Annonse

Etikk

Ukultur for åpen sceneProblemer innad i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet som organisasjon har på en måte «glemt» den norske modellen, mener organisasjonspsykolog.

Ap skal skolere organisasjonen i kultur og etikk

Arbeiderpartiet vil nå forsterke arbeidet med å bygge en sunn organisasjonskultur, og setter i gang et større skoleringsprosjekt for fylkene og kommunepartiene denne høsten.

Sjekkliste for suksessfull implementering av etikken

For at etiske retningslinjer skal etterleves og fungere i praksis, må en del kriterier oppfylles for at det skal bli en suksess.

Ukultur og etiske syndereLever vi i et nådeløst samfunn?

At det ikke er rom for å ta opp vanskelige ting, skaper en uheldig kultur. Da kan skandaler og overtramp lettere skje. Men er det mulig å reparere ukultur? Og lar vi de som har tabbet seg ut reise seg igjen?

Kortsiktig økonomisk gevinst går på bekostning av etiske valg

En Europol-rapport varsler om økt risiko for mer økonomisk kriminalitet som følge av koronakrisen.

Vil innføre DNA-testing av alle nyfødte barn

Britiske helsemyndigheter vil innføre DNA-testing av alle nyfødte barn. Fullstendig uetisk, mener Høyre.

Dekker opp til julebord for vanskeligstilte

Scandics julebord er et tilbud for personer som er tilknyttet Røde Kors’ tiltak Nettverk etter soning og Besøkstjenesten.

Ny ratingmetode for bærekraft avkler grønnvaskede oljeselskaper

FNs bærekraftsmål og parisavtalen er ikke lenger bare store ord. Nå er de også i ferd med å bli bakt inn i finansmarkedene.

Næringslivet i endringKunsten å skape etisk profitt

I dag er det ikke lenger nok for virksomheter å følge lover og reguleringer. Det er forventet at ledende bedrifter er med på å sette standarden og løse verdens samfunnsutfordringer.

Norske ingeniører etterlyser digital etikk

Norske teknologer og ingeniører etterlyser etiske retningslinjer for digitalisering og kunstig intelligens. Blir vi mer etisk bevisste, kan det bli et norsk konkurransefortrinn.

Synspunkt

Slik kan bedrifter endre verden

Fremtidens arbeidstakere vil ha en jobb med sosial hensikt. Nå har 5000 selskaper i 80 land skrevet under på å donere en prosent av sine ressurser til gode formål.

Synspunkt

Slik kan bedrifter endre verden

Fremtidens arbeidstakere vil ha en jobb med sosial hensikt. Nå har 5000 selskaper i 80 land skrevet under på å donere en prosent av sine ressurser til gode formål.

EtikkSlik kan en kultur for løgn og usannheter spre seg i organisasjonen

– De som ikke bare tenker på penger, tjener mest penger

Samfunnsansvar og etikk er mer lønnsomt enn evig profittjag, ifølge den britiske finansprofessoren Alex Edmans.

– Gründere mangler etisk kompass

Innovasjonen og kreativiteten til gründerne kan gå på akkord med det som viktigst på lang sikt: seriøsitet.

Synspunkt

Sterkere etikk med kunstig intelligens

Maskiner er mer etisk konsekvente enn mennesker. Kunstig intelligens kan derfor gjøre oss oppmerksom på fordommer og sikre bedre etiske beslutninger.

Synspunkt

Sterkere etikk med kunstig intelligens

Maskiner er mer etisk konsekvente enn mennesker. Kunstig intelligens kan derfor gjøre oss oppmerksom på fordommer og sikre bedre etiske beslutninger.

Nordisk ledelse– Mer fleksibilitet gir bedre ledelse

Bedrifter må ta samfunnsansvar på alvorÅ skape en troverdig strategi

Det nytter ikke lenger med litt «etisk sminke» hvis virksomheter vil bli tatt på alvor med sitt samfunnsansvar, skriver professorer ved handelshøyskolen IMD.

Bedrifter må ta samfunnsansvar på alvorÅ skape en troverdig strategi

Det nytter ikke lenger med litt «etisk sminke» hvis virksomheter vil bli tatt på alvor med sitt samfunnsansvar, skriver professorer ved handelshøyskolen IMD.

Facebook havner på svarteliste i Nordea

Lederverktøy

– Du har alltid tid til etikk

Ledere har en tendens til å legge vekk ting de ikke er dyktige til. Etikk og samfunnsansvar er dessverre blant områdene de mangler kompetanse på, hevder etikkekspert.

