Annonse

Politireform

Synspunkt

Domstols- og politireformen i et rettssikkerhets-perspektiv

Problemet for en justisminister er imidlertid: Hvem skal jeg låne øret til? Skal jeg lytte til politimesterens stemme, til dommerens, til Politidirektoratet til Domstolsadministrasjonen, eller skal jeg kort og godt prøve å finne ut av hva «folk flest» mener? Skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Domstols- og politireformen i et rettssikkerhets-perspektiv

Problemet for en justisminister er imidlertid: Hvem skal jeg låne øret til? Skal jeg lytte til politimesterens stemme, til dommerens, til Politidirektoratet til Domstolsadministrasjonen, eller skal jeg kort og godt prøve å finne ut av hva «folk flest» mener? Skriver Øystein Blymke.

Uken som gikk

KommentarNår verden forandrer seg

Den internasjonalt koordinerte politiaksjonen «Trojan Shield» viser hvorfor det var nødvendig med en politireform i Norge.

Politiet klarer ikke å være til stede i hele landet− Det er pengene det står på

− Så hva skal man velge da? Flere lokale politipatruljer og færre til å etterforske overgrep mot barn? Det er dette dilemmaet politiet nå står i, mener lederen i Politiets Fellesforbund.

Reform, sentralisering og et mer enhetlig politiFare for at handlingsrommet blir mindre

− Handlingsrom og tillit fra toppledelsen er et av de viktigste suksesskriteriene for norsk politi. Nå er dette handlingsrommet i ferd med å bli mindre.

Ny rapport: Politireform får deler av skylden for økt gjengvold i Sverige

Sentralisering av politiet og mislykket narkotikapolitikk får i en ny rapport deler av skylden for at gjengkriminaliteten har fått vokse seg så sterk i Sverige.

Politiets fellesforbund– Overdreven tro på effektivisering

– Regjeringen viser en overdreven tro på effektivisering. Stortingsmeldingen bærer preg av innsparingstiltak.

– Politiet er ikke et konsern

– Ikke en eneste justisminister har til nå klart å bevise at det har kommet flere patruljer på veiene etter politireformen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

Arne Johannessen– Vi har vunnet mer enn vi har tapt gjennom reformen

– Det er åpenbart at politireformen har ført til mer sentralisering. Politiet har vært igjennom en stor endring. Og stort sett til det bedre.

Synspunkt

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Synspunkt

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Synspunkt

Dårlig idé å slå sammen Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter

Synspunkt

Dårlig idé å slå sammen Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter

Forskerråd til ny justisminister– Bør justere ambisjonene for politireformen

Jøran Kallmyr bør ha mot til å legge politisk prestisje til side og justere ambisjonsnivået for politireformen, mener politiforsker.

LederTause politimestre – selvsagt

Jenny Klinge og Sigve Bolstad skyter bom når de kritiserer politimestrene for ikke å snakke om hvordan de opplever politireformen. Politimestrene forstår rollen sin.

LederTause politimestre – selvsagt

Jenny Klinge og Sigve Bolstad skyter bom når de kritiserer politimestrene for ikke å snakke om hvordan de opplever politireformen. Politimestrene forstår rollen sin.

Politimestre vil ikke kommentere omstridt reform

Landets politimestre ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan de opplever den nye politireformen. – Rett og slett ganske pinlig, sier Jenny Klinge (Sp).

Statsadvokaten kritiserer Øst politidistrikt etter omorganisering

Tilsynsrapport slår fast at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket.

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

PU-sjefen med kraftig kritikk av ny politireform

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) reagerer sterkt på forslaget om å legge ned enheten. Han mener det kan svekke arbeidet med retur av asylsøkere.

Kripos-sjef vil ha pause i politireformen

Kripos-sjef Ketil Haukaas mener det er for mange parallelle omstillingsprosesser i politiet. Han ber om en reformpause slik at nye ting får tid til å sette seg.

PolitireformenHva kan vi lære av Sverige?

– Den svenske reformen har ikke gjort politiet mer effektivt, og de har ikke kommet nærmere borgerne, sier ekspert på politiledelse, Gunnar Ekman. – Ikke sammenlignbart, mener justisminister Amundsen.

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

LederReform-frustrasjoner

Ved å innrømme at «nærpolitireformen» er et lite dekkende navn, har Per-Willy Amundsen lagt seg i lyttemodus. Det er på tide. Når han åpner for mindre sentral detaljstyring, kan politireformen bli langt bedre enn forventningene tilsier, skriver redaktør Magne Lerø.

LederReform-frustrasjoner

Ved å innrømme at «nærpolitireformen» er et lite dekkende navn, har Per-Willy Amundsen lagt seg i lyttemodus. Det er på tide. Når han åpner for mindre sentral detaljstyring, kan politireformen bli langt bedre enn forventningene tilsier, skriver redaktør Magne Lerø.

