Samfunn

Tror på 40 milliarder i tare-eksport i 2050

Kan gjøre Norge klimanøytralt.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 ble det produsert 145 tonn tare i norske dyrkingsanlegg. I framtiden kan omfanget øke til flere millioner tonn, samt påvirke klimaet positivt.

Norsk institutt for vannforskning (Niva) mener at tareoppdrett kan bli den neste store næringen i Norge, og at slike dyrkingsanlegg kan dekke områder som er på størrelse med Hardangervidda.

I 2017 lå tareproduksjonen i dyrkingsanlegg i Norge på 145 tonn. Forskningsinstituttet Sintef mener dette kan komme opp i 4 millioner tonn i 2030 og 20 millioner i 2050, skriver E24.

Omsetningsverdien vil da kunne komme opp i 40 milliarder kroner ifølge en beregning fra Sintef fra 2012.

– Jeg tror egentlig verdien kan komme på enda mer, for siden rapporten ble laget har bruken av tare gått i retning av at en større andel går til mat og høyverdiprodukter, og ikke til for eksempel biodrivstoff som foreløpig har vist seg å være for lite lønnsomt til at slik produksjon har blitt startet opp, sier seniorforsker Jorunn Skjermo i Sintef.

I Asia har produksjon av tang og tare vært en viktig del av kostholdet, og forskerne tror dette vil eskalere videre også andre steder i verden som følge av en økende etterspørsel etter sunne og naturlige matvarer.

Tare kan brukes som egen grønnsak, som smaksforsterker eller krydder i matlaging eller som fiske- og dyrefor i tillegg til biodrivstoff.

Sintef mener også tareproduksjon kan bidra til å gjøre Norge klimanøytralt i framtiden. Tare kan nemlig motvirke klimaendringer og havforsuring ved å ta opp CO₂ og fungerer rensende på hav som er truet av overgjødsling fra landbruk, industri og fiskeoppdrett.

Powered by Labrador CMS