Ledelse

De beste visjonærene er offentlige

Offentlige ledere er flinkere både til å sette klare mål og kommunisere strategi enn de private lederne, viser en dansk undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

En ny dansk undersøkelse blant 1.300 team viser at offentlige ledere er flinkere til å sette klare mål og oversette strategier til noe håndfast for sine ansatte enn det private ledere er.

Det skriver Lotte Bøgh Andersen, professor i statskunnskap ved Aarhus Universitet; Joachim Langagergaard, markedsdirektør i medarbeiderutviklerfirmaet Musskema; og Christian Bøtcher Jacobsen, lektor ved Aarhus Universitet, til Lederweb.

Transformasjonsledelse

En sentral ledelsesoppgave er å gjøre det klart for sine ansatte hva organisasjonens mål og retning er, og deretter få sine ansatte til å trekke i denne retningen, skriver de, men legger til at private og offentlige ledere står overfor forskjellige utfordringer og muligheter på dette området.

På den ene siden regjerer byråkratiet i det offentlige i mye større grad enn i det private, og man mister de virkelige målene av syne, slik man blant annet har sett i den norske nærpolitireformen. På den andre siden har det offentlige ofte edlere motiver enn det private, og de ansatte jobber ikke bare for virksomheten, men også for det store fellesskapet.

Andersen, Langagergaard og Jacobsen drar en kobling til transformasjonsledelse – en ledelsesstrategi som handler om å tydeliggjøre, dele og fastholde retningen i organisasjonen. En transformasjonsleder har klar visjon, som både blir kommunisert og arbeidet etter på lang sikt.

I det offentlige er transformasjonsledelse kanskje viktigere enn i det private, da behovet er større for å nettopp tydeliggjøre målene, som er mer ideelle av natur, samt minske opplevelsen av unødvendig byråkrati.

Offentlige visjonærer

Undersøkelsen, basert på data fra medarbeiderutviklingsfirmaet Musskema, inneholder svar fra rundt 1.300 team, og belyser hvordan de ansatte vurderer at lederen greier å nå gjennom med målene og visjonene sine.

Tre kjernespørsmål ble stilt for å finne forskjellene mellom de offentlige og private lederne.

  1. Hvor god er lederen din til å sette klare mål for avdelingen?

  2. Har du kjennskap til strategien og verdigrunnlaget i virksomheten?

  3. Er målene en del av hverdagen din?

Svarene på spørsmålene ble sammenlignet for ansatte i det offentlige og det private, og på alle tre spørsmålene scoret de offentlige ledernes ansatte høyere enn de private ledernes ansatte.

Ifølge undersøkelsen er altså offentlige ledere flinkere til å sette klare mål, gi sine ansatte god kjennskap til strategien og verdigrunnlaget i virksomheten, samt å implementere målene i de ansattes hverdag.

Transformasjon i motgang

Forfatterne skriver imidlertid at det er viktig å huske at transformasjonsledelse krever at medarbeiderne og lederen har noenlunde samme verdier. Det hjelper lite å tydeliggjøre mål og verdier og retning dersom de ansatte er rivende uenige.

Velger man en lederstil for seg selv eller for sine ansatte?

Ledelsesprofessor Jan Ketil Arnulf svarer i denne videoen:

Se hele videoen om lederstil, flere ledelsesvideoer og les utdypende artikler i lederbiblioteket.

Likevel kan transformasjonsledelse, og den direktekommunikasjonen det innebærer, faktisk bidra til at verdiene samkjøres over tid, legger de til.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Powered by Labrador CMS