Annonse

livskvalitet

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

Slik mestrer du en krevende lederjobb, uten at det går utover deg selv og familielivet

Fire råd for deg som har høye ambisjoner som leder, men ikke vil at det skal ta over hele livet.

Leksikon om lykke og livskvalitet

Dagens Perspektiv har spurt psykolog Hallgeir Sjåstad forklare hva lykke og livskvalitet er, og hvordan jobb og penger påvirker hvor bra vi har det.

– De ansatte skal bli hørt, men det må gå begge veier

Folk trives best hvis de får påvirke egen arbeids­hverdag. Men hvor mye frihet kan en leder gi, og hvordan følger man opp trivselen når folk jobber hjemme?

– En lettelse å kunne styre dagene selv

Frihet er viktigere enn trygghet for sjef­redaktør i Altså, Ida Eliassen-Coker. Livet med små barn ble bedre da hun ga slipp på de faste rammene ved en vanlig jobb.

Ny SSB-rapportJobben kan gi deg et godt liv - eller ødelegge for det

Å være i arbeid gjør livet bedre. Men noen arbeidsforhold kan skade livskvaliteten. Det avdekker den første store undersøkelsen av livskvalitet i Norge.

Lav livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en ny undersøkelse om nordmenns livskvalitet.

FHI-rapportDe fleste oppgir å ha god livskvalitet

De fleste nordmenn opplever god livskvalitet, ifølge en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet.

Synspunkt

Livskvalitet basert på selvrespekt og relasjoner

Selvrespekt handler om å være ekte- om å definerte verdier og normer og holde en god faglig standard.

UndersøkelseRedusert livskvalitet blant unge i koronatiden

Ungdom i Oslo har blitt mindre tilfredse med livet under koronapandemien. Nedgangen i livskvalitet er særlig stor blant de ressurssterke, viser undersøkelse.

Lavere livskvalitet etter korona-tiltakene

Nordmenn opplever mer bekymring og mindre glede og mindre fornøyde med livet generelt etter at korona-tiltakene ble innført enn i dagene før, viser undersøkelse.

Personlighet påvirker trivsel som pensjonist

Personligheten din spiller en viktig rolle for hvordan du vil trives som pensjonist, viser en studie som omtalt på forskning.no.

Oslo er verdens tredje smarteste by

Sykkelveier, bilfritt sentrum og digital tilgang til kommunale tjenester funker – Oslo blir rangert som en av verdens smarteste byer.

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

FinlandPå Europa-toppen i livskvalitet

Finner er lykkeligere enn folk i andre land i Europa, ifølge en undersøkelse av livskvaliteten i 33 europeiske land. Men tidsklemma er et økende problem.

Bare halvparten av unge funksjonshemmede har jobb

Norge på topp i pensjonsindeks

Ikke i noe annet land er det så godt å være pensjonist som i Norge, viser en pensjonsindeks fra Natixis Global Asset Management.

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

Selvstendig næringsdrivendeRammes hardere etter kreft

Ny forskning viser at selvstendig nærings-drivende som overlever kreft har dårligere livskvalitet og får sin inntekt oftere redusert enn vanlige lønnsmottakere.

Høyere overlevelse i helsevesenet kostet 45 milliarder kroner

Mens helseutgiftene økte med 45 milliarder kroner mellom 2011 og 2014, ble sannsynligheten for å overleve et sykehusinnleggelse kun marginalt bedre.

Annonse
Annonse
Annonse