Annonse

seniorpolitikk

Nytt FoU-prosjekt skal finne svarEr det plass for seniorene i arbeidslivet?

OsloMet skal på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk nå finne svaret på hva slags plass aldergruppen 55+ har i norsk arbeidsliv.

Seniorene vil nyte pensjonstidenTrenger ­politisk drahjelp for at flere skal stå ­lenger i jobb

Staten bør gå foran som seniorvennlig ­lokomotiv. Det trengs en mye mer offensiv politikk for å hindre at alt for mange ­pensjonerer seg for tidlig.

Synspunkt

«Overvurderer vi effekten av pensjons-reformen?»

Tiden er inne for å anerkjenne at andre faktorer enn de økonomiske har stor betydning for hvilke pensjoneringsvalg folk gjør i livene sine.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

VelferdbloggenTrenger vi aldersmangfold?

Med mangfold tenker nok de fleste på kjønn, etnisitet, og funksjonsevne. Vi er kanskje ikke like opptatt av aldersmangfold?

5 grep for gode seniorkarrierer

Dansk tankesmie skal få seniorer til å jobbe lenger

VelferdkommentarenEldrepolitikk på autopilot

Norge fikk nylig en eldreminister, og gammel vanetenkning gjorde at hun ble plassert i Helsedepartementet. Men en minister for aldring burde heller vært lagt til Arbeidsdepartementet, skriver senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Ledere positive til eldre arbeidstakere

I bedrifter med ansatte over 60 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og produktivitet, viser en undersøkelse.

Folk vil jobbe til de er 66 år, men flere går av før

Arbeidstakere sier de vil gå av med pensjon når de er 66,1 år. En av fire sier de kan tenke seg til å jobbe til de er 72 år. I realiteten er folk 63,1 år når de trekker seg fra arbeidslivet.

Eldre uten spesialordninger

Det er ikke behov for spesialordninger i arbeidslivet for alle over 60 år. Med høyere pensjonsalder bør også arbeidsgiver styringsrett styrkes slik at eldre arbeidstakere kan få andre arbeidsoppgaver om de vil jobbe til langt opp i 70-årene, skriver redaktør Magne Lerø.

Forskere vil snu mislykket seniorpolitikk

Selv om rundt halvparten av norske virksomheter har etablert tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, har effekten vært svak. Nå kommer to Fafo-forskere med en ny oppskrift.

Nordmenn ønsker å jobbe lengre

Nordmenn ønsker å jobbe 4,1 år lengre i dag enn for 10 år siden, viser Norsk seniorpolitisk barometer.

gammel_mann_p__.jpg

Flere senioransatte i kommunene

Tre av fire kommuner mener seniorpolitikk er lønnsomt, viser ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse