Annonse

oppsigelsestid

SAS-modellen for nedbemanning– Fremstår som en dårlig deal for de ansatte

SAS vil at ansatte som må nedbemannes skal si fra seg oppsigelsestid mot å få en slags forrang dersom det blir «bedre tider». – Mildt sagt uvanlig, sier arbeidsrettsadvokat.

Juristene svarer

Arbeidstakeren har 25 feriedager igjen, kan han ta disse i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe ut ­oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarerKrav på feriepenger i oppsigelsestid og etterlønn

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

– Ta en runde med deg selv

Ledere bør gå en runde med seg selv, og sjekke med sitt eget moralske kompass før de hiver seg på etterlønnsavtalene, mener BI-professor.

– Ikke juster lovgivningen

Tom Bolstad har et poeng når han sier at utviklingen der oppsigelsesvern byttes mot etterlønnsavtaler må diskuteres. Men lovgivningen bør ikke justeres, sier arbeidsrettekspert Nicolay Skarning.

– Kjenner ikke valgmulighetene

Mange ledere i småbedrifter kjenner ikke til valgmulighetene mellom stillingsvern og etterlønnsavtaler.

Ledere bytter bort oppsigelsesvernet

Stadig flere ledere, også i små bedrifter, mister jobben uten noen form for dialog, forklaring eller begrunnelse. Det har de ofte valgt selv.

Juristene svarerDette skal med i beregningen av oppsigelsestiden

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarer: foreldrepermisjon og sykepenger

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Arbeidsrett: Spør juristene: Manglende lønns­utbetaling

Kan jeg fratre umiddelbart?

Spør juristene: Oppsigelsestid

Har arbeidstakere som har passert 62 år rett på forlenget oppsigelsestid?

Spør juristen: Oppsigelsestid

Hva er oppsigelsestiden når man jobber uten arbeidskontrakt?

Oppsigelsestid i fødselspermisjon

Når begynner oppsigelsestiden å løpe når en ansatt sier opp i løpet av fødselspermisjonen?

Ulik oppsigelsestid

Si opp selv eller bli oppsagt – arbeidstager ønsker to ulike oppsigelsestider i avtalen.

Nedbemanning

Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

krykker.jpg

Sykepenger under oppsigelse

Har man rett til sykepenger når mottar lønn under oppsigelse uten å utføre arbeid?

butikkmedarbeid.jpg

Oppsigelsesfrister

Vi har en ansatt som den 5. juni sa opp sin stilling. Vedkommende har tre måneders oppsigelsestid. Han mener at han derfor har oppsigelsestid til den 5. september, men vi mener oppsigelsestiden skal løpe ut september måned. Har vi eller arbeidstaker rett?

frustrert_depri.jpg

Endrede arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden

Kan min arbeidsgiver ensidig bestemme at jeg i min oppsigelsestid skal utføre andre oppgaver enn de jeg har utført tidligere?

ryggplager_isto.jpg

Sykmeldt i oppsigelsestiden

Har jeg krav på sykepenger i oppsigelsestiden?

ferie_strand_pa.jpg

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Kan jeg kreve å ta ut all opptjent ferie i oppsigelsestiden?

jobb_mobil_data.jpg

Ledende og særlig uavhengig stilling?

Kan jeg avspasere i oppsigelsestiden min?

ski_fjell_p__sk.jpg

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Kan jeg ta ut mine fem uker med ferie i oppsigelsestiden?

Annonse
Annonse
Annonse