Annonse

arbeidsgiver

Nytt regelverkAnsatte kan gradere foreldrepengene som de ønsker

Det stiller store krav til at arbeidsgiver holder oversikt.

Juristene svarer

Når dekker arbeidsgiver synstest og databriller?

Juristene svarer.

I år kan arbeidsgiver gi ekstra dyr, skattefri gave til ansatte

Fra 2021 er regelverket endret, og nå er grensen for hvor mye en ansatt kan motta skattefritt økt til 5000 kroner i løpet av året.

Tre råd til hvordan arbeidslivet kan bidra til å redusere alkoholkonsumet med 10 prosent

KS pusser opp ­lederstrategienKoronakrisen kan gjøre kommunene til bedre arbeids­givere

Under koronapandemien har en rekke norske kommuner snudd seg rundt og satt i gang digitaliseringsprosjekter som egentlig lå flere år fram i tid. – Dette er læring vi skal ta med oss videre.

CaritasMange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

I uke 1 og 2 kom det nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var personer fra disse landene som testet seg.

Likestillingsombudet– Et element ved ­dommen som skuffer

Den såkalte «ryggepisoden» hvor en kunde tar en ung, kvinnelig ansatt på ryggen mens hun befinner seg i en sårbar posisjon er ikke alene nok til å bli vurdert som seksuell trakassering av Høyesterett.

Ledere kan forebygge seksuell trakassering

Arbeidsgivere har et stort ansvar for å passe på at seksuell trakassering ikke skjer på arbeidsplassen.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Nå skal sjefene i staten bli tydeligere

Statlige arbeidsgivere rigger seg for fremtiden og setter seg mål om endringsevne, kompetanse og tydelighet.

Synspunkt

Slik spiller du attraktiv i jobbintervjuet og vinner jobben!

Du vinner ikke ny jobb ved å sette et godt avtrykk i din nåværende. I stedet må du gjøre et godt inntrykk i intervjuet slik at arbeidsgiver ikke oppdager at du egentlig er en inkompetent latsabb som er mer motivert for lønn enn arbeid.

Synspunkt

Slik spiller du attraktiv i jobbintervjuet og vinner jobben!

Du vinner ikke ny jobb ved å sette et godt avtrykk i din nåværende. I stedet må du gjøre et godt inntrykk i intervjuet slik at arbeidsgiver ikke oppdager at du egentlig er en inkompetent latsabb som er mer motivert for lønn enn arbeid.

Juristene svarer

Hvordan kan vi knytte til oss arbeidskraft uten å ansette?

Juristene svarer

Lederverktøy

Employer BrandingVelger de rette talentene din bedrift?

For å være en attraktiv arbeidsgiver må du legge ned like mye innsats overfor potensielle kandidater som du gjør med kundene dine, mener rekrutterer.

Juristene svarer

Er det lavere terskel for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Delta– Skal mye til før man ikke har rett på tilrettelegging

Når arbeidsgiver tilbyr sluttpakke, slipper de å ta stilling til verneperiode, tilrettelegging og reduserte stillingsprosenter. Det betyr ikke at du ikke har rettighetene på din side.

Aleris-ansatte i Midt-Norge forbereder søksmål mot arbeidsgiveren

Tidligere og nåværende ansatte i Aleris Ungplan i Midt-Norge jobber nå for å organisere nytt søksmål mot omsorgsgiganten.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan føre til alvorlige traumer

Dersom en person har blitt utsatt for seksualiserte krenkelser under møter med ledelsen, kan personen frykte eller unngå møter i en ny jobb.

Få bytter pensjonsparing etter bytte av arbeidsgiver

Norske arbeidstakere endrer sjelden pensjonsavtalen de fikk av tidligere arbeidsgivere. Nesten 65 milliarder kroner står derfor med opprinnelig spareprofil.

DomstolArbeidsgivere har ikke rett til å lese ansattes eposter

Arbeidsgivere har ikke rett til å snoke rundt i ansattes datamaskiner for å lese eposter og beskjeder, slår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast.

9 av 10 ledere mener læringsmulighetene på jobben er gode

40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene.

10 grunner for å si nei til jobbtilbudet

Har du blitt behandlet dårlig i ansettelsesprosessen? Da er det kanskje lurt å komme deg ut før det er for sent.

Kolleger og ledelse viktigst for unge

En undersøkelse viser at svenske nyutdannede rangerer gode kolleger og god ledelse langt over lønn og status.

Har du kontroll på ferien?

Det er viktig for arbeidsgiver å ha oversikt over hvilke lover og regler som regulerer ferieavvikling.

