Annonse

deloitte

– Ny kildeskatt er symboltiltak

Ny skatt skal motvirke overskuddsflytting. Skatteeksperter frykter merarbeid for næringslivet, mens Tax Justice Network Norge mener det er en tapt mulighet.

Den yngre generasjonen viser mest motstandsdyktighet under krisen

I en fersk undersøkelse sa flere millennials at de ønsker å jobbe hos nåværende arbeidsgivere i minst fem år fremfor å bytte jobb i løpet av to år.

Karrieresteg

Eirik Lae Solberg til Deloitte

Forskningsrådet om virkemiddel-gjennomgangen– Vi kunne ha tenkt helt nytt

– Forslagene fra Deloitte er en konsolidering. Vi hadde foretrukket at man i større grad hadde tenkt helt nytt om hvordan virkemiddelapparatet kan organiseres.

Ny organisering av virkemiddelapparatet– Mest forenkling for eierne, ikke brukerne

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, mener forslagene til ny organisering av virkemiddelapparatet er en tillitserklæring, men at de ikke helt treffer det viktigste målet: å gjøre det enklere for brukerne.

Foreslår kraftige endringer i virkemiddelapparatetSeier og tap for Innovasjon Norge

Virkemiddeljungelen skal hugges ren. Siva og Doga skal legges inn under Innovasjon Norge, som på sin side skal strømlinjeformes, reorganiseres og kun bistå til forretningsdrevet innovasjon. Forskningen skal overlates til Forskningsrådet.

Live Arvesen har lang erfaring som gründer og etterlyser en grundigere gjennomgang av hva som skjer på det lokale nivået i virkemiddelapparatet.

Ros og ris til digital opprydding

En felles digital inngang til virkemiddelapparatet er bra, men gründer Lise Arvesen beklager at rapporten ikke går tettere på det som skjer lokalt og regionalt.

UndersøkelseVerden når ikke FNs bærekraftsmål før i 2073 - 43 år for sent

Kun dager før hoveddebatten i FNs generalforsamling i New York viser nye data at arbeidet med å nå bærekraftsmålene ligger langt bak skjema.

– En tilbakemelding er en gave

Dersom ledere aktivt søker tilbakemeldinger, kan en bedrift høste gjeve gevinster – både økonomisk og sosialt.

Karrieresteg

Ny toppsjef i Deloitte Norge

Lederspeilet

Aase ­Aamdal Lundgaard– Jeg har ikke sans for bare å nyte livet på egne premisser

Trender i arbeidslivetKontinuerlig læring – den viktigste utfordringen

Åtte av ti virksomheter sier de vil trappe opp innsatsen for kompetanseheving av de ansatte, viser ny global undersøkelse.

Kunstig intelligens spår migrasjon som viktig driver av Norges fremtid

– Migrasjonsinnstramninger truer holdninger og verdier vi trenger for å lykkes med innovasjon, sier Andreas Enger, Partner og leder av Monitor Deloitte.

De raskest voksende selskapene blir solgt til utlandet

Konsekvensen er færre norske industrieventyr. Det slår Deloitte fast i en analyse over de siste 15 årene med vekstselskaper.

Færre økonomisjefer rundt topplederbordet i staten

Statlige økonomisjefer er i mindre grad en del av toppledergruppene enn de var for fem år siden, viser ny rapport.

– Slår inn åpne dører

Det er bred internasjonal enighet om at disse verktøyene ikke kan stå alene som teamutvikling og aldri skal brukes slik, sier direktør for Human Capital i Deloitte, Bjørn Helge Gundersen.

Personlighetstyper til besvær

Er det atferden eller personlighetstrekkene våre som avgjør hvordan teamet vårt fungerer? Konsulenter fra Deloitte har tatt utgangspunkt i det siste, og får både ramsalt kritikk og ros fra ekspertene Dagens Perspektiv har snakket med.

Innovasjon skjer best i det skjulte

Muligheten for å lykkes med nyskaping er størst i utkanten av egen organisasjon.

Innovasjon skjer best i det skjulte

Muligheten for å lykkes med nyskaping er størst i utkanten av egen organisasjon.

Millenniums tviler på generasjon ZUnge arbeidstakere har liten tro på de yngre

Den nordiske millenniumsgenerasjonen er mindre positive til fremtidige arbeidstakere som i dag er mellom 14 og 18 år enn sine globale kollegaer.

Slik møter Nordea fremtidens HR

Banken byttet ut utdatert og statisk HR-modell.

Omstilling: Det er i gjennomføringen de fleste feiler

Du kan planlegge herfra til evigheten, det vil alltid oppstå uforutsette hendelser i en omstilling. Det er i gjennom­føringen de fleste feiler, fastslår NHH-professor Inger Stensaker og Anne Cathrin Haueng fra Deloitte. De to har fulgt bedrifter gjennom store omstillingsprosesser.

Ingen får faste plasser i det nye regjeringskvartalet

– Dagens arbeidsmiljøer må løse mange behov, med en fleksibel tilnærming, sier partner i Deloitte, Margrete Guthus som trives med såkalt aktivitetsstyrt kontor.

Aaser: – Venter på Deloitte-rapporten

Tidligere styreleder i Telenor, Svein Aaser, ønsker ikke å kommentere næringsministerens versjon om hendelsene som ledet til hans fratredelse.

Finansdirektører støtter fortsatt britisk EU-medlemskap, men utsetter store investeringer

Daglig leder i Deloitte, Aase Aamdal Lundgaard.

Ny rapport: Slik er millenniumsgenerasjonen

Den norske millenniumsgenerasjonen har i løpet av tre år endret synet drastisk på hvilke sektorer som er mest ansvarlige for innovasjon i norsk næringsliv, ifølge en ny undersøkelse.

Fremtidens arbeidsliv: Trives i samhandlingssofaen

Da Deloitte flyttet til Bjørvika la de faste plasser og det åpne landskapet på Skøyen bak seg og innførte en ny kontorløsning tilpasset fremtidens arbeidsliv. Nå er det stillesoner, kaffelounge og samhandlingssofaer som gjelder. Et pågående doktorgradsarbeid viser at det har ført til høyere trivsel for de ansatte.

Fremtidens arbeidsliv: Trives i samhandlingssofaen

Da Deloitte flyttet til Bjørvika la de faste plasser og det åpne landskapet på Skøyen bak seg og innførte en ny kontorløsning tilpasset fremtidens arbeidsliv. Nå er det stillesoner, kaffelounge og samhandlingssofaer som gjelder. Et pågående doktorgradsarbeid viser at det har ført til høyere trivsel for de ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse