Annonse

Lederbiblioteket

VideoTeknologiledelse

Hva kan ledere gjøre for å henge med i en tid der den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere?

– Vi idealiserer en konfliktfri tilværelse

Mange ledelsesbøker har et skjult premiss om at mennesket bare er godt. Les heller Machiavelli som beskriver mennesket slik det egentlig er, anbefaler psykolog Steinar Bjartveit.

VideoMakt

Hva kan ledere lære om makt av Machiavelli? Og hvordan kan de bruke makt?

– God sans og «det beste jeg kan» fungerer ikke i denne idrettsgrenen

Oppsøk folk med erfaring med oppkjøp før du går inn i et, er oppfordringen fra Atea-sjefen.

VideoOppkjøp

Hva skal man se etter i en oppkjøpskandidat, og hvordan får man til en vellykket integrering når kjøpet er gjort?

– Ledere tar beslutninger utenfor sitt kompetanseområde

Spørsmålet man bør stille seg er hvem som har de beste forutsetningene for å ta beslutningen, oppfordrer it-gründer Tom Georg Olsen.

VideoTillitsledelse

Hva skjer med medarbeidere som opplever å få tillit, og vil de misbruke tilliten?

Lederverktøy

NettskytjenesterIngen rosa sky for én av fire nyfrelste brukere

– Skoleledere må være en buffer mellom skoleeier og lærerne

Skolelederne må klare å si nei til de initiativene skolen ikke har kapasitet til å gjennomføre, sier nestleder i Skolelederforbundet Omar Mekki.

VideoSkoleledelse

Hva er skoleledernes største utfordringer?

VideoOmstilling

Hva skal til for å lykkes med en omstilling?

VideoEndringsledelse

Hvorfor er det så vanskelig å endre seg, og hvordan kan man lede andre gjennom endringsprosesser?

– Sykehusledere er ikke flinke nok til å lære av feil

Sykehusdirektør Lars Erik Flatø mener politikere er langt flinkere til å gå i seg selv og erkjenne feiltrinn.

VideoHelselederen

Hva skal til for å lede helsearbeidere, og hvordan får man til samhandling på sykehus?

– Helselederes handlingsrom er større enn lederne selv tror

– Er man kreativ og mobiliserer rundt hvordan man er organisert, så finnes det muligheter, sier Thomas Hoholm ved BI.

VideoHelseledelse

Hvor stort handlingsrom har helseledere egentlig?

VideoNorske ledere i utlandet

Hvordan klarer norske ledere seg utenfor Norge?

– Den samme løsningen fungerer ikke når konteksten skifter

Noen norske ledere mislykkes fundamentalt i utlandet, forteller BI-professor Jan Ketil Arnulf.

VideoKvinner i styrer

I hvilken grad er kvinnene representert i norske styrer?

Selvledelse– Lær å si nei

Det å velge bort og si nei er også en viktig del av selvledelse, mener ledelsesprofessor Tom Karp.

VideoSelvledelse

– Mange politiledere opplever reformen som krevende

Politilederne er usikre på egen fremtid, samtidig som de skal lose umotiverte medarbeiderne gjennom nærpolitireformen.

VideoPolitiledelse

Hva er politiledelse i praksis?

MøteledelseHverdagen kommer i veien for gode møter

Dårlig planlegging gir dårlige møter, og dårlige møter gir dårlige beslutninger. Men kanskje kan teknologi være redningen.

VideoVerdiskapende styrer

FRA ARKIVET: Hvordan kan styret bidra til å skape verdier i virksomheten? Video i artikkelen.

Unngå å ansette feil person

– Jobbintervjuet alene er ikke nok for å sikre en vellykket ansettelse, mener hodejeger Trine Larsen.

LedergruppaHvilken hatt velger du?

Hvilke rolle har du som medlem i en ledergruppe? Er du representant for din avdeling, eller er du først og fremst et medlem av gruppa?

– Vi lever i krenkelsens tidsalder

– Mobbing i norsk arbeidsliv er et sterkt overdrevet tema, sier konfliktbehandler og psykolog Jan Atle Andersen.

TeamSammen blir vi svakere

I team blir vi dårligere til å dra lasset. Jo flere vi er, jo dårligere blir vi.

Nysgjerrighet på godt og vondt

Tre tips til å bruke nysgjerrigheten din til noe matnyttig.

– Å være ny som leder er som å løpe o-løp

Lederskifter er noe av det mest krevende ledere gjør. Allikevel er de dårlig forberedt og får lite hjelp, forteller Frode Dale.

Konflikt– Sett lys på trollet så det sprekker

– Mange ledere stikker hodet i sanden og håper det skal blåse over. Ta konfliktene mens de er små, anbefaler to eksperter på konfliktbehandling.

Rekruttering– Feil gjøres allerede i jobbutlysningen

Hvis man bommer helt i starten, hjelper det ikke hvor god man er i resten av rekrutteringsprosessen, forteller hodejeger Trine Larsen.

Lederutvikling– Et marked på linje med prostitusjon, narkotika og våpen

Jan Ketil Arnulf er skeptisk til lederutvikling og valg av «lederstil». – Det kan bli en maskering av et rigid og lite profesjonelt forhold til ledelse.

Konflikthåndtering

Hva er en konflikt og hvordan skal man håndtere konflikter på arbeidsplassen?

