Samfunn

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fotografert i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Nå er de helt enige om at Norge trenger et grønt taktskifte.

LO og NHO ber om krafttak for industri og klima

LO, NHO og flere organisasjoner går sammen om å be om en opptrapping av energi- og klimainnsatsen her i Landet.

Publisert Sist oppdatert

Med på den nye energi- og industripolitiske plattformen som lanseres onsdag, er også Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo.

– Vi trenger et grønt taktskifte, det er velkjent. Alle land trapper opp energi- og klimainnsatsen, og Norge må henge med. Da må man se energi- og industripolitikken som en helhet i større grad enn vi har gjort til nå, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Felles plattform

Den felles plattformen trengs for å sikre at Norge har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi har gode klynger, med innovative bedrifter og kompetente medarbeidere. Da må vi legge til rette for at de fortsatt kan hevde seg på verdensmarkedet, sier hun.

LO-lederen omtaler dette som et «godt, gammeldags partssamarbeid» og viser til at organisasjonene har prøvd å tegne et større bilde av de utfordringene de står overfor, samt de løsningene de mener trengs.

Andre trapper opp

De to viser til at Norge har vært ledende på å koble industri, klima og kraft. De ser at landene rundt Norge trapper opp innsatsen, samtidig som EUs klimamål og strategier legger klare føringer for hvilke løsninger som vil etterspørres de neste tiårene.

– Selv om vi er godt posisjonert, vil den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa legger opp til, ha stor betydning for en eksportorientert energi- og industrinasjon som Norge. Mulighetene er store, men det forutsetter at vi gjør kloke og riktige valg, sier NHO-direktør Almild.

Eksportgap

– Skal vi tette eksportgapet må vi videreutvikle våre konkurransefortrinn, de sterke klyngene innen industri- og energi. Det er tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, sier LO-leder Følsvik.

De to nevner åtte ambisjoner for framtida, blant annet innen havvind, batterier, produksjon av hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst, reduksjon i karbonintensitet, fornybarnæring og vannkraft og tydelige mål om energieffektivisering.

Powered by Labrador CMS