Annonse

Kontorlandskap

Norske ledere har fått opp øynene for smitte

Forskningsdirektør Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt blir nå kontaktet av mange ledere som er bekymret for smitterisiko på arbeidsplassen.

Kontoret etter koronaDet kan bli slutt på at «dette er min kontorplass»

Kontorlandskapet vil endre seg etter korona. Det vil bli uakseptabelt å komme på jobb om man er litt «pjusk». Eiendomsretten til «min kontorplass» forsvinner. Og de fleste har hjemmekontor et par dager i uka.

Smitte i åpent landskap

Samfunnskritisk personell bør ikke plasseres i kontorlandskap, mener eksperter. Det kan bety starten på slutten for det åpne landskapet.

– Det er på tide å snu

Bjørn Halvorsen i NTL kjemper fremdeles for faste kontorplasser i det nye regjeringskvartalet, og undrer seg over Statsbygg-utspillet om mangelfull kontorforskning.

– Kontorarbeidsplasser er ganske mye rart

Det handler om lys, luft, støy, beliggenhet, estetikk og endringsprosesser.

Åpent landskap eller cellekontor?«Gjennom å endre fysiske kontor­løsninger kan vi endre atferden til mennesker. Derfor er det viktig å vite hvordan lokalene skal brukes»

Når Statsbygg går igjennom all kunnskap om kontorløsninger i arbeidslivet, er konklusjonen både ­krystallklar og frustrerende: Vi mangler kunnskap.

– Statsbygg slår inn åpne dører

– Man kan alltid si at det er for lite forskning, sier psykolog Knut Inge Fostervold.

Høyere sykefravær i åpent kontorlandskap

De som jobber i åpent kontorlandskap har 12 prosent høyere risiko for sykefravær enn de med eget kontor, viser en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

To av tre må jobbe overtid for å få gjort det de skal på jobb

Digitale hjelpemidler og tilpassede kontorlokaler kan gjøre arbeidsdagen mer produktiv, mener arkitekt.

7 av 10 blir forstyrret i kontorlandskapet

En fersk skandinavisk undersøkelse viser at 70 prosent av de som jobber åpne landskap ofte opplever å bli avbrutt av irriterende støy. Pratsomme kolleger er hovedproblemet.

Regjeringskvartalet blir mindre enn antatt

Lavere bygg, mindre arealbruk og færre ansatte, men fortsatt aktivitetsbasert kontor.

Regjeringskvartalets framtid skal avgjøres

Hvor høyt skal bygget være? Skal Y-blokka rives? Blir det aktivitetsbasert kontor? Regjeringen svarer pressen i dag.

Kontor– Ansattes behov er ikke nødvendigvis fasiten

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, tror en framtidsrettet kontorløsning er en som både lytter til men samtidig utfordrer de ansatte.

Åpent landskap førte til eksplosjon i interne e-poster og lavere produktivitet

Harvard-forskere melder seg på i den store kontorlandskapskrigen.

Landskapskrigen– Statsansatte i landskap får bedre plass enn de fleste andre

– Dette er mildest talt lite fremtidsrettet, sier lederen for Workplace Strategy hos CBRE Norge, Lise Dybwad, om statsansattes protest mot arealnormen.

I krangelen om cellekontor eller åpne kontorlandskap er det noen helt andre som vinner

– Vi må slutte å si «enten cellekontor eller åpent kontorlandskap»

Dette er de mest forstyrrende lydene på kontoret

Mens cellekontorene dør, blomstrer kontorkollektivene

– Jeg ler litt av hele diskusjonen om cellekontor eller åpent landskap, sier leder for kontorkjeden Regus Norge.

– Kontorlandskap handler først og fremst om identitet

«Stedsidentitet» er essensielt for en vellykket kontorløsning, mener forskere.

– Tenk sitteplasser når du tenker effektivitet

Rømte fra kontoret

Ved Høyskolen i Malmø sluttet de ansatte å komme på jobb i det åpne kontorlandskapet. Nå må hele stedet bygges om.

Snøhettas ukonsentrerte kontorlandskap

Det bråker og du blir avbrutt – åpne kontorløsninger møter motstand fra flere hold, og mange steder flykter de ansatte til hjemmekontoret for å finne arbeidsroen. Hos Snøhetta har de gjort det stikk motsatte. Der ønsker de avbrytelsene velkommen.

Åpne kontorlandskapStatens retningslinjer går imot forskningen

Overlege fra Arbeidstilsynet mener at det er bekymringsfullt at Statsbygg vil bruke mange hundre millioner på å reise bygg som strider mot de forskningsbaserte tilrådningene.

Sofagrupper og mosevegger

Som en del av den kulturelle endringsreisen i If, valgte ledelsen å investere i nye kontorlokaler for sine ansatte.

– Gi meg det mest stusselige rommet

Kreativitetsfirmaet Stig og Stein brukte tidligere omgivelsene aktivt i sitt daværende idélaboratorium. Etter 20 år har pipen imidlertid fått en annen lyd.

Trendy. Dyrt. Bortkastet.Det «kreative» kontoret

Kreativitetsfremmende kontorer er på moten. Innendørsskoger, hjemmekoselige omgivelser og leketøy skal gjøre de ansatte mer kreative, men ekspertene er skeptiske, og mener de ansatte må få være kreative på sine premisser.

Endrer kafékulturenStadig flere tar med seg jobben på kafé

Arbeidsmarkedet er i endring og flere jobber frilans. For dem kan kafeen være et mer sosialt alternativ enn å sitte alene.

Åpne kontorlandskap kan skape sikkerhetstrøbbel

De statsansatte frykter at løsningen med åpne kontorlandskap i det nye regjeringskvartalet kan føre til at informasjon som kan true rikets sikkerhet kan havne i feil hender.

Regjeringskvartalet: Åpne kontorlandskap skaper splittelse

Tillitsvalgte advarer nå mot konsekvensene av å innrede det nye kvartalet med åpne kontorløsninger.

Hvem trivs best i öppna landskap?

I dag finnes drøyt halvparten av alle norske kontorplasser i et åpent landskap. Når det nye regjeringskvartalet en gang i framtiden reiser seg, må de rundt 5500 ansatte regne med å jobbe i et åpent kontorlandskap.

Aktivitetsbasert arbeidsplass: – En ideologi som ikke fungerer

Man må finne skreddersydde løsninger på kontorutformingen, ikke skjære alle over en kam

Støy er en skjult kilde til konflikt på arbeidsplassen

Det viser en grundig undersøkelse om åpne kontorlandskap gjort av Plantronics og Oxford Economics.

Statsansatte må rydde plassene sine hver dag etter endt arbeidsdag

Tradisjonelle cellekontor er ikke veien videre, viser en utgreiing gjort av Statsbygg for det nye regjeringskvartalet som Dagens Perspektiv har fått tilgang til.

5 tegn på status på kontoret

Vis meg kontoret ditt, og jeg skal si deg hvem du er...

Kontordesign som trigger kreativitet

Noen tips om hvordan du kan skape et litt mer inspirerende kontormiljø.

Annonse
Annonse
Annonse