Krevende nærpolitireform Politiet og kommunene har liten tiltro til at reformen vil lykkes

Politiansatte ønsker endring, men har liten tro på at målene med reformen blir nådd, viser en fersk evaluering av nærpolitireformen.

Politifolk flest tviler på politireformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse.

Amundsen gir Senterpartiet politi-refs

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kritiserer Senterpartiet for å male et «fundamentalt galt» bilde av politireformen.

Vest politidistrikt i pengeknipeRisikerer å måtte kutte 140 årsverk

Hvis ikke Vest politidistrikt får økonomisk hjelp kan de måtte kutte 140 årsverk i 2017, advarer politimester Kaare Songstad.

Nærpoliti eller gummipolitiIngen vei tilbake for politi-Norge

Omorganiseringen av norsk politi ble ferdigstilt kun få dager før den ble presentert. Men resultatet hadde blitt et helt annet uten Stortingets veto mot færre enn 210 tjenestesteder.

Ny organisering av norsk politi

Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontorer skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgave: forebygging, etterforskning og beredskap.

Naboens kattReform-fiasko i Sverige og Danmark

Dårligere arbeidsmiljø og færre oppklaringer er foreløpig resultat av politireformen i Sverige, hevder lederen i det svenske politiforbundet. I Danmark beskyldes konsulentselskapet McKinsey for nærmest å ha ødelagt politiet.

PolitiforbundetFrykter toppstyrt fjernpoliti

Leder i Norsk Politiforbund, Sigve Bolstad frykter at den såkalte nærpolitireformen vil ende som en fjernpolitireform.

Juristforbundet– Erfarne jurister vurderer å slutte i politiet

– Det ser ut som vi går i den fella vi ikke skulle gå i: At det ikke er nok ressurser, sier leder i Juristforbundet, Curt A. Lier. Erfarne jurister vurderer nå å slutte i politiet.

Riksadvokaten om Politireformen– Må finne rett balanse

Riksadvokat Tor Aksel Busch håper politireformen blir en kvalitetsreform, slik som Stortinget har sett for seg – og ikke en sparereform som i Sverige og Danmark.

Sjefen for politireformen– Går inn i en kritisk fase nå

Mannen som leder det operasjonelle arbeidet med nærpolitireformen, Frede Hermansen, mener prosessen har gått etter planen så langt. Hermansen er imidlertid svært spent på den perioden de går inn i nå. Da skal det handle mer om stillinger og arbeidsoppgaver for den enkelte. – Dette blir en kritisk fase. Nå går vi inn på hver enkelt medarbeider.

Antall tjenestesteder foreslås halvert 170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Politimestrene i de 12 nye politidistriktene her i landet foreslår å nærmest halvere antall politi og lensmannskontor i Norge – fra dagens 350 til rundt 180. Resultatet av Nærpolitirefomen begynner å avtegne seg.

Skille politi og påtale?– If it ain't broken, don't fix it

Politi og påtalemyndighet bør fortsatt være tett sammenknyttet, mener stortingsflertallet.

Kaare Songstad: Redningsmann i uniform

Idet gjenklangen av nyttårsfesten 2015 synger mellom syv fjell, finner Kaare Songstad sin plass i politimesterstolen i Vest, tidligere Hordaland politidistrikt. Vel åtte måneder senere har han begynt å knekke den autoritære lederstilen han mener har fått regjere i Bergen altfor lenge.

– Å fjerne Politidirektoratet vil være direkte uansvarlig

Høyre mener Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er uklokt. Men Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets kritikk.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

«Toppledelse i politiet»

Toppledere i politiet møter som andre ledere i det offentlige tøffere krav til sin lederrolle. Med politireformen og 12 helt nye politidistrikt blir god ledelse avgjørende. Ti læringspunkter om topplederrollen sier noe om utfordringene.

Partene i politiet blir ikke enige om ny organisasjonsmodell.

Politireformen på vent etter brudd i forhandlinger

Partene i politiet har ikke kommet til enighet i forhandlingene om en overordnet organisasjonsmodell for de nye politidistriktene.

Han skal gjenreise norsk politi

Tiden for analyser og utredninger er over. Nå får politidirektør Odd Reidar Humlegård jobben med å gjennomføre «nærpolitireformen». For å klare det trenger han mye penger og masse gjennomføringskraft.

Han skal gjenreise norsk politi

Tiden for analyser og utredninger er over. Nå får politidirektør Odd Reidar Humlegård jobben med å gjennomføre «nærpolitireformen». For å klare det trenger han mye penger og masse gjennomføringskraft.

Annonse
Annonse
Annonse