Samfunn

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er ikke avvisende til et nasjonalt forbud mot mobiler i skolen. Her med sin mann og Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland.

– Retter oppmerksomheten mot de negative sidene av teknologi

Linda Hofstad Helleland møter motbør hos eksperter og arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er det opp til den enkelte skole hvordan mobilen brukes, men Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ønsker nå å løfte fram mobilforbud som en nasjonal sak.

– Jeg er opptatt av at alle unger skal ha muligheten til å være til stede i skolehverdagen og ha minst mulig forstyrrelser. Å oppleve noen timer i døgnet som er mobilfri, er veldig viktig. Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Adresseavisa.

– Bør ikke være førstevalg

– En skolehverdag med minst mulig forstyrrelser er både bra og viktig. Et nasjonalt mobilforbud bør likevel ikke være førstevalget, mener partner i rådgivingsselskapet inFuture, Camilla Tepfers.

Tepfers & co arbeider med hvordan virksomheter best kan utnytte ny teknologi, og i går publiserte Dagens Perspektiv en kronikk der hun påpeker akkurat dette:

«Det er på tide å løfte diskusjonen opp fra om teknologi i skolen er bra eller ikke, og over på hvordan vi kan utvikle og forbedre pedagogikken, for å gi flest mulig best mulig læring» skriver Tepfers, og utdyper:

– Ved å gå forbudsvei retter vi oppmerksomheten mot de negative sidene av teknologi. Faren er at vi bruker for lite tid og kompetanse på å forbedre pedagogikken ved å utnytte mulighetene teknologien gir. En rekke studier viser hvordan digitale læremidler bidrar til bedre læring. Dette forutsetter klok omgang med teknologien. Vi bør være mer engasjerte i å realisere denne typen muligheter, fremfor å forby oss bort fra den teknologiske utviklingen, sier hun.

– Skoleledere og lærere vet best

Tepfers får støtte av nestleder i Utdanningsforbundet, som er den største arbeidslivsorganisasjonen for lærere.

– Vi kjenner alle til mobilens distraherende potensial, og barn og unge er nok spesielt utsatt. Samtidig kan ikke skolen bare stikke hodet i sanden og forby hele greia. Lærerne er forpliktet gjennom læreplanen å gjøre barn og unge digitalt kompetente. Dette må faktisk læres gjennom praktisk bruk. Problemene oppstår når bruken ikke er knyttet til utdanningsformål, sier Terje Skyvulstad.

Han og Utdanningsforbundet mener at skoleledere og lærere - som i dag - må få bestemme bruken av mobiltelefoner og andre digitale hjelpemidler i klasserommet, på samme måte som bruken av andre læremidler.

– Det skal selvfølgelig skje i et samarbeid med elever og foreldrene, men til sjuende og sist må det være lærere og skolens ledelse som bestemmer. Mange skoler har laget ordensregler og funnet fram til ordninger for mobilbruk som fungerer godt, sier Skyvulstad.

Han ønsker imidlertid debatten velkommen, og håper at den tas faglig og profesjonelt på alle skoler, og at en finner gode løsninger som er tilpasset den enkelte skole, sier han.

– Da kan politikerne la et nasjonalt forbud ligge.

Uenighet internt i regjeringen

Flere norske skoler har innført forbud eller mobilfrie soner den seneste tiden.

Hoeggen ungdomsskole ble for to og et halvt år siden den første skolen i Trondheim med mobilfri sone. Skolen har siden meldt om positive erfaringer og elever i mer bevegelse og sosialisering.

Bleiker videregående skole i Asker har på sin side innført obligatorisk låsing av mobiler i låsbare poser, skriver NTB.

Statsråd Helleland er bekymret over effekten sosiale medier kan ha på ungdommer, og mener forbud mot mobil i skolen kan dempe den negative effekten.

– Vi ser et ekstremt press på hvordan man eksponerer seg selv, og hva man eksponeres for. Før var det læreren eller nabojenta som var rollemodellen, nå er det Kardashians og bloggerne. Det er veldig viktig at skolen snakker om dette, sier hun, og understreker at et nasjonalt forbud ikke er behandlet i regjeringen.

Sist uke gjentok nemlig kunnskapsminister Jan Tore Sanner at spørsmålet om et eventuelt forbud mot mobiltelefonbruk måtte avgjøres ved den enkelte skole.

Helleland får heller ikke uforbeholden støtte fra regjeringspartner Frp for sin forbudslinje.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til at vi skal detaljstyre skolen fra Stortinget, og synes skolene selv bør få vurdere bruken av telefon. Jeg har tillit til at lærerne og rektorene klarer å håndtere dette på en god måte hvis man mener det ødelegger for undervisningen, sier leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Powered by Labrador CMS