Annonse

insead

Gode ledere stiller spørsmål

Som leder trenger du ikke gi inntrykk av å ha alle svar. Tvert imot. Stiller du heller spørsmål, øker de ansattes engasjement og innsats, ifølge ny forskning.

Slik leter de etter årsaker når resultatene uteblir

Andre ledere kan ha noe å lære av Formel 1-sirkuset, hevder Insead-akademikere.

Norge på 9.plass på global talentindeks

Sveits, USA og Singapore topper årets «Global Talent Competitive Index» fra Insead.

3 grunner til at vellykkede selskaper kollapser

6 grunner til at toppledere mislykkes

Det er en myte at toppsjefens personlighet avgjør om han eller hun lykkes eller mislykkes, mener Michael Jarrett ved Insead. Han lister opp andre faktorer som spiller inn.

Er du hekta på makt?

Manfred Kets de Vries, professor i ledelse ved Insead, ber ledere svare på fem spørsmål som han mener gir en pekepinn på om de har blitt FOR glade i makt.

Ny studieI gode økonomiske tider overvurderer vi sammenhengen mellom arbeidsinnsats og resultater

Bedriftskultur påvirker jobb-fraværet

Har du ansatte som er borte fra jobben oftere enn strengt tatt nødvendig? Det kan ha med bedriftskulturen å gjøre.

Unge krever mer teknologi enn sjefen kan tilby

Minstekravet til framtidige arbeidstakere er teknologi som fungerer like sømløst som teknologien man bruker på privaten.

Multitasking går kanskje an likevel

– Du har alltid større sjanse for å lykkes med en utfordrende oppgave hvis du allerede er i flytsonen.

Den globale elitens lønn vokser i rekordfart igjen

Avgangselever fra de globale eliteskolene tjener stadig bedre

Utenfra-og-inn-ledelse

Tider preget av endring og usikkerhet, men samtidig informasjonsoverflod, skaper nye interessante innfallsvinkler for ledere.

Misliker du å drive med nettverksbygging?

Du er ikke alene. Forskere fra Insead deler nettverksbyggere inn i tre grupper: spillere, de moderate og puritanerne.

En følelse av å høre til i et fellesskap påvirker den etiske adferden vår mer enn trusler om konsekvenser

Internasjonal styreutdanning til Norge

Scandinavian Executive Institute tilbyr en smak av den franske eliteskolen INSEAD.

Annonse
Annonse
Annonse