Etikk og ledelse– Ledere er ikke ­umoralske, bare ­ubevisste

Etikk ligger innbakt i alle ledelsesteorier, men få ledere vet hva etikken egentlig sier. Da blir den heller ikke forpliktende, mener høyskolelektor og etikkekspert Geir Lahnstein.

– Stilles større krav til etikk

– Mitt klare inntrykk er at det stilles høyere krav til etikken i næringslivet nå enn for ti år siden, sier Pål Lønseth, leder for den norske granskningsenheten i PwC.

Lederskifter Flere toppsjefer enn før ryker på etikk

Flere av toppsjefene som går fra de største selskapene går på grunn av uetisk adferd, viser rapport fra Strategy&.

– Seier er aldri viktigere enn respekt

I mange bransjer må man være pågående og aggressiv for å vinne fram. Men i tider der seier og respekt for andre står mot hverandre bør respekt alltid vinne, sier amerikansk strategirådgiver.

Når ­plikten kaller

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkmann tror på en ny æra for plikt og pliktetikk, hvor menneskene har en økt lengsel ­etter forpliktelser som er større enn dem selv. – Når de fundamentale behovene er dekket, starter jakten på noe mer meningsfylt, sier filosof Einar Øverenget.

DopingNorske forskere i strupen på WADA

Hevder laboratoriearbeidet ikke er vitenskapelig etterrettelig og at det ikke bør være nok til å felle en dom.

Når gode ansatte tar dårlige valg

Maryam Kouchaki fra Kellogg School of Management forsker på menneskers etiske feiltrinn.

Etikk og ledelseKorsfest, korsfest!

Trude Drevland ble frikjent for korrupsjonsanklager i retten, men var allerede dømt i offentligheten. Therese Johaugs dopingsak behandles i idrettens domsutvalg neste uke. Men hun er også allerede «dømt».

Etikk og ledelseKorsfest, korsfest!

Trude Drevland ble frikjent for korrupsjonsanklager i retten, men var allerede dømt i offentligheten. Therese Johaugs dopingsak behandles i idrettens domsutvalg neste uke. Men hun er også allerede «dømt».

Mindre juks i styrene

Ny styreforskning viser mindre tilbøyelighet til regnskapsmanipulasjon etter at kvinnekvotering ble innført i norske ASA-styrer.

LederverktøyVær smart når du skal påvirke andre

Er du en sleiping, en sløving eller en smarting når du påvirker folk rundt deg?

Konsernfilosofen– Må snakke om hvorfor vi gjør det vi gjør

Den britiske filosofen Roger Steare blir betalt for å stille de eksistensielle spørsmålene i ledergruppen, og er overrasket over at det ikke blir ansatte flere filosofer i norske konserner.

En følelse av å høre til i et fellesskap påvirker den etiske adferden vår mer enn trusler om konsekvenser

Risikerer å tape anbud med for dårlig etisk standard

Ny regler for offentlige anskaffelser krever dokumentasjon av en viss etisk standard. Det kan skape trøbbel for mange leverandører.

Hvordan gjøre samfunnsansvar lønnsomt

Samfunnstiltakene må samsvare med bedriftens strategier og verdier

DNB brøt etiske retningslinjer i skatteparadis-saken

En uavhengig rapport om DNBs virksomheter i såkalte «skatteparadiser» fastslår at banken ikke brøt loven, men at deres egne etiske retningslinjer ikke ble fulgt.

Overlevert tirsdag: Sjekkliste for god samvittighet i arbeidslivet

Det såkalte «Samvittighetsutvalget» fraråder å utvide reservasjonsretten i arbeidslivet i lovverket, og kommer med sjekkliste for arbeidsgiveres vurdering av reservasjonsspørsmål.

Forskere prøver å dyrke menneskelige organer i griser

Amerikanske forskere går langt i forsøket på å bekjempe donor-mangelen.

Norske styreledere skal på etikkurs

Har blitt kalt inn av departementene.

– Usunne kulturer trumfer etikk

Det hjelper ikke å sende medarbeidere på etikkurs, dersom kulturen der de skal jobbe er gjennom-korrumpert, hevder ledelses- og etikkeksperter.

Tiltaks-etikk

Både DNB og Telenor hadde etiske retningslinjer og rutiner de var fornøyd med. Nå må de «gjøre mer» for å markere at de de vil unngå kriser der det stilles spørsmål med om de ofrer etikken på lønnsomhetens alter, skriver redaktør Magne Lerø.

Mellomledere kopierer toppsjefers uetiske oppførsel

Hvis du er mellomleder og sitter i nærheten av en dårlig sjef, øker risikoen for at også du selv blir en dårlig leder.

Annonse
Annonse
Annonse