Annonse

arbeidskraft

Stor andel med innreisetillatelse jobber i verft ved kysten

Drøyt halvparten av utenlandske arbeidere som har fått innreisetillatelse i år, er gitt til bedrifter i Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland.

Synspunkt

SynspunktInnleie av arbeidskraft er viktig for Distrikts-Norge

Det er mange misforståelser om hva innleie av arbeidskraft betyr, både for den som leies ut og for samfunnet.

Synspunkt

SynspunktInnleie av arbeidskraft er viktig for Distrikts-Norge

Det er mange misforståelser om hva innleie av arbeidskraft betyr, både for den som leies ut og for samfunnet.

Navs bedriftsundersøkelseStor mangel på helsearbeidere og anleggsarbeidere

Samtidig som arbeidsledigheten er høy, mangler mange virksomheter arbeidskraft. Sykepleiere og tømrere og snekkere er særlig etterspurt.

Kraftig nedgang i etterspørselen etter innleid arbeidskraft etter innstramminger i 2019

Innstramminger i loven og og covid-19 har ført til en kraftig nedgang i etterspørselen etter innleide håndverkere. Adecco frykter at utenlandske entreprenører vil erstatte de norske.

Utdanner seg inn i arbeidsledighet

Flere tar bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det, viser tall fra SSB.

Industrien frykter tapte jobber uten utlendinger på plass

Hvis ikke tusener av utenlandske arbeidere snart kan vende tilbake til Norge, frykter industrien at også nordmenn mister jobben i verfts- og offshoreindustrien.

Leder

LederArbeidsledige til potetinnsats

Regjeringen bør gi bøndene beskjed om å sette poteter og plante som normalt. Den nye fullmaktsloven kan regjeringen bruke til å sette arbeidsløse i arbeid for å sikre normal matproduksjon.

Leder

LederArbeidsledige til potetinnsats

Regjeringen bør gi bøndene beskjed om å sette poteter og plante som normalt. Den nye fullmaktsloven kan regjeringen bruke til å sette arbeidsløse i arbeid for å sikre normal matproduksjon.

HR-ledere bruker mye tid på å erstatte ansatte som har takket ja til et bedre tilbud

Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny undersøkelse.

NHO advarerArbeidsinnvandringen har nesten stoppet opp

Frykter for den økonomiske veksten.

Industrilederne melder om vekst i sysselsettingen

Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke industriproduksjonen ytterligere.

Slik investerer du i likestilling

Mangelen på arbeidskraft øker i Norge

Synspunkt

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

Synspunkt

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

– Større kamp om ressursene fremover, også arbeidskraften

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Tajik mener Ap må tørre å ta vanskelige debatter

Etter Arbeiderpartiets mislykkede valgkamp mener nestleder Hadia Tajik at partiet må tørre å ta debattene om klima, innvandring og fri flyt av arbeidskraft.

Utlendinger foredler norsk fiskNordmenn vil ikke jobbe i fiskeindustrien

Fiskeindustrien er lite attraktiv for norsk arbeidskraft. Men arbeidere fra EØS-landene tar imot jobbene med åpne armer.

Aftenposten: Norge taper milliarder på feildisponert arbeidskraft

Tusenvis av innvandrere jobber i lavlønnsyrker de er overkvalifiserte for. Det koster Norge 5 til 6 milliarder kroner hvert år, ifølge Aftenposten.

Svenskene rømmer fra norske byggeplasser

Årets statistikk over HMS-kort viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.

EØS-medlemskap uaktuelt for Storbritannia

Det bekreftes i et lovforslag torsdag.

Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft

Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10–15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.

Yrkesdeltakelsen fortsetter å falle– Vanskeligere å få seg jobb

De siste SSB-tallene tegner et positivt bilde av utviklingen i arbeidsmarkedet, særlig fordi arbeidsledigheten faller og den mye omtalte «ledighetstoppen» forsvinner. Men bak ledighetstallene ligger en vedvarende trend med svært lav yrkesdeltakelse.

Arbeidsledigheten så godt som uendret

Ifølge nye tall fra SSB var det 135.000 arbeidsledige i september, noe som er så godt som uendret fra forrige periode.

Hauglie: Ledigheten fortsatt for høy

Ledigheten har vært stabil de siste månedene, men den er fortsatt for høy, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

SSB: Fem prosent arbeidsledighet for første gang siden 1996

Det skulle ikke skje før i 2018, om i det hele tatt. Men ifølge SSBs seneste arbeidskraftundersøkelse har arbeidsledigheten nådd fem prosent.

Nord-Norge mangler arbeidskraft

Mens arbeidsledigheten blir stadig høyere på Sørvestlandet, sliter flere bedrifter i Nord-Norge med å rekruttere folk.

Kampen om arbeidet

Løsarbeidersamfunnet bør motarbeides fordi det produserer flere tapere enn et godt fungerende samfunn kan tåle. Det betyr ikke at de streikende i Paris har rett. Frankrikes problem er at de som har jobb, har for store privilegier, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny nedgang i arbeidsledigheten

For andre måned på rad faller tallet for registrerte arbeidsledige.

Kan arbeidsledigheten ha nådd toppen allerede?

Norges Bank har anslått at arbeidsledigheten i gjennomsnitt blir 4,6 prosent i 2016. Sjefanalytikere stiller seg tvilende i påvente av dagens registrerte ledighetstall.

– Kvinner, jobb tre timer mer

Spekter-sjef Anne Kari Bratten mener tiden er inne for å begynne å snakke om hvordan vi kan få nordmenn til å jobbe mer.

Annonse
Annonse
Annonse