Annonse

samferdsel

Lav lading bremser nullutslipps-mål− Slik kan man få opp farten med utbygging av hurtigladere

I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med året før. Likevel mener Elbilforeningen at det er et godt stykke bak behovet.

Lederspeilet

I konkurranse om egen framtid:Vy-sjefens ­viktigste kamp står om Oslo

Neste år skal over 80 prosent av alle togreisene her i landet ut på anbud. Taper Vy den kampen, er det lite igjen av «gamle NSB». − Vi har definitivt en ambisjon om å vinne, ja, sier fersk Vy-toppsjef Gro Bakstad.

Bakveien til nye NTP

En liten justering av forutsetningene i Nasjonal transportplan og vipps så var godstrafikk på skinner ulønnsomt og E39 Stord-Os genialt.

Hareide inviterer fylkeskommunene til ferjedialog

Flere steder langs kysten er folk rasende over økte ferjepriser. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), sier han hører protestene.

VGKnut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering, opplyser en sentral KrF-kilde til VG.

NAF krever flere ladestasjoner i 2020

Neste år må regjeringen rydde opp i flaskehalsene og få fart på utbyggingen av ladestasjoner for elbiler, krever Norges Automobil-Forbund (NAF).

Regjeringen gir grønt lys for E18-utbygging

– Ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, sier samferdselsministeren.

Karrieresteg

Ketil Solvik-Olsen fortsetter å jobbe med samferdsel i ny rolle

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i Forus PRT.

Leder

LederGigantkutt i veiutbygging

Statens vegvesen sier det kan kuttes 100 milliarder på veiutbygging. Det er på tide politikerne kommer seg ut av den bevilgningsrusen som har preget samferdselspolitikken.

Leder

LederGigantkutt i veiutbygging

Statens vegvesen sier det kan kuttes 100 milliarder på veiutbygging. Det er på tide politikerne kommer seg ut av den bevilgningsrusen som har preget samferdselspolitikken.

Dette er de største utgiftspostene i offentlig forvaltning

Nye tall viser at utgiftene til pensjon og sosiale tjenester utgjorde 675 milliarder kroner i 2018. Det utgjør nesten 40 prosent av samlede offentlige utgifter i fjor.

Analyse

Nytenking om samferdsel

Et ekspertutvalg foreslår å legge bort visjonene om Nord-Norgebanen, fergefri E39 og tog til de største østlandsbyene. Rådene er så innovative og gode at de kanskje trumfer det at de er politisk umulige.

Analyse

Nytenking om samferdsel

Et ekspertutvalg foreslår å legge bort visjonene om Nord-Norgebanen, fergefri E39 og tog til de største østlandsbyene. Rådene er så innovative og gode at de kanskje trumfer det at de er politisk umulige.

Arbeiderpartiets Øystein Langholm Hansen (innfelt) er saksordfører i Stortinget for endringene i Postloven. Nå vil partiet likevel ha post fem dager i uka. Foto: NTB scanpix og stortinget.no

Ap vil vente på bredbånd før papirposten kuttes

Arbeiderpartiet snur og vil gi deg post hver dag.

Vil ha megatunnel mellom Helsinki og Tallin

Blir i så fall den største nordiske metropolen.

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

Maksimalt tilskudd til den enkelte sammenslåing i 2017 er 5 millioner kroner.

Parat fornøyd med regjeringens nei til internasjonale helikopterregler

Norge var med på å utforme regelverketVil ikke bruke det selv

Norge sier nei til felles europeiske helikopterregler.

MC-folket med kraftig markering mot byrådet

Onsdag kveld fyller motorsyklistene hele Oslo sentrum, og Borggården ved Rådhuset. De ønsker å markere misnøye med endringen som vil påvirke motorsyklister etter 1. juni.

Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter

Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan. Mandag var turen kommet til Møreaksen, Fornebubanen og Hålogalandsvegen.

Flere titalls togmilliarder i ny Nasjonal transportplan

Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt flere titalls milliarder kroner i avtalen om ny Nasjonal transportplan.

Her er de nye P-reglene

300, 600 eller 900 kroner – det er prisen for feilparkering fra 2017.

Samferdsel: Krevende styring på skinnene

Fra januar skal Samferdselsdepartementet styre jernbanen på en helt ny måte. Det er duket for forvaltningsmessig nybrottsarbeid - og litt klabb og babb.

Effekt av jernbanereformen: Det meste av gevinsten tas ut det første året

– Deretter konkurrerer man mest om kvalitet, sier en av Sveriges ledende jernbaneeksperter, forsker Gunnar Alexandersson ved Handelshögskolan i Stockholm.

KS: Helt greit for oss å redusere tiden med kommunedelplanen hvis det fører til raskere planleggingstid.

– Men det er på ingen måte sikkert at ting vil gå raskere hvis den den statlige planen prioriteres, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Transportplan møtes med ekspert-tvil

Bevilgningene må betydelig opp fra dagens nivå for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på vei og bane, mener en gruppe eksperter.

Industrien og næringslivet vil ha enda mer i ny transportplan

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

Norge og EU utreder felles billettsystem hver for seg

Samtidig men uavhengig av hverandre utreder både EU og norske forskere ved Sintef muligheten for både et overnasjonalt og nasjonalt billettsystem.

Udramatisk om veirapportene

Politikerne, også den gang Abid Raja og Per Sandberg med størst stemmestyrke, hadde ikke grunnlag for sine panikkartede uttalelser om muligheten for justismord og lovbrudd knyttet til Vegvesenets ulykkesrapporter som var unndratt offentlighet. Det viser Graverutvalgets rapport, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse