Annonse

Alderspensjon

Dette gjør at seniorene holder ut lenger i arbeidslivet

En ny rapport fra AFI viser at interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er særlig viktig for eldre arbeidstakere.

ArbeidslinjenVil ha omkamp om ­«pensjonsfelle» for ­offentlig ansatte

To nederlag i Stortinget er ikke nok. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen tror samordning av pensjon blir et hett stridstema fremover. – Ap vil måtte snu når folk begynner å forstå konsekvensene, sier han.

Eldrebølgen gir kraftig utgiftsvekst i folketrygden

Utgiftene til folketrygden er ventet å øke med 94 milliarder kroner fra 2019 til 2030, en økning på 19 prosent. Flere eldre og sterk vekst i medisinutgifter er hovedårsaker til økningen.

Synspunkt

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Synspunkt

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

LO-lederen skuffet over regjeringen– Øker ulikhetene for pensjonistene

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er skuffet over den nye regjeringsplattformen og mener regjeringen øker ulikhetene blant pensjonistene.

Høyere inntektsnivå blant eldre, men stor forskjell på mann og kvinne

Hver fjerde kvinne og halvparten av alle menn mellom 62 og 67 år med yrkesinntekt mottok også alderspensjon fra folketrygden.

Færre alderspensjonister blant innvandrere

For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Betydelig lavere alderspensjon ved tidlig uttak

– Fare for at en del vil angre, sier seksjonssjef i Nav.

Bedriftsforbundet raser mot pensjonsforslag på Stortinget

Tidlig alderspensjonMest utbredt blant menn

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

Nordmenn blant de som får lavest pensjon som andel av sluttlønnen

Det viser en oversikt fra OECD.

Nye prognoser fra NavVelferdsytelser kan bli 90 milliarder kroner dyrere

Støre vil ikke røre blå gavepakke til pensjonistene

Arbeiderpartiet protesterte da regjeringen satte av nær 3 milliarder kroner i økt pensjon til gifte og samboende pensjonister. Men gavepakken blir stående.

Antall alderspensjonister har passert 900.000

Det er særlig mange menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene.

AFP mest vanlig blant pensjonister med lav inntekt

Nær 8 av 10 blant de med lavest inntekt er kvinner, mens menn utgjør 85 prosent av personene med høyest inntekt.

Halvparten av oss slutter å jobbe før vi blir pensjonert

Omtrent halvparten av nye alderspensjonister var ikke i arbeid og mottok Nav-ytelser i tiden før de gjorde sitt første uttak i 2016. Én av fire var uføretrygdet før de gikk ut i pensjon.

PensjonVil ha gullkantet Afp til alle

Fagforeningen for brorparten av landets økonomer, Econa, er ikke med på den lukrative pensjonsordningen Afp. Ordningen skaper unødvendige barrierer i arbeidslivet mellom de som får og de som ikke får, hevder de. Nå vil de ha Afp til alle.

Flest utlendinger mottar støtte fra NAV i utlandet

De fleste er fra Sverige og Polen.

Alderspensjonene er halvparten av folketrygden, men 70 prosent av utgiftsveksten

Utgifter til folketrygden øker med 8,9 milliarder i året i snitt. For 2017 har regjeringen satt av 10,4 milliarder kroner mer til å dekke utgiftene i folketrygden. 70 prosent av det forsvinner i alderspensjon.

Færre jobber ved siden av alderspensjon

Utviklingen er «bekymringsverdig» og kan gå ut over det norske pensjonssystemet framover, advarer Nav.

Mange ønsker høy pensjon, få vil jobbe lenger

Raskest økende arbeidsledighet over 60

Arbeidsledigheten vokser raskest blant dem over 60. I april var 5.565 personer over 60 år registrert som helt arbeidsledige hos Nav.

Dette er de nye reglene for aldersgrenser i bedrifter.

Siste frist for å endre bedriftsintern aldersgrense nærmer seg

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble vedtatt endret i fjor. Hvis bedrifter ikke melder om interne endringer innen juli blir grensen satt for dem.

Eldre arbeidstakere presses ut, ifølge advokater

- Slutt på fredningen av seniorer

Mye kan tyde på at den økte aldersgrensen for pensjon virker mot sin hensikt.

Flere eldre i pengetrøbbel

Flere eldre i pengetrøbbel

Nordmenn over 60 år får stadig større gjeld. Siden 2008 har andelen med betalingsanmerkning i aldersgruppen økt med 62 prosent, skriver Dagbladet.

Annonse
Annonse
Annonse