst mulig, vil køen av arbeidsløse akademikere øke og det vil bli flere overkvalifiserte som trives dårlig i en jobb de til slutt skaffer seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Oljearbeiderne søker seg til lærerstudiet i hopetall

Men de færreste takker ja til studieplassen de får tilbud om.

Ny rapport: Mangelfull utdanning av innvandrerbarn vil koste samfunnet dyrt

Lik utdanning slår ulikt ut

Kvinner og menn i kultureliten får ikke lik uttelling for høyere utdanning, viser doktoravhandling fra UiO.

Slik blir den nye, femårige lærerutdanningen

Fagkompetansen hos den enkelte lærer skal styrkes når lærerutdanningen fra høsten 2017 blir obligatorisk femårig masterutdanning.

Kunnskapsministeren foreslår at alle tiendeklassinger må opp i eksamen i norsk, matte og engelsk

Vil også gi skolen tydeligere ansvar for elevenes sosiale kompetanse.

Mangelfull opplæring av flyktningbarn kan gi store utfordringer

Hvis vi ikke lykkes med å gi flyktningbarn god opplæring, kan kostnadene for samfunnet bli nær 4 millioner kroner per barn. Kommunene bør få mer penger, anbefaler fersk rapport.

Seks av ti lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

Nesten halvparten av unge innvandrerkvinner mangler sysselsetting

Fire av ti unge kvinnelige innvandrere er ikke i arbeid eller utdanning.

Forskningsimperiet slår tilbake

Produktivitetskommisjonen har stemplet norsk forskning og høyere utdanning som middelmådig. Nå slår forskningen tilbake: Overflatisk, er karakteren som settes på kommisjonens analyse fra Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.