Samfunn

Eilif Holte (t.v) og Rolf Kåresen har sammen med en uavhengig gruppe jobbet fram en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag.

Faggruppe: – 20 milliarder å spare på ny sykehusplan for Oslo

Publisert Sist oppdatert

En faggruppe har jobbet fram et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus skrotes, og 20 milliarder i kostnader kuttes.

Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har på frivillig basis jobbet fram den helt nye ideen som skal være både bærekraftig, koste 20 milliarder kroner mindre enn Helse sør-østs planer og ha nye Aker sykehus klart allerede i 2025 eller 2026.

– Vi har brukbar dokumentasjon på at det kan spares inn mellom 20 og 23 milliarder. Vårt alternativ ligger på 24–25 milliarder kroner. Aker-Gaustad, som Helse sør-øst fremfører, er oppe i 47 milliarder, og det kan bli mer. Det er enorme innsparinger, sier Rolf Kåresen til NTB.

Han er en av de åtte i den uavhengige faggruppen.

– Det er også bedre fordi det gir samlet fagkompetanse innenfor traume og fødsler. Ledelsen i Oslo universitetssykehus har nesten ingen ansatte bak seg, fordi det ikke er noen samling av kompetansen. Det er det med vårt forslag, forklarer han videre.

I tillegg trekker han fram at Gaustad-alternativet vil medføre store konsekvenser for de omkringliggende grøntområdene.

Ullevål bygges ut

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

Eilif Holthe, som har mange års erfaring med kvalitetssikring av store statlige prosjekter, sier til NTB at fleksibiliteten ved tomten til Ullevål sykehus gjør den til et langt bedre alternativ.

– Det aller viktigste er at Ullevål-tomten gir fleksibilitet. Man kan bygge på flere måter, og man behøver ikke bestemme seg nå for hvordan tomten skal se ut, sier Holthe.

– I tillegg utnytter man kvalitetene som ligger på Ullevål, og ikke bare skroter gamle bygg, som er godt funksjonelle, men kaster dem på dynga for å bygge nytt, legger han til.

20 milliarder billigere

Til grunn for regnestykket legges det at man kutter kostnadene med til sammen 17–18 milliarder ved å bruke fungerende bygg på Ullevål og Rikshospitalet.

På Gaustad må man bygge 160.000 kvadratmeter til om lag 100.000 kroner per kvadratmeter. I tillegg må noe rives og bygges på nytt. Faggruppen har også medregnet tilleggskostnader fra ting som omlegging av infrastruktur og tap av driftsinntekter.

Planen, som ble lagt fram mandag, omfatter både arkitekttegninger, økonomiske beregninger og bydelsfordeling.

Direktør for medisin og helsefag i Helse sør-øst, Jan Frich, var til stede da rapporten ble lagt fram. Han sier Helse sør-øst fortsatt vil arbeide med å «belyse» Ullevål-alternativet.

– Vi har fått rapporten i dag, og vi vil lese den med interesse. Helse sør-øst RHF arbeider fortsatt med å belyse Ullevål som et alternativ til Gaustad, og dette arbeidet vil være klart i juni i år, sier Frich.

Opp til høring tirsdag

Kåresen håper han blir hørt. Et forslag fremmet av Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Kari Elisabeth Kaski om utredning skal opp i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag.

– Jeg må ha tro på at politikerne hører på saklige argumenter. Det vi påpeker, er at disse mulighetene må sees på, så får man se hvilke konklusjoner man trekker. Grunnlaget som nå foreligger for å ta beslutninger, er for dårlig, sier Holthe.

Powered by Labrador CMS