Arbeidsmiljøloven skal begrense bruk av klausuler

1. januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver.

EU gir etterNorge får redusere arbeidsgiveravgiften i distriktene

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi. – Nå kan transport- og energibedrifter igjen se seg tjent med å lokalisere sine virksomheter til kommuner som har redusert arbeidsgiveravgift, sier Senterpartiet.

Venstre-lederenVil fjerne arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter

Trine Skei Grande ønsker å ta bort arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte de tre første årene i en mindre oppstartsbedrift.

Svar til BrattenArbeidsgiver­foreningenes ansvar for lederrollen og arbeidsgiverrollen

Anne-Kari Bratten er i Dagens Perspektiv og Ukeavisen Ledelse forleden, ille berørt av at jeg har kalt henne et historieløst barn av sin tid. Jeg er lei for det og vil gjerne begrunne mitt ordvalg litt bedre.

Svar til BrattenArbeidsgiver­foreningenes ansvar for lederrollen og arbeidsgiverrollen

Anne-Kari Bratten er i Dagens Perspektiv og Ukeavisen Ledelse forleden, ille berørt av at jeg har kalt henne et historieløst barn av sin tid. Jeg er lei for det og vil gjerne begrunne mitt ordvalg litt bedre.

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, svarer på rådgiver Knut Wollebæks anklager om «arbeidsgiverorganisasjonenes historieløse holdning til sitt eget ansvar».

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, svarer på rådgiver Knut Wollebæks anklager om «arbeidsgiverorganisasjonenes historieløse holdning til sitt eget ansvar».

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

I dagens arbeidsgiverforeninger river man seg daglig i håret på grunn av sine medlemmers manglende kunnskaper vedrørende norsk arbeidslovgivning og avtaleverk. Vel, i stedet for å skylde på konsulenter og professorer, burde man kanskje gått noe mer i seg selv?

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

I dagens arbeidsgiverforeninger river man seg daglig i håret på grunn av sine medlemmers manglende kunnskaper vedrørende norsk arbeidslovgivning og avtaleverk. Vel, i stedet for å skylde på konsulenter og professorer, burde man kanskje gått noe mer i seg selv?

EU-forslag kan skape sosial dumping

EU-kommisjonen har lagt fram en tiltakspakke som skal gjøre det lettere for tjenestetilbydere å bevege seg på tvers av landegrensene. Dermed har de hisset på seg både arbeidsgivere og arbeidstakere – og den norske nei-siden.

Hva må en attest inneholde?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Omstillingens ansikt

Kontroversiell, tøff og frittalende: Spekter-direktør Anne-Kari Bratten har håndtert streik blant både leger og togførere de siste ukene. Hun vil rive ned den norske modellen, mener fagforeninger. – Anne-Kari Bratten er i ferd med å bli omstillingens ansikt utad, sier NHH-professor.

Jobbintervju: her er spørsmålet du stiller

Og ikke stiller.

– LO Stat må tåle å høre hva arbeidsgiverne mener

Departementet har erklært krig mot arbeidstakerne, mente LO Stat mandag morgen. Det organiserte arbeidslivet må tåle sin egen medisin, lyder svaret.

Pensjonsstriden ender til sjuende og sist med ny innskuddspensjon for alle

I helgen ble en lang rekke arbeidstakerorganisasjoner enige med Spekter om årets lønnsoppgjør etter en intens meklingsrunde. Pensjon var det store stridsspørsmålet, og «alle» ville innkassere seieren i etterkant. Men ny pensjonsordning får de – alle som en. Etter hvert.

Høyt spill om pensjon: Hybrid eller innskudd i offentlig sektor?

Pensjon seiler opp som høstens heteste potet når flere statsforetak skal over fra tjenestepensjon til «noe annet». Såkalt hybridløsning seiler nå opp som en løsning for flere. Men fortsatt stritter tunge aktører imot.

Ferie hos ny arbeidsgiver?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Foreslår tidsbank som balanse mellom jobb og privatliv

Hva synes du om muligheten til å sette dine overtidstimer inn på en konto som du senere kan veksle ut i enten ferie, permisjon, kortere arbeidstid eller ta ut i cash?

Vil omdefinere begrepene «arbeidstaker» og «arbeidsgiver»

LO i nytt notat om delingsøkonomien.

– Norwegian-rettssak gjelder hele arbeidslivet

Slik ansetter du sommervikarer

Ved å bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god ballast for arbeidslivet, anbefaler NHO.

Annonse
Annonse
Annonse