Lederverktøy– Nesten halvparten av tiden vi bruker i møter er bortkastet

Svært mye av dagen brukes i møter, allikevel er vi ikke flinke nok til å ha gode, effektive møter. Her får du rådene som hjelper deg.

Her er vårt nye lederbibliotek

Søker du svar på spesifikke spørsmål om ledelse? Her finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

VideoNy som leder

Hvordan forbereder man seg på rollen som ny leder?

Video – Ledergrupper

Hva er de typiske utfordringene i ledergruppa, og hvordan skal man håndtere dem?

VideoTeam

Hvordan får man et team til å fungere best mulig?

VideoLederstil

Kan man lære en lederstil? Og hvordan tilpasser man stilen til ulike situasjoner?

VideoRekruttering

Hvilke spørsmål bør du stille kandidaten for å få ærlige svar? Hvor treffsikkert er referanseintervjuet?

Unge ledere– Kunne ha søkt andre jobber

Cathrine Movold (41) fikk muligheten til å utvikle seg av bedriften hun jobber i. Det bidro til at hun ble leder for en stor avdeling, fremfor at hun måtte se seg om etter en annen jobb.

Unge ledereDårlige utviklingsmuligheter gjør at unge ledere søker seg vekk

Hver femte unge leder oppgir at bedriften de jobber i ikke kan tilby dem organiserte tilbud til å utvikle seg som ledere. Det er også betydelige forskjeller mellom hva de unge lederne ønsker seg og hva bedriftene kan tilby.

Gjenopprett møte­rommets rykte

Det er opplest og vedtatt i de fleste bedrifter at møter er kjedelige, og ofte bortkastet tid. Men det kan også være den viktigste arenaen for å bygge en solid og engasjert bedrift, ifølge ekspert.

Bleikelia-modellen– Jeg har ekstrem tillit til folk

Flere pasienter behandles, misnøye blant ansatte er blitt til entusiasme, underskudd er snudd til overskudd. Hva skjedde ved Ringerike sykehus etter at Per Bleikelia ble direktør?

– En ­spennende idé

Organisasjonspsykolog Henning Bang, som har forsket på effektivitet i lederteam, synes det er en god idé å formalisere teamsamtaler i verdiskapende team.

Skeptisk til formalisering

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, applauderer tanken om flere og bedre teamsamtaler, men er skeptisk til å skulle formalisere dem.

– Teamsamtaler bør formaliseres på lik linje med medarbeider­samtaler

Det er på tide å stille formaliserte krav til at ledere gjennomfører teamsamtaler minst to ganger i året, mener organisasjons­psykolog Reidulv Dyrkorn.

– Situasjon er viktigere enn karakter

– Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom karakteren vår og de handlingene vi utfører, sier filosof Einar Øverenget.

Utvidet repertoaret som leder

Det var som deltager i et lederutviklingsprogram Eva Kristensen lærte seg at ledelse er mer enn logikk. Det er også politikk.

– Både introverte og ekstroverte kan bli gode ledere

Introvert eller ekstrovert. Følelsesstyrt eller analytisk. Høyst forskjellige mennesker kan bli gode ledere. God ledelse er først og fremst et spørsmål om karakter, mener lederutvikler og konsulent Dagrun Dvergsdal.

Mener politiet bør samarbeide mer med andre

Britiske Stephen Brookes, fagmann på ledelse i offentlig sektor og tidligere politileder, etterlyser mer samarbeid mellom politi og andre aktører i samfunnet.

– Trener på fleksibilitet

– Når vi trener prøver vi å lage øvelser som ligger så tett opptil virkeligheten som mulig, sier Stein Hatlem Forsdahl, leder- og teamutvikler ved Sjøkrigsskolen.

– Moderne ­medisin er teamarbeid

Ved Haukeland universitets­sykehus er de opptatt av at teambygging må knytte seg til faktiske arbeidssituasjoner og oppgaver.

«Alle» driver med team­bygging

9 av 10 deltagere i Ukeavisen Ledelses trendundersøkelse oppgir at de har praktisk erfaring med teambygging. Nesten like mange mener teambygging er relevant for å utvikle mennesker og virksomheter. Alle typer teamtiltak gir ikke like gode resultater, fastslår fagfolk. Den vanligste feilen er å kalle noe for team­bygging selv om det ikke er det man driver med, sier Endre Sjøvold, førsteamanuensis ved NTNU.

Hun skal lede ­endringene i politiet

Politiet og måten politiet ledes på, skal endres. Den nye HR-direktøren i politiet, Karin Aslaksen, har fått hovedansvaret for å gjennomføre forandringene.

Bærland skole ­fjernet tidstyver

Etter Bærland skole innførte Lean i fjor høst har de iverksatt over 550 forbedringstiltak.

Skoler, sykehjem og sykehus lærer av bilindustrien

Ledelsestrender kommer og går. Lean, en forbedringsmetode med røtter i bilindustrien, har holdt stand og brer om seg. Nå ledes også skoler, sykehus og sykehjem med Lean-metodikk.

Politi­direktør i krisemodus

I august ble Odd Reidar Humlegård satt på som politidirektør over natten. Fremdeles er jobben en tilstand preget av kriseledelse.

Annonse
Annonse
Annonse