Annonse

medbestemmelse

Fafo-rapportNorsk ledelse er blitt mer toppstyrt og byråkratisk

En fersk rapport viser at tillitsvalgte, verneombud og mellomledere mener at ledelsen i norske virksomheter er blitt mer toppstyrt og byråkratisk i løpet av de siste to til tre årene.

– En lettelse å kunne styre dagene selv

Frihet er viktigere enn trygghet for sjef­redaktør i Altså, Ida Eliassen-Coker. Livet med små barn ble bedre da hun ga slipp på de faste rammene ved en vanlig jobb.

Ny SSB-rapportJobben kan gi deg et godt liv - eller ødelegge for det

Å være i arbeid gjør livet bedre. Men noen arbeidsforhold kan skade livskvaliteten. Det avdekker den første store undersøkelsen av livskvalitet i Norge.

Statens personaldirektør slår tilbake– Det står godt til med medbestemmelse og medvirkning i staten

Arbeidsgiverne gir ikke opp ambisjonen om å revidere Hovedavtalen i staten.

Virksomhetsstyring i staten– Et ­system som ­skaper konflikter

– Medbestemmelses­barometeret har flere ganger nå dokumentert at sykehusansatte rapporterer dårligst på medbestemmelse. Det er ikke noe å diskutere, sier Christian Grimsgaard.

Medbestemmelse Tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse

Den norske arbeidslivsmodellen utfordresMindre medbestemmelse – mer styring

Import av utenlandske styringsprinsipper har svekket samarbeidsklimaet ved mange norske arbeidsplasser, heter det i ny bok. Statlig sektor er «verre» enn privat – og sykehusene er verst.

Flere uttrykker skuffelse LO Stat stoppet forhandlinger om endringer i hovedavtalen

MedbestemmelseArbeidslivet deler seg

Mange opplever for første gang på ti år økt innflytelse på egen arbeidsplass. Samtidig utsettes flere for standardisering og kontroll, som følge av digitaliseringen.

Ny undersøkelseMedbestemmelse i akademia under press

LedelsesbarometeretKontroll og styring skaper fryktkultur

Arbeidsplasser med strenge kontrollregimer og styring gjør at ansatte ikke tør å si ifra. De frie og autonome arbeiderne, derimot, kan varsle i vei uten å frykte for jobben sin.

Den autoritære norske modellenSjefen tar mer av makta

Norske arrbeidstakere får mindre medbestemmelse, organisasjonsgraden daler og tillitsvalgte og verneombud rapporterer at de ikke blir informert eller involvert i omstillings- og endringsprosesser. – Den norske modellen er under press, slår fersk forskning fast.

Lederløse grupperTestet å jobbe uten sjef

Noen råd og vink om hvordan man kan gå fram for å få lederløse grupper til å fungere.

Annonse
Annonse
Annonse